Miasto chce, by w planie imprez organizowanych przez cztery instytucje kultury: Toruńską Agendę Kulturalną, Centrum Kultury Dwór Artusa, Toruńską Orkiestrę Symfoniczną czy Teatr Baj Pomorski znalazły się przedsięwzięcia skierowane do odbiorców, szczególnie młodych, zagrożonych uzależnieniem i to nie tylko od środków psychoaktywnych: alkoholu, tytoniu czy narkotyków.

– Należy także zwrócić uwagę na przeciwdziałanie współczesnym uzależnieniom behawioralnym, związanym z nadużywaniem telefonu, mediów społecznościowych, gier komputerowych czy Internetu – zaznacza prezydent Torunia Michał Zaleski. – Proponowany projekt zmian statutowych ma na celu dążenie do ograniczania takich uzależnień, zaś toruńskie instytucje kultury w pakiecie swoich działań mają wiele możliwych form realizacji tych zapisów.

Jak zaznaczył prezydent, w przypadku trzech pozostałych instytucji kultury również trwają starania o podobne zmiany statutowe, przy czym jeśli chodzi o Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy pakiet proponowanych zmian jest nieco szerszy i poza profilaktyką uzależnień obejmuje również działania związane z przedsiębiorczością, innowacyjnością, rozwojem gospodarczym oraz aktywizacją osób z niepełnosprawnością.  Natomiast zmiany w statutach Centrum Sztuki Współczesnej i Muzeum Okręgowego w Toruniu wymagają zasięgnięcia opinii instytucji współprowadzących, bądź organów ustawowo je nadzorujących, i o takie opinie miasto wystąpiło.

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *