Jak podaje serwis, nowe przepisy przewidują, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł w umowie z przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zobowiązać się do wypłacenia jej konkretnej kwoty na realizację dodatkowych zadań. Będzie to tzw. budżet powierzony, który pozwoli zwiększyć uprawnienia lekarzy rodzinnych, dzięki czemu pacjenci byliby szybciej diagnozowani i przyjmowani przez specjalistów. Przepisy w tej sprawie są już na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej listę rekomendowanych chorób i badań przedstawił już w grudniu ubiegłego roku.

„Z budżetu powierzonego będą mogły być finansowane badania dotychczas niedostępne w POZ, a także konsultacje specjalistyczne w kilku wybranych obszarach” – wyjaśnia, cytowana przez Prawo.pl, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, przewodnicząca zespołu ds. zmian w POZ w Ministerstwie Zdrowia.

Obecnie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie mają możliwości zlecania badań spoza listy określonych przez ministra zdrowia. Nie mogą np. skierować pacjenta na echo serca, wykonać całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego czy próby wysiłkowej, tylko muszą dać skierowanie do kardiologa. A według Prawo.pl, zgodnie z danymi NFZ, do poradni kardiologicznej w trzecim kwartale 2021 roku oczekiwało aż 168 tys. pacjentów w stanie stabilnym, średni czas oczekiwania wynosił 82 dni. Wkrótce tacy pacjenci będą mogli być diagnozowani przez lekarzy POZ w porozumieniu ze specjalistami.

„To za sprawą budżetu powierzonego, który jest nowością w finansowaniu ochrony zdrowia – mówi w wypowiedzi dla Prawo.pl Paweł Żuk, członek zespołu w MZ, prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego. – NFZ w umowach ze świadczeniodawcami będzie mógł zabezpieczyć kwotę, dzięki której będziemy mogli kierować pacjentów na dodatkowe badania w celu postawienia diagnozy, a także na konsultacje do specjalistów, z którymi POZ współpracuje” – wyjaśnia prezes Żuk.

To zaś oznacza, że pacjent nie zostanie sam ze skierowaniem, ale zostanie kompleksowo zaopiekowany przez swojego lekarza rodzinnego. W przypadku konieczności wizyty u specjalisty umawiałby ją koordynator w POZ, a nie sam pacjent.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/zdrowie/budzet-powierzony-dla-poz-nowela-ustawy-o-swiadczeniach,513571.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *