Czy choroby przewlekłe to problem tylko pracownika?

Czy choroby przewlekłe to problem tylko pracownika?

Jednym z najważniejszych wyzwań dotyczących zdrowia pracowników są choroby przewlekłe. Wśród osób w wieku produkcyjnym blisko jedna na cztery choruje na przynajmniej dwie choroby przewlekłe [1]. Problem ten narasta z wiekiem. Według Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) w 2020 roku w Polsce blisko co piąta osoba w wieku 30–44 lata deklarowała występowanie długotrwałych problemów […]

Read More
 Odwodnienie śmiertelnym zagrożeniem kierowcy

Odwodnienie śmiertelnym zagrożeniem kierowcy

„Jeżeli wykonujemy jakąkolwiek pracę mentalną, a jest nią na pewno prowadzenie samochodu, gdzie jest konieczność skupienia się, po dłuższym czasie wykonywania tejże czynności, pojawia się zmęczenie. Nasz układ nerwowy pozbawiony zróżnicowanych bodźców, a prowadzenie samochodu jest czynnością cokolwiek monotonną, zaczyna przysypiać. W momencie, kiedy pojawia się jakiś bodziec, na który trzeba zareagować, kierowca nie robi […]

Read More
 Badania potwierdzają długoterminową skuteczność terapii doustnej SMA

Badania potwierdzają długoterminową skuteczność terapii doustnej SMA

Dlaczego ważne jest, żeby leczenie rdzeniowego zaniku mięśni rozpocząć jak najszybciej? Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni polega na ochronie przed obumieraniem motoneuronów. W organizmach osób chorych na SMA brakuje białka SMN, które jest niezbędne do funkcjonowania motoneuronów. Brak tego białka skutkuje obumieraniem motoneuronów i utratą funkcji mięśni, zarówno tych odpowiadających z ruch jak i za oddychanie […]

Read More
 Rzucaj palenie stopniowo

Rzucaj palenie stopniowo

Z okazji niedawno obchodzonego Światowego Dnia bez Tytoniu dużo mówi się na temat rzucania palenia. Pacjentowi – palaczowi lekarz jednak nie powinien powiedzieć: rzuć palenie, bo masz raka płuca. Rzucanie palenia nie wydaje się takie proste, to proces. Rozumiem, że z punktu widzenia lekarza, dbającego o zdrowie pacjenta, rzucenie palenia jest koniecznością, tylko że trzeba […]

Read More
 Wojna a HIV i inne zakaźne choroby

Wojna a HIV i inne zakaźne choroby

„Mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, a sytuacja kryzysowa to raj dla chorób zakaźnych, dlatego musimy spodziewać się wzrostu różnego rodzaju zakażeń, nie tylko COVID-19” – alarmowała dr hab. n med. Monika Bociąga-Jasik z Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jak wskazała, choroby zakaźne i wojna są ze sobą nierozłącznie związane – […]

Read More
 Czy karmić piersią w okresie szczepienia przeciwko rotawirusom?

Czy karmić piersią w okresie szczepienia przeciwko rotawirusom?

W artykule opublikowanym na portalu Medycyna Praktyczna dr Jacek Mrukowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Evidence-Based Medicine w Krakowie, wyjaśnia, że tego rodzaju sugestie mogły bazować na rezultatach dwóch badań obserwacyjnych, w których okazało się, że w grupie niemowląt karmionych wyłącznie piersią, zaobserwowano nieznacznie więcej przypadków zakażenia rotawirusami w 2. roku życia niż w grupie dzieci karmionych […]

Read More