Tym, co wyróżnia Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach, jest oddanie do użytku zmodernizowanej od podstaw, ultranowoczesnej oczyszczalni ścieków przemysłowych, które powstają w procesie produkcji ciepła. Efekt tych trzyletnich intensywnych prac jest więc imponujący.

21 marca 2019 roku prezydent Gliwic Adam Neumann oraz jego zastępcy Aleksandra Wysocka i Mariusz Śpiewok, wzięli udział w szczególnym wydarzeniu. To wtedy odbył się oficjalny pokaz możliwości nowej, wielopoziomowej instalacji, która ma stanowić pierwsze źródło energii dla Parku Zielonej Energii, projektowanego przez PEC-Gliwice.

Kompleks PEC-Gliwice w ul. Królewskiej Tamy 135 został przebudowany w celu postawienia nowej oczyszczalni ścieków przemysłowych. Inwestycja, która kosztowała ok 7 mln zł, została wykonana przy udziale inżynierów gliwickiej firmy Seen Technologie. Instalacja, która została specjalnie zaprojektowana, jest w stanie spełnić wszystkie wymogi środowiskowe i wykorzystuje najnowsze technologie oczyszczania.

Wybudowane węzły technologiczne w pełni automatyzują proces usuwania metali ciężkich i siarczanów z ścieków przemysłowych. Przeprowadzana jest tu rekarbonizacja, czyli dodanie do strumienia płynnego dwutlenku węgla, aby obniżyć poziom pH ścieków do bezpiecznego poziomu oraz końcowa filtracja i odwadnianie oddzielonych w procesie osadów. Docelowo powstaje płaski, suchy placki filtracyjny, który wytwarzać będzie prasa filtracyjna budowana w tym roku. Ponadto w instalacji zastosowano punkty oczyszczania i bezpiecznej utylizacji odpadów, powstających w trakcie procesu.

Oczyszczalnia działa z wysoką wydajnością – oczyszczane ścieki uzyskują wynik 5 metrów sześciennych na godzinę. Jedną z zastosowanych technik jest wykorzystanie części oczyszczonych ścieków do dalszej produkcji wody szarej. Natomiast pozostała część, która spełnia rygorystyczne normy jakościowe, jest wykorzystywana do dalszego zasilania nurtu Bytomki.

PEC – Gliwice jest ważnym dla nas projektem, który pozwala nam na zaspokojenie rosnących potrzeb środowiskowych. Nowa instalacja przyczynia się do redukcji szkodliwych wpływów na środowisko naturalne, zapobiegając zanieczyszczaniu wody i wspierając jakość ekosystemu wodnego. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków przemysłowych PEC – Gliwice to kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i wsparcie dla społeczności lokalnej – stwierdził Krzysztof Szaliński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach.

Z myślą o ochronie środowiska i zapewnieniu mieszkańcom Gliwic ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest jednym z niewielu podmiotów w całym kraju, które jednocześnie wytwarzają i dystrybuują ciepło dla ponad 125 tys. mieszkańców miasta. Kolejnym krokiem w dążeniu do ochrony środowiska jest projekt instalacji zmodernizowanej oczyszczalni ścieków przemysłowych, która będzie miała za zadanie przetwarzanie nadmiaru wody pochodzącej z procesów technologicznych PEC – Gliwice. To wszystko składa się na inwestycję, która ma na celu stworzenie Parku Zielonej Energii, a z całą pewnością stanowić będzie jeden z najnowocześniejszych ośrodków pozyskiwania energii z odpadów komunalnych – podkreślił Adam Neumann, prezydent Gliwic.

Poprzez rozbudowę miejskiej ciepłowni w Gliwicach o blok parowy, powstanie Park Zielonej Energii, który będzie w stanie wytworzyć energię elektryczną i ciepło potrzebne mieszkańcom z odpadów resztkowych, które nie mogą już być poddane segregacji i recyklingowi.

Park Zielonej Energii będzie działać w oparciu o nowoczesne rozwiązania zastosowane w oczyszczalni ścieków przemysłowych, aby wspierać proces produkcji ciepła. To pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zmniejszenie zużycia wody oraz całkowitą eliminację węgla w produkcji ciepła i prądu.

Realizacja Parku Zielonej Energii została zaplanowana na następne lata. Inwestycja, która wymaga ponad 290 mln zł, będzie wspierana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżet Miasta Gliwice. W styczniu projekt Parku przeszedł pozytywnie ocenę wniosku o finansowanie, co było pierwszym krokiem w kierunku uzyskania niezbędnych funduszy na realizację inwestycji.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *