Nowe spojrzenie na przemysł diagnostyki obrazowej: Alltech i Vital Group wspólnie tworzą łańcuch wartości

Nowe spojrzenie na przemysł diagnostyki obrazowej: Alltech i Vital Group wspólnie tworzą łańcuch wartości

Aby skutecznie walczyć z przemocą rówieśniczą, ważne jest, aby rodzice przede wszystkim wzbudzali w dziecku poczucie własnej wartości i pomagali mu rozwijać umiejętności społeczne. Warto też dbać o dobre relacje z dzieckiem, by było ono w stanie otwarcie zwierzać się z problemów, jakie napotyka w szkole czy wśród rówieśników. Dodatkowo, rodzice powinni zwracać uwagę na […]

Read More
 Zakończenie przemocy rówieśniczej – jak to możliwe?

Zakończenie przemocy rówieśniczej – jak to możliwe?

Aby skutecznie walczyć z przemocą rówieśniczą, rodzice mogą wykorzystać wsparcie ze strony szkoły, organizacji pozarządowych lub specjalisty w dziedzinie psychologii. Możliwe jest także edukowanie dzieci, aby wykazały się odpowiedzialnością i samodzielnie radziły sobie w sytuacjach konfliktowych. Ważne jest śledzenie, w jaki sposób dziecko komunikuje się z rówieśnikami, a także budowanie jego poczucia własnej wartości i […]

Read More
 Poranne wyzwania nastolatka: jak sobie z nimi radzić?

Poranne wyzwania nastolatka: jak sobie z nimi radzić?

Biologiczne predyspozycje nastolatków kształtują rytm dobowy, który sprawia, że chcieliby oni spać o 1.00 i wstawać później niż dorośli. Prof. Marek Kaczmarzyk, biolog i neurodydaktyk, wyjaśnia dlaczego lekcje od 8.00 bywają dla nich trudne do przeżycia i jak sobie z tym poradzić. Monika Wysocka: Współczesne szkoły pozostają wciąż przy tradycyjnym rytmie, który nie uwzględnia indywidualnych […]

Read More
 ADHD a stawianie oporu – przyczyny i skutki

ADHD a stawianie oporu – przyczyny i skutki

Zasada jest prosta: pomimo trudnych chwil, nie zapominajmy chwalić i doceniać nasze dziecko czy nastolatka z ADHD. Negatywne komentarze są częścią ich życia, ale możemy pomóc im wyjść z tego schematu, odkrywając ich dobre cechy. Każdy zasługuje na wyróżnienie za dobre zachowanie, więc warto je wspierać i chwalić. Na zaburzenia zachowania składa się złożony zestaw […]

Read More
 Uzależnieni od sieci: Efekty wystawiania się na widok publiczny wśród młodych ludzi

Uzależnieni od sieci: Efekty wystawiania się na widok publiczny wśród młodych ludzi

Główne wnioski z badań Aż 62 proc. nastolatek i nastolatków uważa, że tylko atrakcyjne osoby mogą coś osiągnąć. 38 proc. respondentów twierdzi, że wygląd ma duże znaczenie dla ich samooceny. 33 proc. dziewcząt i 21 proc. chłopców czuje presję, by wyglądać lepiej. 38 proc. dziewcząt i 28 proc. chłopców uważa, że często muszą dostosowywać swój […]

Read More