Fundacja Avalon walczy o to, aby osoby z niepełnosprawnościami miały sprawiedliwą szansę na realizację swoich planów i ambicji. Z tego powodu, ponownie, Fundacja wystąpiła z ogólnopolską kampanią społeczną, mającą na celu zwrócenie uwagi na sytuację osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Bohaterowie, którzy reprezentują ponad 5 milionów osób z niepełnosprawnościami, mówią wprost, że często czują się niewidoczni i muszą wyraźnie i głośno akcentować swoją osobowość. Kampania Fundacji Avalon przyzywa odbiorców do refleksji i pyta „Teraz mnie widzisz?”, zachęcając do dyskusji na temat niewidoczności osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Kampania „Teraz mnie widzisz?” jest poświęcona 5 milionom osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i zapewnia im platformę, aby móc opowiedzieć swoją historię. Prowadzi do większej samorzeczności, pomaga w rozumieniu ich potrzeb i uczuć, a także uczy jak prawidłowo patrzeć na niepełnosprawność. W ten sposób możemy zmniejszyć naszą ignorancję, lęk i zastrzeżenia wobec osób niepełnosprawnych, a także wyeliminować skłonność do skupiania się wyłącznie na widocznych oznakach ich niepełnosprawności.

„Często większym problemem osób z niepełnosprawnościami, nie jest ich niepełnosprawność, a ich niewidzialność! – mówi Sebastian Luty, prezes Fundacji Avalon i dodaje: – Zależy nam na zmianie postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo, ale także przez same osoby z niepełnosprawnościami. Ten manifest kierujemy do całego społeczeństwa, dlatego, że chcemy świata bez barier!”.

Kampania ma skłonić ludzi do zmiany sposobu myślenia, zwracania uwagi na niepełnosprawności, na pierwszy plan wybijającego się człowieka. Chcemy, aby ludzie patrzyli na osoby z niepełnosprawnościami przez pryzmat ich umiejętności, nie zaś ograniczeń. Chcemy, aby widzieli osoby z niepełnosprawnościami, jako równych współobywateli, mogących wnieść wiele do społeczeństwa.

Kampania składa się z krótkich filmów, w których udział biorą osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnicy filmów opowiadają o swoich doświadczeniach, wskazując jak wygląda ich codzienne życie i jakie wyzwania stoją przed nimi w dążeniu do samorealizacji. Chcemy, aby widzowie widzieli w nich ludzi z ogromnym potencjałem.

Kampania zachęca społeczeństwo do przyjrzenia się osobom z niepełnosprawnościami z szacunkiem i uznaniem, a także do wspierania ich w dążeniu do samodzielności. Chcemy, aby ludzie zobaczyli, że osoby z niepełnosprawnościami mogą być aktywnymi członkami społeczeństwa, osiągającymi wiele, jeśli tylko zostaną właściwie wspierane.

Kampania ma pomóc w zmianie sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu będą one traktowane jako pełnoprawni obywatele, a nie jako osoby z ograniczeniami. Chcemy, aby ludzie widzieli w nich ludzi z ogromnym potencjałem, który może być wykorzystany w wielu dziedzinach życia.

Kampania skupia się na wyrażaniu szacunku, uznania i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w celu zmiany sposobu, w jaki są one postrzegane przez społeczeństwo. Chcemy, aby ludzie widzieli w nich równych współobywateli, którzy mogą wnieść wiele do naszej społeczności.

„Stworzyliśmy tę kampanię, bo mamy ponad 5 milionów powodów, by dać głos tym, którzy czują się niewidzialni” – mówi Helena Szczuka, kierowniczka Działu Komunikacji i Promocji Fundacji Avalon. „Dlatego nasza nowa kampania zaskakuje przede wszystkim formą, ale dzięki niej również przekazem. Pokazuje niepełnosprawność inaczej niż zwykle, niż widzimy ją przez okulary stereotypów. Wysmakowane kadry i nietypowe kreacje odwracają uwagę, od niepełnosprawności. Pokazują, jak wiele nasi bohaterowie muszą zrobić, by być zauważonym nie poprzez wózek, niskorosłość, protezę ręki, czy białą laskę, a swoją osobowość, umiejętności, podmiotowość. Do kampanii zaprosiliśmy też osoby w spektrum autyzmu by opowiedzieć o tym, czego z kolei nie widać, od razu oraz osobę Głuchą, która braku słuchu nie postrzega jako niepełnosprawności. Niepełnosprawność to złożony temat, nieoczywisty. Mamy jednak tendencję do zamykania go w stereotypach. W takim wydaniu bohaterowie kampanii zadziornie zwracają uwagę widza mówiąc „Teraz mnie widzisz?”.

Kampania zachęca do zbudowania społeczeństwa, w którym wszyscy są akceptowani i mogą swobodnie realizować swoje cele i marzenia, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania czy płci. Uważamy, że każdy powinien mieć równe szanse i móc cieszyć się z okazji do życia i pracy w przyjaznym otoczeniu.

W kampanii „Teraz mnie widzisz?” samorządni bohaterowie stali się głównymi twórcami zmiany. Każdy z nich wniósł swoją własną perspektywę i doświadczenie. Poprzez dzielenie się swoimi przemyśleniami i historiami, samorządni bohaterowie stali się głosem zmiany. Przez ich wysiłek możemy wywołać pozytywne zmiany, jakie widzimy w kampanii, co pozwala widzom wejść w świat osób z niepełnosprawnościami.

Samorządni bohaterowie stanowią serce i duszę kampanii „Teraz mnie widzisz?”. Przedstawiając swoje perspektywy i doświadczenia, pokazali, że niepełnosprawność jest czymś normalnym i naturalnym. Poprzez udział w kampanii uczestnicy stali się inspiracją dla innych, aby zmieniać postrzeganie niepełnosprawności i pokazać, że życie osób z niepełnosprawnościami jest pełne radości, ciekawych doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

Fundacja zaprosiła do projektu 14 osób o różnym wieku i z różnymi rodzajami niepełnosprawności, aby pokazać jak najszerszy zakres tego tematu. Pięciu uczestników wzięło udział w kolorowym i szalonym spotu głównym, a pozostali dziewięciu w prosty sposób dzielili się swoją refleksją na temat niepełnosprawności i niezauważalności.

„Myślę, że jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, to największym paradoksem jest to, że często bywamy niewidzialni, w tym, że jesteśmy najbardziej widzialni przez tę właśnie naszą niepełnosprawność” – podkreśla Mariusz Kędzierski, jeden z bohaterów kampanii i dodaje: – Na ulicy na każdego z nas przechodzień zwróci uwagę jako na pierwszego. Natomiast, nasze potrzeby często są lekceważone i właśnie niezauważalne”. Publikowane w ramach kampanii nagrania uświadamiają skalę problemu konfrontując odbiorcę z nieuświadomionymi barierami, które jako społeczeństwo budujemy. Potwierdzają to słowa kolejnej bohaterki Julii Kleczyńskiej. „Odkąd się urodziłam, czuję się niewidzialna i nie chcę niczego innego niż normalnego traktowania, a nie rozpatrywania mnie przez pryzmat niepełnosprawności.” Z kolei, Barbara Frączak zwraca natomiast uwagę na obojętność, z którą się spotyka: „Wydaje mi się, że część społeczeństwa po prostu się nas boi i nie wie, jak się zachować. Przede wszystkim, nie bójcie się nas. Podchodźcie, pytajcie”.

Kampania skupia się na prawdziwych historiach bohaterów, którzy opowiadają o swoim życiu, w którym bywają momenty zabawne i smutne. Pokazują, jak ważne jest zrozumienie i wsparcie, aby przełamać bariery społeczne. Każdy z nas może wnieść swoją cegiełkę do tego procesu.

Kampania skupia się na historiach ludzi niepełnosprawnych, przybliżających nam swoją codzienność. Dzięki nim możemy zobaczyć, jak wygląda ich życie – zarówno zabawne, jak i trudne sytuacje. Wspólnie możemy zmieniać świat, tworząc środowisko, w którym ograniczenia niepełnosprawności są mniej odczuwalne.

Fundacja Avalon uświadamia nam, że w naszym świecie istnieje wiele problemów, lecz również wskazuje, co możemy zrobić, aby wpłynąć na zmianę. Nie oceniajmy po wyglądzie, zapytajmy o potrzeby, ale starajmy się nie wtrącać się nadmiernie. Wykażmy troskę, zainteresowanie i wsparcie.

„Przede wszystkim, myślę, że ludziom brakuje otwartości i empatii. To są dwie rzeczy, które w tym dzisiejszym świecie są bardzo potrzebne. Ludzie cierpią na ich deficyt, ale to nie bierze się znikąd. Bardzo dużo zależy od naszego wychowania i od tego, w jaki sposób i w jakiej świadomości wychowujemy następne pokolenia” – kwituje Mariusz Kędzierski.

Inicjatywy te skupiają się na budowaniu zrozumienia i wsparciu wspólnych celów. Działania te zapewniają osobom z niepełnosprawnościami możliwość wykorzystania wszystkich swoich zasobów i potencjału, aby uczynić społeczeństwa otwartymi i przyjaznymi.

Kampanie te skupiają się na wykorzystaniu potencjału ludzi z niepełnosprawnościami, aby promować równość i inkluzywność, a także na przybliżeniu ich historii i zrozumieniu ich potrzeb. Z jednej strony, uczą społeczeństwa, jak wspierać osoby z niepełnosprawnościami, a z drugiej, dają im szansę na włączenie się w proces tworzenia lepszego, bardziej przyjaznego środowiska.

Kampanie te mają na celu wspieranie równości dostępu, edukację i świadomość na temat niepełnosprawności oraz wzmocnienie podmiotowości osób z niepełnosprawnościami. Poprzez wykorzystanie ich potencjału, te inicjatywy tworzą otwarte i przyjazne środowisko, w którym społeczeństwo może zrozumieć i wspierać osoby z niepełnosprawnościami.

Nowa wersja paragrafów:

Fundacja Avalon przeprowadziła już szóstą ogólnopolską kampanię społeczną „Teraz mnie widzisz?”, która ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów związanych z niezauważalnością osób z niepełnosprawnościami. Kampania ma na celu pokazanie, że osoby z niepełnosprawnościami są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa, dzięki którym możliwe jest wypełnianie ról społecznych i zawodowych, budowanie relacji i uczestnictwo w życiu społecznym i medialnym. Projekt wspiera Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.fundacjavalon.pl.

Kampania została zbudowana wokół osobistych doświadczeń jej bohaterów, którzy chcą uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby różnych grup społecznych. Dołącz do nas i dowiedz się więcej, jak możesz pomóc osobom z niepełnosprawnościami w codziennym życiu.

Para 1:

Fundacja Avalon to jeden z najważniejszych podmiotów pozarządowych w Polsce, założony w 2006 roku, a od 2009 posiadający status organizacji pożytku publicznego. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie, jednak nasz wpływ obejmuje cały kraj. Fundacja Avalon wspiera pomocą finansową i edukacyjną osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore, aby promować aktywizację i zmienić postrzeganie osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie polskim. W chwili obecnej wsparcie Fundacji obejmuje około 14 000 osób, a łączna wartość pomocy wynosi blisko 400 mln.

Para 2:

Fundacja Avalon jest jednym z najważniejszych podmiotów pozarządowych w Polsce, mającym na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. Powstała w 2006 roku, a od 2009 roku otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Fundacja Avalon oferuje pomoc swoim podopiecznym zarówno finansową, jak i edukacyjną, a jej celem jest aktywizacja i zmiana postrzegania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie polskim. Obecnie Fundacja Avalon wspiera 14 000 osób z całej Polski, a łączna wartość pomocy udzielonej przez Fundację wynosi blisko 400 mln.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".