Kongres Rzecznika Zdrowia to wydarzenie, w którym udział jest bezpłatny! Fundacja Rzecznika Zdrowia oraz redakcja portalu Cowzdrowiu.pl zapraszają wszystkich zainteresowanych na dwudniowe spotkanie, które odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 kwietnia 2023 roku. Dyskusje na temat zmian w ochronie zdrowia, a także szkolenia dla szerokiego grona interesariuszy – to wszystko czeka na uczestników pierwszej edycji Kongresu Rzecznika Zdrowia.

Kongres Rzecznicy Zdrowia to niezwykła okazja do wymiany wiedzy i dyskusji na temat zmian w polskim systemie ochrony zdrowia. Fundacja Rzecznicy Zdrowia – organizacja pozarządowa zajmująca się zapewnieniem odpowiedniej dostępności i jakości usług w dziedzinie zdrowia, oraz portal Cowzdrowiu.pl – informujący od trzech lat o kluczowych zmianach w tym obszarze – wspólnie organizują to wydarzenie. Kongres ma na celu podniesienie świadomości społecznej w kwestii ochrony zdrowia, a także inicjowanie wielostronnych, publicznych dyskusji w tej tematyce.

Kongres Rzecznika Zdrowia w 2023 roku będzie poświęcony kluczowym kwestiom systemowym – od wdrożenia planowanych reform, finansowania ochrony zdrowia, po nierówności w zdrowiu, Narodową Strategię Onkologiczną, wyzwania kadrowe i wynagrodzenia pracowników, aż po profilaktykę i politykę lekową. Został on zorganizowany z myślą o udzieleniu gościom z różnych środowisk, w tym przedstawicielom świata nauki, administracji publicznej, sektora ochrony zdrowia i organizacji pacjentów.

„Ambicją Kongresu Rzecznicy Zdrowia 2023 jest zderzenie spojrzeń na system ochrony zdrowia i wymiana doświadczeń związanych z efektywnym i ukierunkowanym funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia. Dlatego do dyskusji zapraszamy szerokie grono ekspertów, dla których dobro pacjentów oraz efektywnie działający system ochrony zdrowia są priorytetami. Zależy nam nie tylko na dialogu, ale również wypracowaniu konkretnych propozycji rozwiązań, które przyczynią się do poprawy efektywności działania systemu ochrony zdrowia i rozwoju kompetencji zdrowotnych społeczeństwa. Termin Kongresu przypada w szczególnym czasie. Wybory parlamentarne, niestabilna sytuacja geopolityczna w regionie oraz postpandemiczny dług zdrowotny sprawiają, że dyskusja związana z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia, jego finansowaniem, ale również odpowiedzialnością obywateli za własne zdrowie, zdaje się być niezwykle potrzebna – mówi Marta Markiewicz, prezes Zarządu Fundacji Rzecznicy Zdrowia. – Jesteśmy głęboko przekonani, że właśnie w tym momencie dyskusja na temat przyszłości sektora ochrony zdrowia w Polsce i obranie właściwego kierunku zmian mają wyjątkowo istotne znaczenie – dodaje.

Konferencja zamierza zgromadzić wszystkie zainteresowane strony w jednym miejscu, aby wspólnie dyskutować o najważniejszych kwestiach związanych z ochroną zdrowia w Polsce. Przewidziano panele dyskusyjne, a także warsztaty, które pozwolą pacjentom, dziennikarzom, szefom placówek medycznych, samorządowcom oraz ekspertom z całego kraju rozpocząć dialog i wypracować skuteczne rozwiązania.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Kongresie Rzecznika Zdrowia 2023 jest już dostępny na stronie internetowej rzecznicyzdrowia.pl. Liczba miejsc uprawniających do udziału stacjonarnego jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiego zapisywania się. Osoby, które nie będą mogły w trakcie Kongresu być w Warszawie, mają również możliwość uczestniczenia w wydarzeniu w formie online. Udział w obu formach jest bezpłatny.

Na Kongres Rzecznika Zdrowia 2023 serdecznie zapraszamy w dniach 18-19 kwietnia 2023 r. do hotelu Verte przy ul. Podwale 3/5. W tym wydarzeniu posiadającym patronat honorowy Rzecznika Praw Pacjenta, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z ochroną zdrowia Polaków. Dziennik Rzeczpospolita oraz portal cowzdrowiu.pl będą naszymi patronami medialnymi.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *