Choroby rzadkie, czyli każde życie jest bezcenne

Choroby rzadkie, czyli każde życie jest bezcenne

Podczas kongresu „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024” omówiono ważne kwestie dotyczące chorób rzadkich, w tym nowe podejścia do leczenia ASMD – niedoboru kwaśnej sfingomielinazy. Dyskutowano również o funduszu medycznym, wyzwaniach związanych z diagnostyką chorób rzadkich oraz problemach systemowych z ich leczeniem. Choroba spichrzeniowa ASMD (ang. acid sphingomyelinase deficiency) występuje z częstością ok. 1 na 200 […]

Read More