Strzegomski samorząd współfinansował zakup ambulansu sanitarnego wraz z nowoczesnym sprzętem medycznym w wysokości 130 tys. zł. Starostwo Powiatowe w Świdnicy dołożyło ze swojego budżetu kwotę 260 tys. zł, zaś Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy – blisko 270 tys. zł. Całość zakupu nowego ambulansu wyniosła ok. 660 tys. zł.

Karetka jest przeznaczona do pracy zespołu podstawowego w Podstacji Wyjazdowej Pogotowia w Strzegomiu, który – co warto podkreślić – jest świetnie przygotowany do udzielania natychmiastowej pomocy.

– Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym udało się zakupić ten ambulans dla naszych mieszkańców – podkreślają władze Strzegomia.

Wśród gości poniedziałkowej uroczystości byli m.in.: Piotr Fedorowicz – starosta świdnicki, Alicja Synowska – członek zarządu powiatu świdnickiego, Grzegorz Kloc – dyrektor szpitala „Latawiec” w Świdnicy, Małgorzata Jurkowska – dyrektor Powiatowego Pogotowia

Ratunkowego w Świdnicy, Ireneusz Skawina – dyrektor Sanepidu w Świdnicy, radni Rady Powiatu Świdnickiego wchodzący w skład Rady Społecznej SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, radni Rady Miejskiej w Strzegomiu oraz personel medyczny karetki.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *