Choroba onkologiczna może mieć konsekwencję czasowego ograniczenia sprawności. Dlatego warto rozważyć uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, które może stanowić klucz do uzyskania różnego rodzaju pomocy i ulg w okresie choroby i rekonwalescencji. Monika Szawłowska – pracownik socjalny z Poradni Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – opowiada o aspektach pomocy socjalnej w czasie choroby nowotworowej.

Pomoc socjalna w sytuacji pacjenta onkologicznego obejmuje doradztwo w zakresie uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, zapewnienia opieki osobom samotnym i wsparcia finansowego w czasie choroby. Możemy także wesprzeć osoby, które chcą wrócić do pracy po leczeniu lub szukają nowych możliwości zarobkowych w przypadku, gdy dalsze wykonywanie dawnego zawodu nie jest możliwe.

Oprócz działań interwencyjnych w przypadku przemocy, nasza placówka ochrony zdrowia oferuje również poradnictwo dla pacjentów, jak również wsparcie w skompletowaniu dokumentacji wymaganej do uzyskania świadczeń. Ponadto, w przypadku niekorzystnych dla pacjenta decyzji, oferujemy pomoc w złożeniu odwołania, aby pacjent mógł uzyskać maksymalne korzyści zgodnie z obowiązującym prawem.

Chorzy onkologicznie często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich choroba może być zaliczona do niepełnosprawności. Wobec tego wielu z nich w ogóle nie myśli o ubieganiu się o orzeczenie o niepełnosprawności. Przeszkodą dla nich może być nieznajomość ustawowej definicji niepełnosprawności oraz fakt, że procedura uzyskania orzeczenia wiąże się z koniecznością złożenia wniosku w miejskim lub powiatowym zespole orzekania.

Aby zachęcić chorych do ubiegania się o orzeczenie, potrzebna jest świadomość tego, jakie korzyści może przynieść właściwa diagnoza i jakie prawa z nią się wiążą. Wskazane jest więc edukowanie chorych i ich rodzin na temat przysługujących im uprawnień, a także na temat świadczeń i zniżek.

Chory powinien także wziąć pod uwagę różne formy wsparcia, jakimi jest ulga rehabilitacyjna, dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy skorzystanie z odliczenia kosztów związanych z wyjazdem dzieci na wypoczynek. Pracujący powinni wykorzystać skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy w czasie pracy czy dodatkowy urlop na badania czy wizyty lekarskie, a nawet zwolnienie na turnus rehabilitacyjny. Wszystkie te benefity szczególnie mogą pomóc w szybszym wyzdrowieniu i powrocie do pełnej sprawności.

Faktycznie, istnieje wiele możliwości wsparcia i ulg, które oferuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są to m.in. dofinansowania do wynagrodzenia, obniżenie składek czy dostosowanie stanowiska pracy. Mają one na celu ułatwić osobom z niepełnosprawnością dostęp do pracy i stworzenie im odpowiednich warunków do wykonywania obowiązków.

Jednak decyzja o podzieleniu się informacją o stanie zdrowia należy do pacjenta. W wielu przypadkach pracodawcy samodzielnie wspierają swoich pracowników z niepełnosprawnością, oferując im szerszy zakres wsparcia niż wynika to z przepisów prawa. Ten rodzaj współpracy pozwala na lepszą integrację osób z niepełnosprawnością w życie społeczne.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla osób z niepełnosprawnością prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą stanowi ważną formę wsparcia. Pozwala to osobom z niepełnosprawnością nadal prowadzić swoje działalności i zapewnia im stabilność finansową w trudnych czasach.

Jeśli chodzi o pomoc niematerialną, na co może liczyć chory?

W przypadku chorób długotrwałych lub przewlekłych istnieje szereg możliwości uzyskania pomocy niematerialnej. Chorzy mogą liczyć np. na specjalistyczną opiekę medyczną, wsparcie psychologiczne, opiekę długoterminową, usługi opiekuńcze oraz wsparcie ze strony społecznych sąsiadów. Samorządy często realizują też projekty „Asystenta osoby niepełnosprawnej”. W ramach tych projektów osoba chora może liczyć na pomoc w czynnościach, których ze względu na ograniczenia wynikające z choroby samodzielnie wykonać nie może. Jest to szczególnie ważne dla osób, które pragną prowadzić aktywne życie, pełnić role społeczne i rodzinne, a w miarę możliwości również zawodowe. Warunkiem uzyskania tych usług jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeśli poszukujesz informacji na temat dostępnych możliwości pomocy, przede wszystkim skorzystaj z rządowych stron internetowych, takich jak www.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl. Kolejnym krokiem jest wyszukanie fundacji i stowarzyszeń oferujących wsparcie w tym zakresie. Jeżeli jesteś pacjentem w szpitalu, skorzystaj z pomocy konsultanta socjalnego. Możesz poprosić o taką pomoc lekarza, pielęgniarkę, psychologa lub koordynatora onkologicznego. W szpitalu będzie wyraźnie widoczna tablica ogłoszeń z informacjami na temat usług pracowników socjalnych. Poza tym, przy rejestracji w szpitalu, pracownicy mogą poinformować nieubezpieczonych pacjentów o możliwości skorzystania z pomocy społecznej. W trakcie wywiadu przeprowadzanego przez lekarzy i pielęgniarki, pacjenci będą pytani o stan społeczny.

Czy wsparcie z państwa strony obejmuje również opiekunów osób chorych?

Tak, opiekunowie osób chorych mogą liczyć na wsparcie państwa. Przede wszystkim w postaci przywilejów zawartych w Kodeksie Pracy, w tym dodatkowego urlopu czy zwolnienia na czas sprawowania opieki. Do tego w rejonie zamieszkania istnieją miejsca, w których można uzyskać bezpłatną pomoc. Opiekunowie mogą skorzystać także ze specjalnych zasiłków opiekuńczych, które zapewnią im wsparcie finansowe. Od 1 stycznia 2024 roku będzie można ubiegać się o świadczenia wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pomagamy opiekunom w kontaktowaniu się z odpowiednimi organizacjami pozarządowymi.

Nasze poradniki obejmują różne aspekty opieki nad pacjentem, w tym właściwe przemieszczanie pacjentów z ograniczoną mobilnością oraz ich pielęgnację. Poruszają one kwestie dotyczące najlepszych rozwiązań, które pomogą w usprawnieniu przemieszczania się chorych oraz dostarczania im niezbędnej pomocy. Ponadto zwracamy szczególną uwagę na opiekę wytchnieniową, która może być świadczona zarówno w domu pacjenta, jak i w formie okresowych turnusów w domach pomocy społecznej.

Ponadto, istnieje wiele instytucji, które mogą pomóc w odnalezieniu się w gąszczu przepisów prawnych. Na przykład stowarzyszenia chorych na nowotwory, działające na ogólnopolskiej lub lokalnej skali, często wspierają pacjentów w staraniach o niezbędne świadczenia. Więcej informacji można znaleźć w Internecie, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło „pomoc osobom chorym na nowotwory”. Znajdziemy tam setki organizacji, które z chęcią pomogą  w rozwiązaniu problemu.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".