Dzisiaj rusza Narodowy Program Zdrowia zawierający Mental Health Gap Action Programme (mhGAP), którego celem jest zwiększenie efektywności działań i usług świadczonych w obszarze zdrowia psychicznego. To program stworzony przy współpracy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Ministerstwa Zdrowia.

Polska wciąż boryka się ze znacznymi trudnościami w dostępie do usług zdrowia psychicznego w ramach systemu ochrony zdrowia. Badania wykazały, że 60% osób, które potrzebowały wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, nie skorzystało z tego ze względu na obawy przed stygmatyzacją. W porównaniu z innymi krajami Europy, Polska ma relatywnie mało psychiatrów na 100 tys. mieszkańców, a zaangażowanie środków finansowych w zdrowie psychiczne jest stosunkowo niskie (3,7% w całkowitym budżecie ochrony zdrowia).

Polski rząd ciężko pracuje, aby przeprowadzić reformy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Według europejskich statystyk, Polska jest jednym z najniższych wskaźników dobrostanu psychicznego i jednym z najwyższych wskaźników prób samobójczych. W 2022 r. doszło do 2031 przypadków prób samobójczych, co stanowi wzrost o 148% w porównaniu do 2020 r. W celu zaspokojenia tego wzrastającego zapotrzebowania, w ciągu ostatnich czterech lat rząd zwiększył wydatki na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży do poziomu 1 mld zł.

Poprzez włączenie usług z zakresu zdrowia psychicznego do systemu podstawowej opieki zdrowotnej, niezależnie od rodzaju dolegliwości czy choroby, pacjenci mogą szybciej i skuteczniej dostrzec problemy zdrowia psychicznego. Umożliwia to wczesne wykrywanie osób w zwiększonym ryzyku i skuteczne kierowanie ich do odpowiednich specjalistów. Dzięki temu pacjenci szybciej i lepiej otrzymują potrzebną pomoc.

Nasz program mhGAP ułatwi lekarzom pierwszego kontaktu zdobywanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania często występujących problemów zdrowia psychicznego, takich jak depresja, stres, uzależnienia i myśli samobójcze. Kursy specjalistyczne pozwolą im na zwiększenie pewności w postępowaniu lub odpowiednie skierowanie pacjentów do psychologów lub psychiatrów w środowiskowych ośrodkach zdrowia psychicznego. W najbliższym czasie program będzie wdrażany w województwach podlaskim i mazowieckim, a w przyszłości zostanie rozszerzony na pozostałe województwa.

„Wdrożenie programu ułatwi dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego i sprawi, że lekarze rodzinni odgrywać będą ważną rolę, działając na pierwszej linii realizacji świadczeń zdrowia psychicznego w Polsce, co powinno odciążyć mocno przeciążony sektor opieki psychiatrycznej” – wyjaśnia dr Nino Berdzuli, dyrektor biura WHO w Polsce i specjalny wysłannik WHO ds. działań na rzecz uchodźców z Ukrainy w państwach ich przyjmujących. „Wsparciem z zakresu zdrowia psychicznego objęci będą polscy pacjenci, a także duża liczba uchodźców ukraińskich. Zapewnienie świadczeń w dziedzinie zdrowia psychicznego i dobrostanu uchodźców ukraińskich staje się pilną potrzebą, którą dzięki szczodrej pomocy rządu USA, WHO stara się odpowiednio zabezpieczyć we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.”


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *