5 października 2023 roku w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie odbędzie się uroczysta gala, poświęcona osiągnięciom w leczeniu żywieniowym i ludziom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do poprawy stanu zdrowia pacjentów. Na uroczystość zostali zaproszeni autorytety, eksperci, pacjenci, przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w ochronę zdrowia, a także Minister Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, prezes NFZ oraz dyrektor CMKP, którzy objęli jubileusz swoim honorowym patronatem.

Żywienie pozajelitowe jest metodą dostarczania wszystkich niezbędnych składników odżywczych do organizmu pacjenta drogą dożylną. Aby zapewnić optymalną opiekę medyczną, w szpitalnych aptekach przygotowywana jest specjalna mieszanina składników odżywczych dopasowana do potrzeb poszczególnych pacjentów.

Żywienie pozajelitowe stanowi skuteczny sposób leczenia dla pacjentów z powikłaniami pooperacyjnymi przewodu pokarmowego, chorobami zapalnymi jelit, niewydolnością przewodu pokarmowego oraz po rozległych zabiegach operacyjnych jelit. Jest to niezbędne dla utrzymania pacjenta przy życiu, w sytuacji, gdy żywienie w sposób naturalny jest niemożliwe lub niewystarczające.

Obecnie w Polsce około 1200 dorosłych i 240 dzieci wymaga długotrwałego żywienia pozajelitowego. Dzięki profesorowi Marekowi Pertkiewiczowi i doktorowi Krystynie Majewskiej, wspieranym przez profesora Brunona Szczygła, możliwe było zastosowanie programu domowego żywienia pozajelitowego, który okazał się dużym sukcesem i jest stosowany do dziś.

Program ten zapewnia pacjentom możliwość przyjmowania odpowiedniej diety w domu i jest kontynuowany przez wieloletnie doświadczenie i wsparcie lekarskie.

Dzięki programowi domowego żywienia pacjenci mogą otrzymywać odpowiednią dietę w domu, co jest możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wsparciu lekarskiemu.

Program ten okazał się kluczowym narzędziem w zwiększeniu jakości życia pacjentów w Polsce i jest nadal stosowany z sukcesem od czasu jego wprowadzenia.

Żywienie pozajelitowe może być stosowane w domu przez pacjentów, którzy nie mogą być hospitalizowani lub przebywać na oddziale szpitalnym. Pozwala to pacjentom na kontynuowanie pracy zawodowej, wyjeżdżanie na urlop i prowadzenie normalnego życia.

Zaledwie kilka lat po wprowadzeniu żywienia pozajelitowego w 1983 roku, w Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha, ówczesnej Akademii Medycznej, profesor Marek Pertkiewicz, przy współpracy ze swoim zespołem, utworzył Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, w którym można było skutecznie przeprowadzać terapię żywieniową i leczenie pacjentów.

Żywienie pozajelitowe pozwala pacjentom na pozostanie w domu i swobodne prowadzenie życia. Pomaga to pacjentom w utrzymaniu zatrudnienia, wyjeżdżaniu na wakacje oraz wspieraniu ich relacji społecznych.

„Leczenie żywieniowe pacjenta w domu jest połączeniem najnowszej wiedzy naukowej z wysokim stopniem sztuki lekarskiej. Na ten złożony system leczenia składa się: kompleksowe leczenie z idealnym dopasowaniem składu mieszaniny odżywczej przez lekarza, profesjonalna opieka pielęgniarek i dietetyków, przygotowanie mieszanin przez farmaceutę oraz złożona logistyka – podkreśla prof. Jacek Sobocki, kierownik Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego CMKP. – Nasza pracownia jest jedną z największych w kraju. Każdego dnia setki pacjentów w Polsce żyją dzięki przygotowanemu przez nas żywieniu pozajelitowemu” – dodaje prof. Sobocki.

Profesor Jacek Sobocki, nowy kierownik Kliniki, zaprosił wszystkich do udziału w jubileuszu, podkreślając, jak ważne jest kontynuowanie pracy profesora Marka Pertkiewicza. Wszystkie osoby zaangażowane w leczenie żywieniowe będą miały okazję wspólnie wyrazić hołd profesorowi Pertkiewiczowi i podzielić się wiedzą w zakresie leczenia żywieniowego.

Nowy kierownik Kliniki, profesor Jacek Sobocki, wyraził nadzieję, że jubileusz stanie się wyjątkowym wydarzeniem, z którego wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wynieść wiele cennych informacji. Jest to szczególna okazja, by podzielić się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami oraz wiedzą w dziedzinie leczenia żywieniowego.

Uroczystość jubileuszowa poświęcona profesorowi Markowi Pertkiewiczowi ma na celu uhonorowanie zasług jego wieloletniej pracy i uczczenie pamięci o nim. Podczas jubileuszu zostaną ogłoszone nowe kierunki rozwoju leczenia żywieniowego, a zaproszeni goście będą mieli okazję wspólnie wyrazić hołd profesorowi Pertkiewiczowi.

W programie jubileuszu zaplanowano serię wystąpień, dyskusję na temat aktualnych osiągnięć w leczeniu żywieniowym oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej profesora Marka Pertkiewicza. Profesor Jacek Sobocki, nowy kierownik Kliniki, zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w jubileuszu, wyrażając nadzieję, że uczestnicy będą mieli okazję wynieść wiele cennych informacji.

Gala jubileuszowa będzie okazją do uczczenia zasług profesora Marka Pertkiewicza i jego wpływu na rozwój leczenia żywieniowego. Uroczystość będzie również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy pacjentami, ekspertami i pozostałymi uczestnikami, aby pomóc w rozwoju tej dziedziny.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *