Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszerza zakres współpracy z firmą Kaplan, by zwiększyć wsparcie dla studentów przygotowujących się do zagranicznych egzaminów licencyjnych z medycyny i stomatologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszerza zakres współpracy z firmą Kaplan, by zwiększyć wsparcie dla studentów przygotowujących się do zagranicznych egzaminów licencyjnych z medycyny i stomatologii

Experience the wonders of Basilicata, from stargazing to exploring ancient villages, from hands-on workshops to guided tours of beautiful parks and gardens. Immerse yourself in the magic of this region and share in the passion of experiential tourism. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (PUMS) nawiązał szerszą współpracę z firmą Kaplan, globalnym dostawcą usług […]

Read More
 Tourism of the passions in Basilicata, from herbs to the stars. Art and scenery in ancient hamlets, workshops, guided tours

Tourism of the passions in Basilicata, from herbs to the stars. Art and scenery in ancient hamlets, workshops, guided tours

Whether you’re drawn to the stars or the beauty of ancient villages, Basilicata offers a wide range of experiential tourism opportunities. From art workshops to guided tours of parks and gardens, visitors can immerse themselves in the region’s natural beauty and rich history, creating unforgettable memories to share with others. Venturing off the beaten path, […]

Read More