Uczestnicy 3. edycji „Healthcare Policy Roundtable” podczas debaty zorganizowanej przez Instytut Rozwoju Spraw Społecznych omówili skuteczne metody leczenia i monitorowania cukrzycy, profilaktykę, potrzeby oraz koszty leczenia. Co więcej, po raz pierwszy zostały upublicznione dane ZUS-u dotyczące wpływu nowych technologii i refundowanych leków na poprawę jakości życia osób chorych na cukrzycę oraz na wydatki związane z niezdolnością do pracy powodowaną otyłością.

Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych na całym świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2014 r. na całym świecie zarejestrowano 422 mln osób cierpiących na tę chorobę, z czego większość to pacjenci z cukrzycą typu 2. W Europie, zgodnie z Międzynarodową Federacją Diabetologiczną (IDF), szacuje się, że liczba dorosłych osób cierpiących na cukrzycę wynosi 61 mln (9,2%), zaś w Polsce – 2,7 mln (9,4%). Liczba zgonów związanych z cukrzycą na całym świecie szacowana jest na 6,7 mln, w tym 1,1 mln w Europie i 5 330 w Polsce.

„Dzięki współpracy konsultantów z ministrem zdrowia obecnie znajdujemy się w innej rzeczywistości, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi z cukrzycą” – mówił prof. Mieczysław Walczak, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Według profesora mamy się czym pochwalić, ponieważ polskie dzieci z cukrzycą typu 1 są jednymi z najlepiej wyrównanych w Europie, a może nawet na świecie. „Polska jest w tej dziedzinie liderem także dlatego, że mamy możliwość korzystania z najnowszych insulin oraz systemów monitorowania glikemii. Konsultacja telemedyczna w przypadku cukrzycy powinna być jedną z podstawowych porad, która może przyczynić się do zmniejszenia konieczności dojazdu chorych dzieci do poradni oraz zdecydowanie poprawić możliwość skutecznej opieki nad najmłodszymi pacjentami” – podsumował prof. Walczak.

Ministerstwo Zdrowia w Polsce wprowadziło szereg przełomowych kroków w leczeniu cukrzycy, w tym refundację indywidualnych pomp insulinowych w ramach Świadczenia Odrębnie Kontraktowanego (SOK) oraz refundację ultraszybko działającego analogu insuliny. U dzieci i młodzieży do 26. roku życia z cukrzycą typu 1 i 3 zapewniono częściową refundację sensorów do ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) oraz częściową refundację sensorów do ciągłego monitorowania glikemii metodą Flash (FGM) dla dzieci i młodzieży od 4. do 18. roku życia z cukrzycą typu 1 i 3. Ponadto, od stycznia 2024 r. wszystkie ciężarne kobiety z cukrzycą będą miały dostęp do systemów ciągłego monitorowania glikemii, co zmniejszy ryzyko powikłań wynikających z niewyrównanej cukrzycy w czasie ciąży oraz możliwości wystąpienia wad wrodzonych u dzieci.

„Połowa dzieci wymaga opieki psychologicznej” – mówiła prof. Małgorzata Myśliwiec, konsultant wojewódzka w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. „Kluczową kwestią jest również przywrócenie poradni młodzieżowych, gdzie przyjmują diabetolodzy zajmujący się osobami dorosłymi i dziećmi, jak i endokrynolodzy” – dodała.

Aby skutecznie zwalczać cukrzycę, należy zapewnić pacjentom opiekę dietetyczną i wsparcie psychologiczne, aktywizując jednocześnie system rejestru chorych. Ważne jest również prowadzenie szczegółowych badań, aby zweryfikować skalę zachorowań w poszczególnych regionach oraz w różnych grupach wiekowych.

Dieta i zdrowy tryb życia są kluczowe w zapobieganiu i kontrolowaniu cukrzycy. Aby leczenie było skuteczne, ważne jest wsparcie w zakresie edukacji żywieniowej oraz wsparcie psychologiczne, które pozwoli pacjentom na lepsze radzenie sobie z chorobą.

Konieczne jest również wdrożenie systemu rejestracji chorych na cukrzycę, który pozwoli na lepszą analizę sytuacji epidemiologicznej i zidentyfikowanie grup, które najbardziej podlegają ryzyku zachorowań.

W celu skutecznego zwalczania cukrzycy, należy skupić się na zapewnieniu pacjentom dostępu do profesjonalnej opieki dietetycznej, wsparcia psychologicznego oraz ułatwieniu wczesnego wykrywania choroby.

Aby zapobiegać i kontrolować cukrzycę, należy zapewnić pacjentom dostęp do zdrowej diety i aktywnego stylu życia, a także wsparcie w zakresie edukacji żywieniowej i wsparcia psychologicznego. Ważne jest również, aby zbudować skuteczny system rejestracji chorych na cukrzycę, który pozwoli na lepszą obserwację sytuacji epidemiologicznej i zidentyfikowanie grup najbardziej podległych ryzyku zachorowań.

„Zdiagnozowanie cukrzycy typu 1 przed 10. rokiem życia skutkuje skróceniem życia o około 17 lat u kobiet oraz 14 lat u mężczyzn” – mówiła prof. Małgorzata Myśliwiec. „Zależy nam, aby leczyć optymalnie i podnosić jakość życia pacjentów” – dodała ekspertka. Leczenie cukrzycy to obok farmakoterapii zdrowe odżywianie się, wysiłek fizyczny oraz opieka psychologa i psychiatry.

Obecnie 80% pacjentów z cukrzycą może korzystać z pomp insulinowych, a 60% cierpiących ma dostęp do systemu monitorowania glikemii. Zalecenia Europejskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego (EASD) zalecają stosowanie kontroli glikemii w czasie rzeczywistym (RT-CGM) dla wszystkich dzieci, młodzieży oraz młodych osób dorosłych z cukrzycą typu 1, niezależnie od wybranej insulinoterapii. Ponadto od lipca 2023 roku zwrot kosztów zakupu sensory FGM, ostrzegających przed niskim poziomem glikemii, będzie możliwy dla osób dorosłych z cukrzycą typu 1 lub 3, lub innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę, osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, wymagających leczenia insuliną oraz kobiet w okresie ciąży i połogu z cukrzycą, wymagających intensywnej insulinoterapii.

Ponadto, aby zapewnić chorym bezpieczeństwo i komfort diabetykom, zalecamy wykorzystanie wspomaganego systemu do pomiaru glikemii, który automatyzuje proces monitorowania i wylicza dawkę insuliny. Badania wykazały, że systemy automatycznego monitorowania glikemii pozwalają na szybszą reakcję na zmiany poziomu glukozy we krwi, co może zmniejszyć ryzyko hipoglikemii i innych powikłań.

„Rozszerzenie możliwości refundacji systemów ciągłego monitorowania glikemii w różnych wariantach od stycznia 2023 r. to wielki przełom, to lepsza jakość terapii, samoopieki pacjenta z cukrzycą” – mówiła prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. „Systemy monitorowania poziomu glikemii zintegrowane z pompami insulinowymi pozwalają lepiej kontrolować cukrzycę i bezpiecznie leczyć” – kontynuowała specjalistka.

Osoby dotknięte cukrzycą typu 1 mają zapewnioną opiekę medyczną, do której należą między innymi regularne wizyty u lekarza, szczepienia oraz refundacja zakupu leków. Niezwykle ważne jest, aby pacjenci mogli skutecznie monitorować poziom glikemii, co wymaga regularnych pomiarów i wdrożenia odpowiedniej diety, ćwiczeń i suplementacji. Dzięki temu, cukrzyca typu 1 może być skutecznie kontrolowana i pacjenci mogą prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia.

Cukrzyca typu 1 to schorzenie, które może dać szanse na normalne funkcjonowanie w życiu rodzinnym i zawodowym. Dlatego Ministerstwo Zdrowia wprowadziło refundację leków na cukrzycę insulinozależną, która okazała się bardzo opłacalna. Efektem tego jest spadek wydatków ZUS na świadczenia dla osób z tą diagnozą oraz zmniejszenie ilości dni absencji chorobowej. Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 są wspierane, mają zapewnioną opiekę medyczną oraz odpowiednie leczenie, dzięki czemu mogą skutecznie kontrolować swoje schorzenie i prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia.

Stosowanie nowoczesnych systemów monitorowania poziomu glikemii jest kluczowe w leczeniu cukrzycy typu 1, ponieważ daje szansę na ograniczenie powikłań i komplikacji. Regularne pomiary i zastosowanie odpowiedniego planu dietetycznego, ćwiczeń i suplementacji pozwalają na zapewnienie optymalnego poziomu glikemii i brak długotrwałych skutków niekorzystnych dla zdrowia.

Według prof. dr. hab. n. med. Leszka Czupryniaka, kierownika Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Polsce w ostatnich latach widać znaczną poprawę w zakresie leczenia cukrzycy. Refundacja prawie wszystkich terapii pozwoliła na przełamanie barier w dostępie do skutecznych leków. Ponadto, profesor wskazał, że należy udoskonalić system monitorowania glikemii u pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą, jak również u pacjentów z przewlekle niewyrównaną glikemią (przez 2 miesiące w roku).

Jakub Gołąb z Biura Rzecznika Praw Pacjenta wskazuje na to, że długi czas oczekiwania na pierwszą wizytę u diabetologa stanowi ogromny problem dla osób cierpiących na cukrzycę. Dlatego też inicjatywa pilotażu opieki koordynowanej w zakresie cukrzycy, to krok w dobrym kierunku i powinna być wdrożona w całym kraju. Rzecznik Praw Pacjenta powinien też wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie opieki nad dziećmi z cukrzycą w szkołach, gdzie potrzebne są podania insuliny lub pomiaru glikemii. W związku z brakiem pielęgniarek szkolnych, potrzebne jest też stworzenie stanowiska asystenta dziecka z cukrzycą.

„Cukrzyca jest jednym z elementów badań klinicznych” – mówił dr n. med. Rafał Staszewski, zastępca prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych. „Na badania realizowane ze środków Agencji, które dotyczą nowych, czy to generycznych leków w obszarze cukrzycy, realizujemy obecnie projekty na kwotę ponad 100 mln zł” – kontynuował wiceprezes ABM.

64 wnioski, które złożono w ogłoszonym konkursie epidemiologicznym, przeszły oczekiwania Agencji. Łączna wartość wniosków wyniosła ponad 1,5 mld zł, co potwierdza, że badania dotyczące chorób cywilizacyjnych cieszą się dużym zainteresowaniem. Wiceprezes ABM podkreślił, że w Polsce mamy dobre regulacje w zakresie farmakoterapii, a teraz nadszedł czas, aby zbadać skuteczność konkretnych terapii poprzez badania i rejestry epidemiologiczne.

Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, wskazał jak znaczący wpływ na uniknięcie hospitalizacji u dzieci z cukrzycą typu 1 miało wykorzystanie nowoczesnych systemów monitorowania glikemii. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, skala problemu hospitalizacji została znacząco zredukowana.

„W tym kierunku trzeba podążać, należy usprawniać system, aby coraz lepiej wykorzystywać informację oraz przetwarzać ją na ścieżki leczenia pacjenta” – podkreślił minister. „Zastanawiamy się również nad przedłużeniem pilotażu kompleksowej opieki nad pacjentem z otyłością oraz nad dołączeniem farmakoterapii, czy nawet stworzeniem drugiej ścieżki farmakoterapeutycznej z monitorowaniem i przewidywalnym okresem leczenia w programie lekowym. W przypadku otyłości występuje wielochorobowość, dlatego lekarz powinien mieć pełną wiedzę na temat wystawionych recept. Dzięki informatyzacji można zacząć myśleć o nowym modelu leczenia i dalszego jego monitorowania” – podsumował Maciej Miłkowski.

Dzisiaj, w dobie postępu technologicznego, edukacja pacjentów stała się jeszcze bardziej istotna, szczególnie w kontekście diabetologii. Poprzez odpowiednie narzędzia i platformy technologiczne, pacjenci z cukrzycą mogą uzyskać dostęp do wiedzy i informacji, które pomogą im w lepszym zarządzaniu chorobą. W ten sposób edukacja może zapewnić pacjentom większą swobodę i elastyczność w leczeniu, a efekty tej edukacji są zauważalne w postaci poprawy jakości życia oraz skuteczności leczenia.

Odgrywać coraz większą rolę w edukacji pacjentów z cukrzycą zaczynają technologie. Dzięki dostępowi do odpowiednich narzędzi i platform, pacjenci mogą samodzielnie zarządzać swoją chorobą, dostosowując terapię do własnych potrzeb. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji pacjentów z cukrzycą może zapewnić lepszą jakość życia i skuteczność leczenia, a jednocześnie zwiększyć ich świadomość w zakresie własnej choroby.

Polscy pacjenci wreszcie mają dostęp do innowacyjnych terapii. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym, wyedukowany pacjent oraz lekarz, który skutecznie koordynuje leczenie, pozwala na skuteczną terapię, a tym samym ogranicza powikłania i hospitalizacje oraz zmniejsza koszty dla budżetu państwa. W celu zapewnienia optymalnych efektów leczenia ważne jest, aby wszystkie elementy procesu leczenia odgrywały swoją rolę.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".