Termin konferencji: 28.03.2023, godz. 10:00

Podczas konferencji specjaliści i przedstawiciele organizacji pacjentów omówili aktualną sytuację pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego: rakiem przełyku, żołądka i jelita grubego. Dyskusja dotyczyła diagnozy, chirurgii oraz leczenia systemowego dla wskazanych nowotworów. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z rekomendacjami z raportu Fundacji Onkologicznej Nadzieja i Fundacji EuropaColon Polska pt. „Aktualna sytuacja pacjentów z nowotworami układu pokarmowego w Polsce”.

Do grona patronów merytorycznych Konferencji dołączyły cztery prestiżowe towarzystwa naukowe, takie jak: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, a także Towarzystwo Chirurgów Polskich.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *