W pierwszej edycji konkursu nagrodzono książkę „Lato na Rodos” autorstwa Katarzyny Ryrych, wydaną przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. To pierwsza pozycja, która ma zapoczątkować współczesny kanon klasycznej literatury dziecięcej.

„Rok temu, wyruszając w pierwszą Literacką Podróż Hestii, nie mieliśmy wątpliwości, że nasza troska o literaturę dla młodych będzie długoletnim projektem. Sukces pierwszej edycji utwierdził nas w przekonaniu, że jakość tej literatury buduje kalejdoskop zainteresowań i kształtuje system wartości młodego czytelnika. Sam z niecierpliwością wyruszam w Literacką Podróż Hestii czekając na zgłoszone książki. Nie mam wątpliwości, że zabiorą mnie one w nieoczywiste miejsca pozwalając spojrzeć na codzienność w nowy sposób” – komentuje Piotr Maria Śliwicki, prezes Grupy ERGO Hestia.

Do drugiej edycji konkursu mogą zgłaszać się wydawnictwa oraz autorzy powieści i opowiadań, wydanych w Polsce w roku 2021, napisanych w języku polskim i przeznaczonych dla młodego czytelnika. Nabór konkursowy obejmuje również powieści graficzne. Zgłoszenia należy przesyłać online do 25 lutego br. na adres: konkurs@literackapodrozhestii.pl. Nominacje do Nagrody zostaną ogłoszone w czerwcu, a tytuł zwycięskiej książki – we wrześniu 2022 r. Zwycięzca lub zwyciężczyni otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł. Mecenasem konkursu i nagrody jest ERGO Hestia. Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajduje się na stronie literackapodrozhestii.pl

O idei konkursu Literacka Podróż Hestii, także w kontekście drugiej jego edycji, wypowiadają się przedstawiciele dwóch Fundacji zaangażowanych wspólnie z ERGO Hestią w ten projekt.

„Literatura – poza tym, że zapewnia rozrywkę i inne przeżycia emocjonalne – daje nam język. Ten język służy do opisywania szybko zmieniającego się świata i siebie w tym świecie, ale też służy do rozmowy, do dialogu. Język, który nie służy dialogowi, staje się językiem pustym. Musimy o tym pamiętać – nie tylko w kontekście literatury dla dorosłych, ale także, a może przede wszystkim, w kontekście literatury dla młodzieży” – tłumaczy prof. Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.

„W kolejnej odsłonie naszego konkursu podkreślamy wartość literatury dziecięcej i korzystamy z jej możliwości w edukacji i międzypokoleniowym dialogu. Młody czytelnik w książce znajduje odpowiedzi na swoje własne pytania, uzupełnia swoją ciekawość. Tego samego potrzebuje przecież świat dorosłych, więc jeśli istnieje miejsce, gdzie wszyscy możemy być odkrywcami, na pewno będzie to literatura” – dodaje Magdalena Kąkolewska, prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

Prace konkursowe oceni Kapituła złożona ze znawców literatury dziecięcej oraz przedstawicieli dwóch Fundacji. W skład Kapituły weszli: Piotr Maria Śliwicki – prezes Grupy ERGO Hestia, Michał Rusinek – pisarz, tłumacz, wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Katarzyna Kasia – doktor filozofii, prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Joanna Olech – autorka książek dla dzieci i młodzieży oraz ilustratorka; Maciej Wojtyszko – reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, pisarz, autor książek dla dzieci, dramaturg, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Magdalena Kąkolewska – prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Sekretarzem Nagrody jest Paulina Bandura.

Decyzją Przewodniczącego Kapituły w drugiej edycji konkursu skład komisji konkursowej zasili Krzysztof Łapiński, autor książki „Dzik Dzikus”. Tym samym, do składu kapituły co roku będzie zapraszany autor spośród książek nominowanych w jednej z poprzednich edycji.

Konkurs Literacka Podróż Hestii realizowany jest przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii w ramach współpracy ERGO Hestii i Fundacji Wisławy Szymborskiej. Zakłada ona długoterminowe wsparcie działalności Fundacji Wisławy Szymborskiej przez ERGO Hestię. ERGO Hestia jest również partnerem strategicznym Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz mecenasem Programu Rezydencji Literackich Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii prowadzi w imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA rozbudowany program mecenatu kultury i sztuki. Na polu sztuk wizualnych współpracuje m.in. z najważniejszymi instytucjami zajmującymi się sztuką współczesną w kraju i za granicą. Działa również na rzecz promocji polskich twórców i twórczyń wyróżnionych w ramach dwudziestu edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Od roku 2021 Fundacja APH prowadzi konkurs Literacka Podróż Hestii dla autorów i autorek klasycznych form literackich, wydanych w Polsce i tworzonych w języku polskim, przeznaczonych dla młodego czytelnika. W warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestia można oglądać prace laureatów oraz finalistów poszczególnych edycji konkursu APH. Jest to również przestrzeń eksperymentalna i edukacyjna, która działa w zakresie projektów art brandingowych oraz korzysta z możliwości, jakie daje łączenie różnych dziedzin sztuki.

Fundacja Wisławy Szymborskiej została założona w kwietniu 2012 r., na mocy testamentu pozostawionego przez Noblistkę. Do zadań Fundacji należy opieka nad spuścizną literacką Wisławy Szymborskiej, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna w zakresie propagowania polskiej kultury, twórczości literackiej, naukowej i czytelnictwa w Polsce oraz za granicą, jak również wspieranie idei tolerancji oraz kultury dialogu w życiu publicznym. Od 2013 r. Fundacja przyznaje Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej za tom poetycki wydany w języku polskim lub przełożony na język polski.

O ERGO Hestii:

Grupa ERGO Hestia to druga co do wielkości firma ubezpieczeniowa na polskim rynku, pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze. Od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Nasze ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia od 30 lat funkcjonowania firmy jest Piotr Maria Śliwicki.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.literackapodrozhestii.pl

Źródło informacji: ERGO Hestia

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *