Krajowa Sieć Onkologiczna a dostęp do leczenia

Krajowa Sieć Onkologiczna ma zapewnić m.in. dostęp do odpowiedniego leczenia, wsparcie dla pacjentów i system monitorowania postępowania onkologicznego. Ustawa ma usprawnić leczenie i jego dostępność, umożliwić pacjentom szybszy dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Ma też zapobiec sytuacjom, w których pacjenci są kierowani w nieodpowiednie miejsca i wykonują niepotrzebne badania.

Uczestnicy panelu wskazali, że opieka nad pacjentami onkologicznymi warta jest zachodu i zasługuje na szczególne traktowanie. Możliwość skorzystania z szybkiej diagnostyki, wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów oznacza bowiem dla polskich pacjentów dłuższe i lepsze życie.

Postęp w walce z nowotworami

Pomimo wszelkich trudności, w ostatnim czasie w Polsce odnotowano postęp w walce z nowotworami. W 2019 roku zdiagnozowano o 2,5 tys. nowych przypadków mniej, niż przed rokiem. Coraz częściej pacjenci z nowotworami otrzymują skoordynowane wsparcie wielospecjalistyczne i nie tylko wyłącznie leczenie chirurgiczne czy chemioterapię. Wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej ma umożliwić dalsze usprawnienia służby zdrowia i ułatwić dostęp do skutecznej opieki onkologicznej dla wszystkich chorych.

 • Dostęp do skutecznej opieki onkologicznej dla wszystkich pacjentów
 • Usprawnienie leczenia i dostępności do diagnostyki
 • Kierowanie pacjentów do odpowiednich miejsc leczenia
 • Szybka diagnostyka nowotworów
 • Możliwość wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów

Efektywność Krajowej Sieci Onkologicznej zależy od wielu czynników, w tym od współpracy wszystkich z nim związanych podmiotów medycznych. Warto też zaznaczyć, że zależy ona również od dobrego przygotowania pacjenta na przyjście do lekarza i wdrożeniu odpowiednich działań profilaktycznych. Dzięki wszystkim tym działaniom, pacjenci mają szansę na dłuższe i lepsze życie.

Krajowa Sieć Onkologiczna to ważny krok w kierunku zwiększenia dostępności do skutecznej opieki onkologicznej, jednak sam w sobie nie wystarczy. Konieczne są również działania z zakresu edukacji i profilaktyki, aby ograniczyć problem zbyt późnego wykrywania nowotworów i zwiększyć szansę na wyzdrowienie chorych.

Korzyści z wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej

 • Poprawa komunikacji z pacjentem i efektywniejsze kierowanie terapią.
 • Możliwość skorzystania z portali internetowych i infolinii onkologicznej, które ułatwiają komunikację i dostęp do informacji.
 • Użycie nowoczesnych technologii w medycynie.

Krajowa Sieć Onkologiczna to ważny krok dla polskiego systemu opieki zdrowotnej, dlatego należy mocniej propagować jej istnienie i pozwolić na jej rozwój, tak by pacjenci mogli skorzystać z jak najlepszej opieki medycznej.

Rola koordynatora

Rola koordynatora jest nie do przecenienia. Ma on wspierać pacjenta i stanowić jego główną opiekę medyczną. Jego zadania obejmują:

 • Pomoc w koordynacji opieki medycznej
 • Pomoc w organizacji wizyt w KSO
 • Pomoc w wypełnianiu wszelkich formalności związanych z leczeniem
 • Wspieranie pacjenta w zakresie psychologicznym
 • Monitorowanie postępów w leczeniu

Koordynator pomaga pacjentowi w codziennych wyzwaniach, które pojawiają się w toku leczenia. Wsparcie i zrozumienie jest bardzo ważne dla pacjentów i ich rodzin. Koordynator działa jako most pomiędzy pacjentem a systemem i jest kluczem do sukcesu w leczeniu onkologicznym.

Wprowadzenie KSO z założenia ma zapewnić pacjentom dostęp do wysokiej jakości opieki onkologicznej w wygodnej atmosferze. Ma to być miejsce, w którym będzie można liczyć na profesjonalną opiekę i wsparcie w trudnym okresie leczenia. To miejsce, w którym pacjenci i ich rodziny będą czuć się bezpiecznie i zrozumienie, a koordynator będzie mógł działać jako ich przewodnik.

Koordynator może mieć wpływ na uzyskanie lepszych wyników leczenia, dlatego ważne jest, aby został odpowiednio przeszkolony i przygotowany do tego, aby móc w pełni wykonywać swoje obowiązki. Poprzez przeszkolenie koordynatora można zapewnić, że będzie w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków i pomóc pacjentowi i jego rodzinie w najlepszy sposób. To pozytywnie wpłynie na jakość opieki onkologicznej w naszym kraju.

Podsumowując, ważne jest, aby zapewnić pacjentom dostęp do wysokiej jakości opieki onkologicznej. Rola koordynatora jest nieoceniona, dlatego ważne jest, aby był odpowiednio przeszkolony i przygotowany do wykonywania obowiązków. Wspólnymi siłami możemy zapewnić pacjentom lepszą opiekę i wsparcie w czasie trudnych chwil.

Krajowa Sieć Onkologiczna – zapewnienie właściwej opieki

Krajowa Sieć Onkologiczna, która ma zostać wdrożona do 2021 roku, ma zagwarantować pacjentom właściwą opiekę onkologiczną.

Specjaliści zwracają uwagę, że w onkologii niezwykle ważne jest wczesne wykrywanie, dostępność do odpowiedniego leczenia, szybka diagnostyka oraz dostęp do nowoczesnych metod leczenia. Krajowa Sieć Onkologiczna ma zapewnić pacjentom prawo do właściwego leczenia i wsparcia w walce z nowotworem.

Sieć będzie składać się z czterech rodzajów placówek:

 • Placówek referencyjnych, które będą prowadzić badania, diagnozować i leczyć pacjentów z nowotworami o najwyższym stopniu zaawansowania,
 • Placówek podstawowych, które będą prowadzić diagnostykę i leczenie chorych na nowotwory łagodne,
 • Placówek specjalistycznych, które będą prowadzić leczenie chorych na nowotwory o umiarkowanym stopniu zaawansowania,
 • Placówek współpracujących, które będą świadczyć usługi wspomagające leczenie i rehabilitację pacjentów.

Krajowa Sieć Onkologiczna ma zapewnić pacjentom dostęp do wysokiej jakości usług medycznych na każdym etapie leczenia nowotworów. Ma to zapewnić, że wszyscy pacjenci będą mieli takie same szanse na wyleczenie.

Krajowa Sieć Onkologiczna ma być w pełni funkcjonalna już w 2021 roku i będzie stanowić ważny krok w kierunku zapewnienia właściwej opieki onkologicznej pacjentom na terenie całego kraju. Sieć ma nie tylko zwiększyć dostępność do właściwego leczenia, ale również zmniejszyć koszty leczenia i zapewnić pacjentom lepszą jakość opieki onkologicznej.

Krajowa Sieć Onkologiczna jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia właściwej opieki onkologicznej wszystkim pacjentom w Polsce. Pozwoli to na wczesne wykrywanie i leczenie nowotworów, a także zwiększy dostęp do nowoczesnych metod leczenia na terenie całego kraju.

Krajowa Sieć Onkologiczna pozwoli też na lepsze wykorzystanie dostępnych środków, co przełoży się na wyższy poziom opieki onkologicznej w naszym kraju. Jej funkcjonowanie będzie miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia właściwej opieki onkologicznej pacjentom w całej Polsce.

KSO wykonuje swoje zadanie

KSO ma też działać na innych polach. Ma obejmować monitoring jakości i bezpieczeństwa pacjentów, wdrażanie wytycznych i standardów, edukację i szkolenia, a także wspierać w zakresie współpracy z placówkami ochrony zdrowia i kompleksowo gromadzić dane statystyczne i informacje.

Wdrożenie i rozwój KSO to ważny krok dla polskiej medycyny. Pozwoli lekarzom dostosować się do wymagań standardów medycznych, wiedzieć więcej na temat najskuteczniejszych terapii onkologicznych i dostarczyć pacjentom wysokiej jakości opieki. Wszystko to może działać współpracując z systemami informatycznymi, które są w stanie zapewnić lekarzom dostęp do najnowszych danych i informacji, aby zapewnić pacjentom najlepszą opiekę.

Wdrożenie KSO wprowadza do polskiej onkologii nowy wymiar, wymiar jakości. System wskazuje, co jest ważne w leczeniu nowotworów, jakie są najskuteczniejsze terapie, jakie są najlepsze praktyki i jak wykorzystać wiedzę do poprawy jakości leczenia. Dzięki KSO lekarze będą mogli leczyć swoich pacjentów skuteczniej, a pacjenci będą mieli dostęp do odpowiedniej opieki.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie KSO?

Korzyści wdrożenia KSO w polskiej onkologii są bardzo wymierne. Przede wszystkim lekarze będą mieli dostęp do najnowszych informacji i danych naukowych, które pozwolą im leczyć pacjentów skuteczniej, a pacjenci będą mieli dostęp do odpowiedniej opieki. Dodatkowo KSO zapewni, że lekarze będą stosować standardy, wytyczne i najlepsze praktyki, dzięki czemu jakość opieki będzie wyższa.

 • Dostęp do najnowszych danych i informacji
 • Skuteczne leczenie pacjentów
 • Dostęp do odpowiedniej opieki
 • Stosowanie standardów, wytycznych i najlepszych praktyk
 • Poprawa jakości opieki

Jasne staje się, że wdrożenie KSO w polskiej onkologii ma ogromny potencjał poprawiać jakość opieki oraz skuteczność leczenia pacjentów. Wdrożenie systemu zapewni lekarzom dostęp do najlepszych praktyk, a pacjentom dostęp do odpowiedniej opieki. Jest to kolejny krok ku poprawie jakości opieki onkologicznej w Polsce, który przyniesie korzyści zarówno pacjentom i lekarzom.

Opieka koordynowana

Opieka koordynowana to zintegrowany zespół profesjonalistów, współdziałających w celu zapewnienia pacjentowi najwyższej jakości opieki. Jej korzyści dla pacjenta to:

 • Uproszczenie skomplikowanego procesu terapii
 • Umożliwienie częściowej samodzielności w zarządzaniu chorobą
 • Szybka reakcja na zmieniające się potrzeby pacjenta
 • Poprawa jakości życia pacjenta

Koniecznym wydaje się, aby opieka koordynowana była skorelowana z lekarzem rodzinnym, gdyż to on może być kompetentnym pośrednikiem między pacjentem a centrum onkologicznym. W rezultacie, pacjent onkologiczny może mieć większą kontrolę nad swoim leczeniem, a także lepsze wsparcie i szybszą reakcję na ewentualne nieprawidłowości.

Aby skutecznie rozwiązać problem upolitycznienia tematu onkologii i zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę, powinno się wdrożyć w kraju system opieki koordynowanej, który będzie skorelowany z lekarzem rodzinnym. Wówczas pacjenci onkologiczni będą mogli czuć się bezpiecznie i pewnie, że są w dobrych rękach.

Pomysł dr. Sutkowskiego na usprawnienie opieki koordynowanej

 • Regulacje prawne – zmienić przepisy, by opieka koordynowana była łatwiej dostępna dla pacjentów i jej działalność była bardziej jasna.
 • Zmiana wyposażenia i organizacji pracy – udoskonalić infrastrukturę placówek POZ, aby była adekwatna do wymogów opieki koordynowanej.
 • Udoskonalenie systemu informatycznego – wprowadzić nowe systemy informatyczne, które ułatwią wykonywanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

Oczywiście, opieka koordynowana to tylko jeden z wielu elementów systemu opieki zdrowotnej. Aby zapewnić pacjentom bezpieczeństwo i wysoki poziom opieki, konieczny jest wkład wszystkich jego uczestników – od lekarzy po pielęgniarki, od naukowców po decydentów. Przed nami jeszcze wiele pracy,aby dostosować system do potrzeb pacjentów, ale jesteśmy na dobrej drodze, aby zapewnić im optymalną opiekę. Ufamy, że wkrótce zobaczymy efekty.

Co zaproponował?

Podczas panelu dyskusyjnego na Kongresie, prezes Agencji Ochrony Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Andrzej Sołtysiński, zaproponował wprowadzenie w Polsce Konklawe na 5 lat, w którym uczestniczyliby pacjenci, lekarze, psycholodzy i socjolodzy. Zdaniem prezesa, miałoby to na celu konsekwentne działanie w zakresie ochrony zdrowia.

Cele Konklawe

Cele, jakie chciałby osiągnąć poprzez to konklawe, to:

 • zapewnienie lepszej jakości usług medycznych
 • poprawa bezpieczeństwa pacjentów
 • rozwiązanie problemów finansowych w ochronie zdrowia
 • zwiększenie dostępności do leczenia

Konklawe miałoby się odbyć w Katowicach, adres jest już znany: ul. Miodowa 15.

Pomysł prezesa Agencji Ochrony Zdrowia wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników Kongresu. Być może w przyszłości jego realizacja pozwoli na stworzenie naprawdę efektywnego systemu ochrony zdrowia.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *