Zaproszeni eksperci spotkali się 20.06.2023 o godzinie 10:00, aby dyskutować na temat trudności, z jakimi borykają się lekarze i pacjenci w przypadku niewydolności serca, PChN oraz cukrzycy. Rozmowa dotyczyła także tego, czy flozyny są w stanie zmienić obraz chorób, a także tego, jak ważne dla zdrowia publicznego są szczepienia osób dorosłych. Wspomniano również o szczepionce przeciwko półpaścowi, która pojawiła się w roku 2023 oraz jak można najlepiej wykorzystać kompetencje lekarzy rodzinnych i kardiologów w prowadzeniu kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z wielochorobowością.

Debatę poprzedziły badania, których wyniki opublikowano na łamach Puls Medycyny. Zaproszeni eksperci postanowili wykorzystać te dane, aby wypracować jednomyślne stanowisko w kwestii leczenia pacjentów z wielochorobowością.

Podczas spotkania przeprowadzono także ankietę, w której zapytano ekspertów o ich osobiste doświadczenia dotyczące leczenia pacjentów z wielochorobowością. Wyniki tej ankiety będą wykorzystane do opracowania dalszych strategii w zakresie opieki medycznej.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *