Jubileuszowa XXX edycja konkursu obejmuje publikacje w polskich mediach od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, w tym prasie, radiu, telewizji i Internecie. Uczestnictwo w konkursie jest otwarte dla wszystkich dziennikarzy, fotoreporterów i fotografów.

Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w różnych kategoriach, takich jak Główna Nagroda Wolności Słowa, Nagroda Watergate, Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego, Nagroda im. Macieja Łukasiewicza, Nagroda im. Janusza Kurtyki, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Nagroda im. Stefana Żeromskiego, Nagroda dla dziennikarzy do 35. roku życia oraz Nagroda im. Erazma Ciołka dla fotoreporterów. Nagrody będą przyznawane za publikacje z zakresu obrony demokracji, dziennikarstwo śledcze, publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie, współczesną cywilizację i kulturę, tematykę historyczną, dziennikarstwo ekonomiczne, tematykę społeczną, gospodarkę i ekonomię, innowacyjności i nowe technologie oraz fotografię społeczną.

Oceniając nadesłane prace, Jury konkursu będzie brało pod uwagę kilka kryteriów, takich jak: oryginalność i nowatorstwo prac, śmiałość w podejmowaniu trudnych i kontrowersyjnych tematów, atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne, rzetelność – zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy – podkreślenie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikacja podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy.

Laureatów kategorii publicystycznych wybierze Jury Główne Nagród SDP, natomiast nagrody za zdjęcia i fotoreportaże przyzna odrębny skład jurorów – ekspertów fotografii prasowej. Jury Główne będzie opierać się na rekomendacjach Jury Selekcyjnego, które dokona przeglądu i oceny wszystkich nadesłanych prac. Rekomendacje Jury Selekcyjnego nie są wiążące dla Jury Głównego.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *