Ostra białaczka szpikowa (ang. acute myeloid leukemia; AML) jest trudnym do leczenia, rzadkim nowotworem krwi i dotyka 3,7 pacjenta na 100000 osób. AML ma najniższy wskaźnik przeżywalności spośród wszystkich białaczek – 75 proc. pacjentów umiera w ciągu 5 lat od postawienia diagnozy. Choroba postępuje bardzo szybko, a opóźnienie leczenia może w znacznie zwiększyć ryzyko śmierci.

W spotkaniu udział wzięli:
•    Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,
•    Barbara Dziuk, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji zdrowia ds. onkologii,
•    prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii i dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
•    prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska, kierownik Katedry Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
•    Krystyna Wechmann, prezes zarządu Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,
•    Katarzyna Lisowska, liderka Stowarzyszenia Hematoonkologiczni,
•    Małgorzata Ganczarska, pacjentka [TBC],
•    Dorota Malinowska, pacjentka [TBC].

Spotkanie prowadziła red. Katarzyna Pinkosz

Źródło informacji: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *