Początek roku szkolnego może stanowić wyzwanie dla dzieci, które do tej pory przebywały w świecie wirtualnym. Przyzwyczajone do anonimowości, braku nudy i nieskończonej liczby prób, mogą mieć trudności z dostosowaniem się do rzeczywistości szkolnej. Psycholog i psychoterapeutka Agnieszka Jastrzębska wyjaśnia, że istotniejsze niż wyniki w nauce jest zrozumienie tego, jak wykorzystać doświadczenia ze świata cyfrowego do budowania postawy i umiejętności, które będą przydatne w życiu dorosłym.

Klaudia Torchała: Kiedy dziecko jest naprawdę przygotowane, aby rozpocząć naukę w szkole? Wiadomo, że należy wykonać obowiązkowe badanie, które pozwala przekroczyć próg szkoły, ale to jedynie teoria. Później zderza się z rzeczywistością…

Agnieszka Jastrzębska: Pomimo wyników testów oceniających „gotowość szkolną” dziecka, jego faktyczna adaptacja do nowego środowiska szkolnego może być wyzwaniem. Szkoła to zupełnie inne terytorium niż przedszkole, w którym dziecko musi zmierzyć się z obowiązkiem nauki czytania, pisania i liczenia oraz presją rówieśniczą. Nie mniej, odpowiedni czas rozpoczęcia obowiązku szkolnego może być oceniony dopiero po pewnym czasie, kiedy dziecko będzie już odpowiednio dojrzałe i przygotowane na tę zmianę.

Nowe technologie stanowią wyzwanie dla rozwoju dzieci, ponieważ dają one dzieciom szybszy dostęp do zaawansowanych umiejętności poznawczych, ale nie zawsze odpowiadają na ich potrzeby społeczne i emocjonalne. W takich przypadkach niezbędne jest uwzględnienie poziomu samodzielności dziecka, aby zapewnić mu harmonijny rozwój.

Życie w technologicznym świecie cyfrowym ma dla współczesnych dzieci bardzo ważne znaczenie. Przenoszą się do wirtualnego świata, gdzie czują się pewnie wśród wyzwań i nieograniczonych możliwości. Ten wirtualny świat jest dla nich bardziej atrakcyjny niż szkoła, ponieważ w grach mogą pozostawać niezwyciężonymi, a w szkole siedzą cicho w ławce. Wirtualny świat daje nieograniczoną kontrolę, a w szkole uczniowie są kontrolowani przez nauczycieli. Dzieci są także przyzwyczajone do zdobywania nowych umiejętności i przekraczania granic, co jest w przeciwieństwie do rutyny szkolnej. Z tego powodu współczesne dzieci mogą mieć trudności z przystosowaniem się do tego, co dzieje się w szkole.

Przychodząc do szkoły, dziecko ma dostęp do wielu nowych doświadczeń i możliwości. Jest to świetny czas na nabywanie nowych umiejętności, ale może też być przerażający. Wiele dzieci obawia się, jak poradzą sobie z nowymi wyzwaniami. Dlatego ważne jest, aby wspierać dzieci w osiąganiu ich celów szkolnych. Rodzice powinni wspierać dzieci w ich staraniach, budując ich poczucie własnej wartości i dodając im odwagi. Zamiast dawać dziecku gotowe rozwiązania, dajmy mu możliwość samodzielnego wypracowania swoich własnych strategii i metod. Pomóżmy dziecku określić priorytety i nauczmy je, jak korzystać z własnej wiedzy, umiejętności i zasobów, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Pozwólmy dziecku odnaleźć własny, indywidualny sposób na przyswajanie wiedzy, a następnie wesprzyjmy je w ich realizacji. W ten sposób możemy zapewnić dziecku przygotowanie do pokonania wszelkich wyzwań w szkole.

Rozmowa z dzieckiem i wsparcie w płynnym wejściu w szkołę są kluczowe. Wyjaśnienie dziecku różnych aspektów szkoły, np. jak wygląda budynek, jakie są zasady w klasie, i kto podejmuje decyzje, może złagodzić niepokój. Samo dziecko powinno również wiedzieć, jak wygląda jego dzień szkolny. Przygotowanie dziecka na dobre zakończenie dnia szkolnego, np. przeglądanie szkolnego planu i wyjaśnianie wszystkiego, co będzie działo się w szkole, może pomóc w przezwyciężeniu stresu.

Niemniej jednak, małe cele, związane z nauką, mogą stać się dla dzieci interesujące, jeśli odkryją w nich sens. Choćby rysowanie szlaczków czy poznawanie zwierząt, takich jak raki, może okazać się ciekawe, jeśli dziecko odkryje, jakie są ich zastosowania w życiu codziennym.

Polska szkoła powinna skupiać się na rozwijaniu ciekawości i uczeniu praktycznego stosowania wiedzy. Uczniowie powinni doświadczać nauki, a nie tylko ją zapamiętywać. Kształcenie może i powinno być przyjemne, dzięki czemu uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę do tworzenia rzeczy namacalnych, jak dzieło rzemieślnika.

Dzięki dobrej współpracy, dziecko i rodzic będą w stanie lepiej zrozumieć wymagania szkolne oraz wspierać dziecko w osiąganiu swoich celów. Współpraca ta może również pomóc w wyeliminowaniu barier między szkołą a domem, a także w zapewnieniu dziecku poczucia bezpieczeństwa i wiedzy, że jest ono wspierane na każdym etapie edukacji. Znajomość i współdziałanie między dzieckiem, rodzicem i nauczycielem są niezbędne, by wytworzyć odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *