Paragraf może zostać zmodyfikowany następująco:

Ustawa refundacyjna zostanie znowelizowana, a zmiany wprowadzone do jej przepisów dotyczących realizacji recept rocznych mogą przyczynić się do nieporządku w aptekach. Farmaceuci są zaniepokojeni tym, że te zmiany mogą wywołać chaos w aptekach.

Parlament wprowadza obecnie nowelizację ustawy refundacyjnej, która wprowadza liczne zmiany w zakresie funkcjonowania rynku farmaceutycznego w naszym kraju. Wśród tych zmian znalazły się również modyfikacje w zasadach realizacji recept przez apteki.

Jak podkreślał Marian Witkowski w najnowszym odcinku programu „Kwadrans z farmacją”, zmiany w zakresie recepty rocznej są jednymi z najważniejszych, jakie w ostatnich latach pojawiły się w przestrzeni aptecznej. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie i jednocześnie konsultant farmaceutyczny przy Naczelnej Radzie Aptekarskiej komentował, czym dla pacjentów będzie się charakteryzować ta usługa po wprowadzeniu nowych zasad.

Rok recepty pozostaje, ale uwzględniono w nowelizacji zapisy mające na celu zapobiegnięcie nadużywaniu przepisów. Lekarze będą proszeni o stosowanie zdrowego rozsądku w wystawianiu recept i ustalanie długości kuracji w zależności od potrzeb medycznych pacjenta. Ponadto lekarze będą wystawiać recepty wyłącznie wtedy, gdy mają pewność, że pacjentowi będzie dostępny lek.

„Odciążyłoby to płatnika publicznego, bo jak wszyscy wiemy lekarz ordynując jeden dokument elektroniczny na rok czasu pozostawia pacjenta w takiej sytuacji, że pacjent przy obowiązujących przepisach może całość kuracji 360-dniowej zrealizować w ciągu 2-3 dni. Dochodziło wówczas do przeogromnych strat w produktach leczniczych – albo pacjent musiał zmienić lek, albo zdarzyło się nieszczęście i pacjent odszedł” – wyjaśnia w najnowszym odcinku KzF Marian Witkowski.

Samorząd aptekarski od wielu lat przedstawiał resortowi zdrowia swoje propozycje dotyczące rozwiązania problemu z receptą roczną. Jedną z nich było podzielenie 1 recepty rocznej na 3 recepty wystawione na 120 dni kuracji. Ponadto, Ministerstwo Zdrowia ostatecznie nie przyjęło tego pomysłu, zamiast tego skomplikowując obecne przepisy.

Samorząd aptekarski od dłuższego czasu zgłasza Ministerstwu Zdrowia swoje propozycje na rozwiązanie problemu z receptą roczną. Jeden z pomysłów był podział 1 recepty rocznej na 3 recepty wystawione na 120 dni kuracji, który jednak został ostatecznie odrzucony przez resort. Zamiast tego, Ministerstwo Zdrowia postanowiło skomplikować obecne przepisy.

„Oprócz tego, że pozostaje element odliczania za okres od daty wystawienia do daty pierwszej realizacji, jeśli pacjent nie pojawił się w pierwszych 30 dniach to doszedł kolejny absurdalny element, czyli tzw. kolejna realizacja po 3/4 okresu, na jaki pacjentowi wydano lek podczas poprzedniej realizacji” – informuje Marian Witkowski.

Poznaj nowe wyliczenia recepty rocznej – wyjaśniamy, o co chodzi z realizacją po 3/4 okresu. Nowe przepisy wprowadzające realizację na maksymalnie 120 dni oznaczają, że jeśli pacjent wybierze lek na 120 dni kuracji podczas pierwszej realizacji, to kolejne opakowania będzie mógł zgłosić do apteki dopiero po 90 dniach. Jeśli natomiast pacjent wybierze ilość odpowiadającą 60 dniom kuracji, to kolejna realizacja będzie możliwa po 45 dniach. Nowe przepisy nadal nie wprowadzają możliwości realizacji recepty rocznej w więcej aniżeli jednej aptece, co może stwarzać problemy w przypadku wyjazdu pacjenta na urlop lub wyjazdu w delegację.

Zapoznaj się z zasadami realizacji recepty rocznej – dowiedz się, co zmieniło się w wyliczeniach. Nowe przepisy pozwalają pacjentowi na wybór leku na maksymalnie 120 dni kuracji, jednak kolejne opakowania będzie mógł zgłosić do apteki dopiero po 90 dniach. W przypadku wybrania ilości odpowiadającej 60 dniom kuracji, kolejna realizacja będzie możliwa po 45 dniach. Niestety, obecnie przepisy nadal nie umożliwiają realizacji recepty w więcej aniżeli jednej aptece.

Sprawdź, co zmieniły nowe wyliczenia recepty rocznej. Jeśli pacjent wybierze lek na 120 dni kuracji podczas pierwszej realizacji, to kolejne opakowania będzie mógł zgłosić dopiero po 90 dniach. Natomiast w przypadku wybrania ilości odpowiadającej 60 dniom kuracji, kolejna realizacja będzie możliwa po 45 dniach. Niestety, obecnie nadal nie ma możliwości realizacji recepty w więcej aniżeli jednej aptece – może to stwarzać problemy w przypadku wyjazdu pacjenta na urlop lub wyjazdu w delegację.

Co zmieniły nowe przepisy? Realizacja recepty rocznej w maksymalnie 120 dni oznacza, że jeśli pacjent wybierze lek na 120 dni kuracji podczas pierwszej realizacji, to kolejne opakowania będzie mógł zgłosić do apteki dopiero po 90 dniach. Natomiast jeśli pacjent wybierze ilość odpowiadającą 60 dniom kuracji, to kolejna realizacja będzie możliwa po 45 dniach. Przepisy nadal nie wprowadzają możliwości realizacji recepty rocznej w więcej aniżeli jednej aptece, co może stwarzać problemy w przypadku wyjazdu pacjenta na urlop.

Podróżując po całym świecie możesz przeżywać wspaniałe przygody, poznawać nowe kultury i odkrywać piękne miejsca. Zobacz ten krótki film z YouTube, aby zobaczyć niesamowite możliwości, jakie daje podróżowanie!

Zdaniem ekspertów, kolejne zmiany w systemie refundacji leków przyniosą wymierne korzyści dla pacjentów. Przykładowo, wprowadzenie jednorazowego wydania leków na 120 dni poprawi dostępność do niezbędnych środków. Z drugiej strony, wprowadzenie nowelizacji ustawy refundacyjnej dopiero 1 listopada 2023 r. oznacza, że oczekiwane efekty nie pojawią się od razu. Warto więc monitorować kolejne zmiany, aby móc w pełni skorzystać z nowych możliwości.

„Od listopada wejdzie obowiązek kolejnego wydania na ten okres 3/4 czasu, na jaki wydano, czyli okres kuracji jaki zrealizowano przy poprzedniej kuracji. I dopiero od 1 marca 2024 roku ten mechanizm wyliczania 3/4 okresu przejmie system P1. Ale czy to się stanie, jak to się stanie, czy uda się to do czego dążymy jako środowisko aptekarskie od wielu lat – na to pytanie w dniu dzisiejszym chyba nikt nie odpowie” – podkreślił prezes ORA w Warszawie.

Farmaceuci będą nadal mieli obowiązek stosować się do zapisu NZ na recepcie. Jednak w przypadku, gdy pacjent zgłosi chęć zamiany leku, farmaceuci mają wykonać środki niezbędne do jej przeprowadzenia. Przed wydaniem zamiennika, farmaceuta powinien skontaktować się z lekarzem, który wydał receptę, i uzyskać jego zgodę na zamianę. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, lek może zostać wydany pacjentowi.

Apteki powinny teraz uświadamiać pacjentom, że zamiast leków, które zalecił im lekarz, mogą wybrać ich tanie zamienniki. Warto przy tym zaznaczyć, że wybór tego typu leków nie wiąże się z obniżeniem jakości leczenia, gdyż zamienniki są dostępne na rynku od dawna i są one wolne od wad.

Zatem niezmiennie obowiązuje zapis NZ na recepcie. Jednakże farmaceuci będą teraz mieli obowiązek dopilnowania, aby pacjenci mieli świadomość, iż mogą wybrać tańsze zamienniki leków, nie naruszając przy tym jakości własnego leczenia.

Dzięki nowym przepisom, pacjenci będą mieli dostęp do leków wyższej jakości, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów leczenia. Zadaniem farmaceutów jest zapewnienie, aby pacjenci byli świadomi możliwości wyboru tańszych zamienników leków, bez narażenia jakości leczenia.

„Ministerstwo w drodze kompromisu ze środowiskiem lekarskim przyjęło rozwiązanie bardzo enigmatyczne, które powoduje, że w sytuacji, gdy lekarz naniesie znacznik NZ (…) to farmaceuta, jeśli pacjent tego sobie zażyczy i zgodzi się na wydanie odpowiednika będzie mógł zignorować znacznik i wydać pacjentowi lek spełniający kryteria, ale lek generyczny” – wyjaśnił w programie KzF Marian Witkowski.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej wprowadza pojęcie znacznika NZ, który ma być umieszczany na recepcie przy lekach refundowanych. Oznacza to, że farmaceuta będzie musiał stosować się do wytycznych lekarza, co do wyboru leku i jego dawkowania. Jak wynika z przepisów, wybór leku refundowanego pozostaje w gestii lekarza.

Adnotacja „nie zamieniać” zostanie w najbliższym czasie zastąpiona przez znacznik NZ. Oznacza to, że farmaceuta będzie miał prawo do zamiany leków refundowanych, jeśli lekarz nie umieści na recepcie znacznika NZ. Oznacznik NZ ma być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy lekarz uzna, że dany lek jest konieczny do terapii pacjenta.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej wprowadza zmiany w dotychczasowej praktyce wykorzystania adnotacji „nie zamieniać”. Od teraz farmaceuta będzie miał możliwość dokonania zamiany leku refundowanego, o ile lekarz nie umieści na recepcie znacznika NZ. Takie rozwiązanie ma zapewnić pacjentowi możliwość skorzystania z terapii jak najbardziej odpowiadającej jego potrzebom.

Ustawa refundacyjna zawiera regulacje dotyczące stosowania znacznika NZ. Zgodnie z nowymi przepisami, farmaceuta będzie mógł dokonać zamiany leku, jeśli lekarz nie umieści na recepcie znacznika NZ. Oznacza to, że lekarz będzie musiał wybrać lek, który najlepiej odpowiada potrzebom pacjenta, a farmaceuta będzie mógł dokonać jego zamiany, o ile lekarz nie zastosuje znacznika NZ.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej przyniesie wiele korzyści w zakresie realizacji recept. Przede wszystkim wprowadzi szereg nowych zasad, które zapewnią pacjentom dostęp do najlepszej opieki medycznej.

Pierwszą zmianą jest obniżenie ceny leków refundowanych, co oznacza, że pacjenci będą mogli korzystać z tańszych leków, a tym samym zaoszczędzić na swoje leczenie. Co więcej, nowelizacja ustawy pozwoli na szybsze wypisywanie recept. Dzięki temu lekarze będą mieli więcej czasu na skupienie się na leczeniu pacjenta, a nie na wypełnianiu procedur administracyjnych.

Kolejną zmianą będzie wzmocnienie zasad dotyczących dostępu do leków. Nowe przepisy mają na celu zagwarantowanie, że pacjenci będą mieli dostęp do leków na receptę w czasie, gdy będą ich najbardziej potrzebować. Co więcej, nowelizacja zakłada stworzenie systemu wymiany informacji między aptekami i szpitalami w celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego dostarczania leków.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej wprowadzi także szereg nowych kontroli i regulacji, które mają na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania obowiązków przez apteki i szpitale. Przewiduje się również stworzenie nowego systemu monitorowania leków i ich refundacji, aby zapewnić, że leki są dostarczane do pacjentów w odpowiednim czasie i w odpowiednich ilościach.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej jest odpowiedzią na postępujące zmiany w opiece zdrowotnej i ma na celu poprawę jakości i dostępności leków dla pacjentów. Wprowadzenie nowych przepisów i procedur będzie korzystne dla pacjentów, lekarzy i aptekarzy, a także dla całego systemu opieki zdrowotnej.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *