Choroby sercowo-naczyniowe są wciąż przyczyną wielu zgonów w Polsce. Niestety, wiedza Polaków na temat profilaktyki tych chorób jest ograniczona. Dodatkowo, wiele osób nie otrzymuje od lekarzy informacji o konieczności rehabilitacji po wystąpieniu incydentu sercowo-naczyniowego. W związku z tym eksperci zachęcają do udziału w kampanii społecznej „Akcja Kardioprotekcja”.

Badania wykazały, że tylko niewielki odsetek Polaków ma pojęcie o kardioprotekcji i rehabilitacji kardiologicznej. Co gorsza, większość ankietowanych nie otrzymała wytycznych lekarskich oraz nie przeszła oceny ryzyka sercowo-naczyniowego. Wyniki te ukazują, że wciąż istnieje wiele do zrobienia w zakresie zapewniania odpowiednich świadczeń zdrowotnych.

Dlatego też Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne poleca kompleksową rehabilitację kardiologiczną jako skuteczny sposób prewencji wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego, a także jako narzędzie leczenia pacjentów po zawale serca lub z przewlekłym zespołem wieńcowym. Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod, której skuteczność została potwierdzona przez wiarygodne badania naukowe.

Raport wskazuje na poważne niedociągnięcia w świadczeniu opieki medycznej dla pacjentów po incydentach kardiologicznych. Pomimo wysokiego odsetka zgłoszonych przypadków – 13 proc. – zalecenie rehabilitacji otrzymało zaledwie 8 proc. respondentów, z czego kobiety były narażone na dyskryminację – zalecenia rehabilitacji otrzymywały o połowę rzadziej niż mężczyźni.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne poleca wdrożenie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej jako skutecznego i niezbędnego sposobu na poprawę jakości życia osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Przeprowadzenie kompleksowego programu rehabilitacji ma za zadanie zapobiegać powikłaniom sercowo-naczyniowym i zmniejszać ryzyko powrotu dołączających dolegliwości.

„Po złamaniach kończyn nikogo nie dziwi rehabilitacja, tak samo powinno być w chorobach układu krążenia. Zaniechanie zalecania rehabilitacji kardiologicznej pacjentom należy rozpatrywać w kategoriach błędu w sztuce lekarskiej” – uważa prof. Piotrowicz.

Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe podejście do pacjenta z chorobami serca, łączące w sobie aspekty medyczne, psychologiczne i społeczne. Dzięki uwzględnieniu wszystkich tych trzech wymiarów, pacjenci mają szansę na powrót do pełnej sprawności i zdrowia.

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz wyjaśnił, że rehabilitacja kardiologiczna jest istotnym elementem leczenia chorób serca, którego zadaniem jest zarówno zapobieganie i zmniejszanie nawrotów choroby, jak i poprawa jakości życia pacjenta.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wspiera popularyzację rehabilitacji kardiologicznej, ponieważ udowodniono, że jest ona korzystna dla osób cierpiących na choroby serca. Pomaga ona bowiem poprawić ich stan zdrowia i pozytywnie wpływa na ich samopoczucie.

Rehabilitacja kardiologiczna jest szczególnie ważna w kontekście zmniejszania ryzyka zgonu z powodu chorób serca i udarów. W związku z tym zaleca się ją jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego i interwencji chirurgicznych.

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz podkreśla, że rehabilitacja kardiologiczna jest skuteczna tylko wtedy, gdy pacjenci są dobrze poinformowani o jej możliwościach, potencjalnych korzyściach i sposobie wykorzystania jej w leczeniu i zapobieganiu chorobom serca.

Kampania „Akcja Kardioprotekcja” stara się zwiększyć świadomość Polaków na temat rehabilitacji kardiologicznej. Dlatego jej celem jest edukacja pacjentów w zakresie wielu aspektów jej wykorzystania, w tym odpowiedniego postępowania w przypadku chorób serca.

Rehabilitacja kardiologiczna może przyczynić się do poprawy jakości życia pacjentów, a także zmniejszenia ryzyka nawrotów choroby i powikłań. Dlatego Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca jej stosowanie w leczeniu chorób serca.

Polacy powinni być świadomi istnienia rehabilitacji kardiologicznej jako ważnego elementu leczenia chorób serca oraz jej korzyści. Ważne jest również, aby wiedzieli, jak wykorzystać ją w leczeniu i zapobieganiu chorobom serca.

Kampania „Akcja Kardioprotekcja” zachęca ludzi do uczestnictwa w programach rehabilitacji kardiologicznej, aby zapobiec ciężkim powikłaniom związanym z chorobami serca, a także poprawić jakość ich życia.

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz podkreśla, że rehabilitacja kardiologiczna jest ważnym elementem leczenia chorób serca. Stanowi ona ważny składnik wielokierunkowego, holistycznego działania, które ma na celu poprawę jakości życia pacjentów oraz zmniejszenia ryzyka nawrotów choroby.

Polacy powinni zdawać sobie sprawę z istnienia rehabilitacji kardiologicznej i wiedzieć, na czym polega jej wykorzystanie w leczeniu i zapobieganiu chorobom serca. Dzięki temu będą lepiej przygotowani do uczestnictwa w programach rehabilitacji kardiologicznej i zwiększą swoje szanse na powrót do zdrowia.

Kampania „Akcja Kardioprotekcja” wspiera popularyzację rehabilitacji kardiologicznej w Polsce, aby wszyscy Polacy mieli dostęp do wiedzy i informacji dotyczących tej dziedziny medycyny.

„Powstały kompleksowe programy rehabilitacji kardiologicznej, które uwzględniają optymalizację farmakoterapii, leczenie ruchem, wsparcie psychologiczne oraz edukację w zakresie zwalczania czynników ryzyka i realizacji prozdrowotnego stylu życia. Opracowano nawet rozwiązania hybrydowe, umożliwiające po I etapie wstępnym w szpitalu lub ambulatorium dalszą realizację II etapu zdalnie, w warunkach domowych” – powiedział prof. Ryszard Piotrowicz.

Chcesz lepiej wyglądać i czuć się zdrowiej? Dzięki zmianom w czynnikach ryzyka sercowo-naczyniowego możesz zapobiec blisko 80 proc. chorób. Jeśli rzucisz palenie papierosów, zmodyfikujesz dietę, zaczniesz uprawiać sport, zadbasz o regularne badania poziomu cholesterolu, pomiary ciśnienia krwi oraz wdrożysz kontrolę chorób przewlekłych – w tym, np. cukrzycy – możesz cieszyć się lepszym zdrowiem i samopoczuciem.

Aby poprawić opiekę kardiologiczną nad pacjentami, gabinety lekarzy rodzinnych i POZ powinny być włączone w kompleksowy program. W badaniu jednak tylko 15% pacjentów miało przeprowadzony wywiad dotyczący ryzyka chorób serca w ostatnim roku, co wskazuje, że aż 80% pacjentów nie było wystarczająco dobrze zbadało.

„Lekarze rodzinni, powinni aktywnie angażować się w walkę z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, edukować pacjentów na temat stylu życia i konieczności regularnego stosowania zalecanych terapii” – stwierdził prof. Jankowski.

Prof. dr. hab. n. med. Piotr Jankowski, ekspert kampanii „Akcja Kardioprotekcja”, wskazał, że wykonywanie regularnych, profilaktycznych badań jest niezwykle istotne dla zdrowia sercowo-naczyniowego. Według niego, badania takie powinny być wykonywane w gabinetach POZ, aby pomóc Polakom w ocenie ryzyka chorób serca.

Badania przeprowadzone w ramach raportu pokazują, że sześć na dziesięć osób nie wykonało w ciągu ostatniego roku badania poziomu glukozy (cukru) we krwi. Ponad połowa badanych nie przeprowadziła również pomiaru cholesterolu. Wyniki te wskazują na niską świadomość Polaków w zakresie samodzielnej kontroli czynników ryzyka chorób serca.

Prof. Jankowski wyraźnie podkreśla, że regularne badania są niezbędne do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego. Uważa, że wykonywanie ich w gabinetach POZ pomoże Polakom w zapobieganiu chorobom serca.

Aby pomóc w zapobieganiu chorobom serca, prof. Jankowski zaleca wykonywanie regularnych badań profilaktycznych w gabinetach POZ. Ma to na celu ocenę stanu zdrowia sercowo-naczyniowego Polaków oraz zwrócenie uwagi na niską świadomość w zakresie samodzielnej kontroli czynników ryzyka chorób serca.

Raport wykazał, że sześć na dziesięć osób nie wykonało w ciągu ostatniego roku badania poziomu glukozy (cukru) we krwi, a ponad połowa badanych nie wykonała również pomiaru cholesterolu. Wyniki te potwierdzają konieczność podjęcia działań profilaktycznych w gabinetach POZ.

Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, ekspertka kampanii „Akcja Kardioprotekcja” podkreśliła, że zdrowe nawyki żywieniowe oraz zapobieganie otyłości powinny być wprowadzane od najmłodszych lat. Według niej, nie tylko seniorzy i osoby w średnim wieku powinny dbać o swoją kondycję kardiologiczną, ale również dzieci i młodzież, których coraz częściej dotyka problem nadwagi i otyłości.

Firma Zentivita wraz z Pauliną Kacprzak wystartowała z kampanią, której głównym celem jest uświadamianie jak ważne jest zadbanie o zdrowie serca. W ramach jej realizacji została stworzona strona internetowa www.kardioprotekcja.pl, gdzie można znaleźć wiele cennych porad dotyczących zdrowego stylu życia, webinary oraz specjalny test KardioTest, który pozwala na ocenę stanu zdrowia naszego serca. 


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".