Badania opublikowane w prestiżowym magazynie Acta Diabetologica[1] wykazały, że system ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania (FGM-ang. Flash Glucose Monitoring) w cukrzycy ciążowej ma pozytywny wpływ na kontrolę glikemii, nawyki żywieniowe i – co najważniejsze – na zmniejszenie ryzyka wystąpienia makrosomii płodowej u pacjentek z cukrzycą ciążową.

Wykorzystanie oprogramowania do ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania stwarza nowe możliwości, jeśli chodzi o opiekę diabetologiczną nad ciężarnymi z cukrzycą ciążową, pozwalając na bardziej zaawansowaną opiekę. Prof. Dr hab. n.med. Dorota Bomba-Opoń, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz członek zarządu Sekcji Cukrzycy i Chorób Metabolicznych PTGiP, wraz z innymi autorami pracy, uważa, że taki model opieki może przyczynić się do obniżenia odsetka cięć cesarskich, porodów przedwczesnych, nadciśnienia w ciąży, jak również hipoglikemii u noworodków i nadmiernej masy urodzeniowej płodu.

Badanie FLAMINGO miało na celu ocenę skuteczności zaleceń dietetycznych i aktywności fizycznej, jako metod leczenia cukrzycy ciążowej. W szczególności badano zależność między dietą i aktywnością fizyczną, a poziomem glikemii w 34 tygodniu ciąży. Ostatecznymi wynikami badania było zaobserwowanie zmniejszenia ryzyka powikłań cukrzycy w grupie kobiet, które przestrzegały zaleceń dietetycznych i aktywności fizycznej w porównaniu do grupy, w której tego nie robiły.

Przeprowadzone badanie FLAMINGO wykazało, że zastosowanie odpowiednio dobranych zaleceń dietetycznych i aktywności fizycznej w leczeniu cukrzycy ciążowej jest skuteczne. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia powikłań, jakie ta choroba może nieść. Wyniki badań wskazują, że zarówno dieta, jak i aktywność fizyczna mają wpływ na zmniejszenie ryzyka powikłań cukrzycy ciążowej.

Celem badania FLAMINGO była ocena skuteczności zaleceń dietetycznych i aktywności fizycznej w leczeniu cukrzycy ciążowej. Zespół 100 kobiet z cukrzycą ciążową został przeszkolony w zakresie zaleceń dietetycznych i aktywności fizycznej oraz poddany ocenie ankietowej. W 34 tygodniu ciąży zaobserwowano zmniejszenie ryzyka powikłań cukrzycy w grupie kobiet, które przestrzegały zaleceń dietetycznych i aktywności fizycznej, w porównaniu do grupy, w której tego nie robiły.

Badanie FLAMINGO wykazało, że zastosowanie odpowiednich zaleceń dietetycznych i aktywności fizycznej w leczeniu cukrzycy ciążowej jest skuteczne. Zaobserwowano, że zarówno dieta, jak i aktywność fizyczna mają znaczący wpływ na zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z cukrzycą ciążową. Badanie FLAMINGO jest ważnym krokiem w kierunku skutecznego leczenia tej choroby.

W grupie 50 pacjentek, które zostały objęte badaniem, przez pierwsze cztery tygodnie po rozpoznaniu cukrzycy ciążowej, stosowano system ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania (FreeStyle Libre, Abbott Diabetes Care Ltd). Druga grupa, składająca się z 50 ciężarnych, kontrolowała stężenie glukozy z krwi włośniczkowej za pomocą glukometru. Pacjentki były kontrolowane ambulatoryjnie co dwa tygodnie do zakończenia ciąży. Według przeprowadzonej analizy danych, stosowanie FGM wiązało się z znacznym spadkiem stężenia glukozy na czczo i po posiłkach w stosunku do grupy kontrolnej. W obu grupach ok. 30% ciężarnych wymagało włączenia insulinoterapii. Kobiety, u których na początku leczenia cukrzycy ciążowej zastosowano FGM, uzyskały wyższy wynik w ocenie nawyków żywieniowych pod koniec ciąży w porównaniu z pacjentkami z grupy kontrolnej. Różnice miały także wpływ na wyniki ciążowe. W grupie FGM odsetek noworodków z makrosomią był znacząco niższy niż w przypadku dzieci matek z grupy kontrolnej (4% vs 20%, p=0,028).

Korzystne działanie systemu ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania staje się coraz bardziej widoczne wśród kobiet ciężarnych chorujących na cukrzycę. Przede wszystkim, wykazano, że regularne monitorowanie glikemii daje większą szansę na przestrzeganie zaleceń leczenia dietetycznego, co pozwala na zmniejszenie ryzyka występowania makrosomii u płodu. Ponadto, system ciągłego monitorowania glikemii daje pacjentkom możliwość precyzyjnego stwierdzenia zmienności stężenia glukozy w ciągu doby oraz w nocy. Jest to szczególnie istotne w przypadku cukrzycy ciążowej, ponieważ pozwala ono na szybszą edukację pacjentek w zakresie wpływu żywienia i aktywności fizycznej na poziom glukozy we krwi.

Cukrzyca ciążowa staje się coraz bardziej częstym zjawiskiem w Polsce, mającym wpływ na zdrowie zarówno matki, jak i jej dziecka. Nie dotyczy to jedynie okresu ciąży, ale wpływa również na ich zdrowie w późniejszych etapach życia.

Istnieje duża potrzeba zapewnienia skutecznego zarządzania cukrzycą i otyłością u kobiet w wieku rozrodczym. Dane NFZ wskazują, że liczba kobiet w ciąży z cukrzycą w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła z 12,5% do 16%, a liczba kobiet z nadwagą i otyłością wzrosła prawie dwukrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W 2019 roku co dziesiąta kobieta w wieku od 30 do 39 lat miała BMI powyżej 30 kg/m2.

Cukrzyca w ciąży stanowi obecnie istotny czynnik, który może wpłynąć na środowisko, w którym rozwija się płód. Dlatego też prawidłowe wyrównanie glikemii ma ogromne znaczenie dla zdrowia matki i dziecka. Okres bardzo wczesnego okresu ciąży szczególnie wymaga kontroli, gdyż hiperglikemia może skutkować zaburzeniami organogenezy i występowaniem wad rozwojowych u płodu.

„Obecnie standardem leczenia cukrzycy ciążowej są dieta z ograniczeniem spożywania węglowodanów prostych oraz samokontrola glikemii we krwi włośniczkowej za pomocą glukometrów. Kobiety w ciąży powinny wykonywać pomiary stężenia glukozy samodzielnie, a liczba i pora tych oznaczeń powinny być uzależnione od nasilenia zaburzeń gospodarki węglowodanowej i stosowanego leczenia. Zastosowanie nowoczesnych metod ciągłego monitorowania glikemii zwróciło uwagę na niedoskonałości punktowych pomiarów glikemii w ciąży dokonywanych glukometrem” – tłumaczy prof. Dorota Bomba – Opoń.

System skanowania może opierać się na wprowadzeniu technologii bezprzewodowej, która pozwala na bieżące śledzenie stężenia glukozy we krwi. Wszystkie dane są zebrane i przesyłane za pośrednictwem sieci bezprzewodowej do komputera. Pacjent i lekarz mają dostęp do danych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wykres danych może pomóc lekarzowi w postawieniu diagnozy i zaleceniu odpowiedniego leczenia.

System skanowania umożliwia również użytkownikowi przesyłanie powiadomień do jego smartfona lub innego urządzenia, gdy poziom glukozy osiągnie określony poziom. To pozwala użytkownikowi na śledzenie i kontrolowanie poziomu glukozy bez konieczności zakłócania codziennych czynności.

„Właściwa i szybka edukacja pacjentek jest jednym z kluczowych elementów w leczeniu cukrzycy ciążowej w oparciu o modyfikację diety. Bezbolesny i prosty sposób monitorowania zachęca je do częstej kontroli oraz zmiany profilu (składu/częstości) spożywanych posiłków. Możliwość oceny wartości stężenia glukozy w okresie poprzedzającym odczyt metodą skanowania, jak i wgląd w tendencję zmian w najbliższej perspektywie ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji dotyczących planowanego posiłku czy aktywności fizycznej. Najistotniejszy wydaje się jednak efekt terapeutyczny uzyskany dzięki stosowaniu systemów ciągłego monitorowania glikemii. Dlatego widzimy potrzebę, aby refundacja systemów ciągłego monitorowania glikemii docelowo została rozszerzona także na grupę kobiet w ciąży, które nie muszą przyjmować insuliny, co przyczyni się do zmniejszenia ilości powikłań u noworodków i wpłynie korzystnie na rozwój dziecka w przyszłości” – podsumowuje prof. Dorota Bomba – Opoń.

Paragraf 1:
Majewska et al. zbadali wpływ monitoringu glukozy w postaci błyskawicznej (FLAMINGO) na pacjentów z cukrzycą ciążową. Przeprowadzili oni losowe, kontrolowane badanie, aby określić skuteczność tej metody.

Paragraf 2:
Majewska i współpracownicy przeprowadzili badanie FLAMINGO, którego celem było sprawdzenie wpływu monitoringu glukozy w postaci błyskawicznej na pacjentów z cukrzycą ciążową. Używali oni kontrolowanego, losowego badania, aby ocenić skuteczność tej metody.

Paragraf 3:
Majewska i zespół przeprowadzili badanie FLAMINGO, aby zbadac skuteczność monitoringu glukozy w postaci błyskawicznej u pacjentów z cukrzycą ciążową. Użyli one losowego, kontrolowanego badania, aby zweryfikować wyniki.

1.Bomba-Opoń D i wsp. Nadmiar glukozy we krwi w ciąży – występowanie i konsekwencje perinatalne. Retrospektywne badanie wieloośrodkowe w Polsce. Ginekologia Polska 2022; 93, 12: 1–7

2.Główny Urząd Statystyczny Baza Demografia,” 2019. [Online]. Dostępne: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx.

3.Majewska A i wsp. Skuteczność monitorowania stężenia glukozy w nadzorowaniu stanu glikemii u kobiet w ciąży z cukrzycą ciążową – przegląd systematyczny. J Clin Med 2022, 11, 2932

4.Majewska A i wsp. Monitorowanie glukozy natychmiastowej w cukrzycy ciążowej (FLAMINGO): badanie kontrolowane losowo. – 2023: Monitorowanie glukozy natychmiastowej w cukrzycy ciążowej (FLAMINGO): badanie kontrolowane losowo | SpringerLink

Wender-Ożegowska E. et al., „Standardy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników u kobiet z cukrzycą”, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, vol. 2, 2017.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".