Konsekwencje przemocy psychicznej – równie destrukcyjne jak fizyczna

Konsekwencje przemocy psychicznej – równie destrukcyjne jak fizyczna

Przemoc ma wiele różnych form, w których może przybierać. Nie tylko postaci fizycznej, ale także emocjonalnej. Przemoc emocjonalna jest szczególnie destrukcyjna, ponieważ jej skutki widoczne są już po krótkim czasie. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak ją rozpoznać i jak się przed nią bronić, tak by nie stać się ofiarą przemocy. Nikt nie powinien być […]

Read More