Najbardziej rozbudowany panel w trakcie projektu to lekcje z zakresu samoobrony. Uczestnicy, pod okiem wykwalifikowanych trenerów z zakresu sztuk walk oraz animatorów, zostali wprowadzeni w tematykę związaną z samoobroną i bezpieczeństwem. Poruszone zostały takie tematy jak np. bezpieczne zachowanie, rozpoznawanie reakcji własnego organizmu na agresywną osobę czy mobilizację wewnętrzną w ekstremalnych sytuacjach. Trenerzy uświadamiali uczestników, jakie znaczenie ma zaskoczenie oraz jakie są psychologiczne uwarunkowania skutecznej samoobrony. Przedstawione zostały najważniejsze techniki obrony przed atakiem nożem, kijem czy pałką. W zajęciach wykorzystano tarcze treningowe pozwalające na zastosowanie w praktyce poznanych ciosów i ruchów.

Jednym z głównych tematów rozmów było pokazanie technik pozwalających na unikanie zagrożenia, kontrolę otoczenia oraz świadomego oddechu w stresie. Dużym wyzwaniem dla kursantów okazała się nauka krzyku, który może być kluczowym narzędziem w niebezpiecznej sytuacji. Instruktorzy zwrócili też uwagę na aspekt wyboru potencjalnej ofiary przez oprawcę, mechanizmy działające w takiej sytuacji oraz proces decyzyjny ofiary przed odparciem ataku. Uczestnicy mogli dowiedzieć się jak reagować na zaczepki agresywnego napastnika oraz gdzie znajdują się wrażliwe punkty na ciele człowieka. Poznali, jak wygląda postawa gotowości, jak upadać czy bronić się przed obaleniem. Przećwiczono też w parach kilka najprostszych, lecz bardzo skutecznych, chwytów ataku i obrony z zastosowaniem dźwigni nadgarstkowych, barkowych czy łokciowo-barkowych. Na koniec przeprowadzone zostały symulacje ataku z wykorzystaniem nauczonych technik obrony.

W kolejnej części zajęć odbyło się spotkanie z psychologiem. W trakcie warsztatów poruszone zostały ważne kwestie związane z tematem samoobrony od strony psychologicznej, w tym umiejętności panowania nad stresem i strachem. Omówiono różne rodzaje stresu wraz z treningiem antystresowym i indywidualnym dopasowaniem zachowania do każdej osoby. W grupach przygotowano też portret psychologiczny napastnika i potencjalnej ofiary. Uczestnicy dowiedzieli się również o wadze pozytywnego myślenia i poznali techniki uwalniania emocji. W rozmowie o unikaniu zagrożeń pojawiły się takie aspekty, jak asertywność, stawianie granic czy pewność siebie. Całość treningu i warsztatów psychologicznych idealnie uzupełniała się wzajemnie.

W dalszej części spotkań Fundacja Orły Sportu postanowiła zadbać o formę fizyczną uczestników. To sprawność, wsparta wiedzą i odpowiednimi umiejętnościami, może uratować z opresji, jeśli obrona będzie konieczna. W trakcie zajęć sportowo-rekreacyjnych przeprowadzonych przez animatora, zaproponowane zostały różne formy dbania o kondycję. Na początek przeprowadzono rozgrzewkę wraz z omówieniem jej znaczenia. Popracowano nad ogólną sprawnością, stabilizacją ciała i opanowaniem błędnika. Dalej pojawiły się różne formy treningu: cardio, ogólnorozwojowego, mięśni głębokich core, tabaty czy treningu biegowego. Można było zapoznać się ze znanymi z fitness klubów ćwiczeniami w stylu ABT czy TBC, ćwiczeniami ze skakanką, taśmami, gumami, ciężarkami i pasem TRX. Najważniejsze założenie tych zajęć to ich łatwa dostępność i ograniczone wymagania sprzętowe. Znacząca część ćwiczeń stabilizacyjnych opierała się na treningu z ciężarem własnego ciała, ćwiczeniach funkcjonalnych czy podstawach boksu i aeroboxu. Dzięki temu uczestnicy mogli samodzielnie kontynuować aktywność po zakończonym projekcie. Odbyły się też zajęcia w plenerze w formie nordic walking, marszobiegi długodystansowe i biegi krótkie oraz ćwiczenia relaksacyjne w formie jogi i medytacji.

Animatorzy przedstawili też podstawy poprawnego odżywiania i zdrowego stylu życia. Poruszono temat otyłości i dbania o dobrostan fizyczny dla dobrego samopoczucia psychicznego, a także wpływu aktywności fizycznej na odporność w każdym wieku. Dokonano analizy składu ciała oraz przedstawiono najnowsze zalecenia żywieniowe dla każdej grupy wiekowej.

W ramach projektu „Obrona nie tylko na Orliku 2022” zainicjowane zostały spotkania z funkcjonariuszami Policji, którzy wskazali spektrum działań skutecznego przeciwdziałania przemocy. Edukowali również uczestników w zakresie cyberprzemocy, toksyczności online i molestowania w internecie. Podczas spotkania zostały poruszone pojęcia prawne i praktyczne obrony koniecznej z omówieniem przykładów, zasad prewencji oraz zachowań w sytuacji zagrożenia. Zwrócono też uwagę na temat obrony i samoobrony w kontekście obowiązującego prawa.

W programie „Obrony nie tylko na Orliku 2022” poruszono również aspekt patriotyczno-historyczny. W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wędrówce upamiętniającej wydarzenia i postacie, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń. Wspominano głownie kobiety, które zapisały się na kartach historii, takie jak Maria Skłodowska-Curie, Elżbieta Zawadzka czy Irena Szewińska. Rozmawiano też o lokalnych bohaterach i patriotyzmie w sporcie, a nawet obyły się wędrówki w miejsca historyczne.

Projekt „Obrona nie tylko na Orliku 2022” dobiegł końca. Całość akcji, również w tej edycji, została przywitana z wielkim entuzjazmem. Uczestniczki i goście podkreślali, że dzięki warsztatom czują się bezpieczniejsi i przekonani, że są w stanie zapanować nad sytuacją zagrożenia. Wszyscy deklarowali chęć dalszego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie samoobrony oraz ogólnej wiedzy. Organizatorzy mają nadzieję, że projekt „Obrona nie tylko na Orliku” stanie się cykliczną akcją, pozwalającą na doskonalenie swoich umiejętności w tym zakresie.

Projekt finansowany ze środków, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Źródło informacji: Fundacja Orły Sportu

 


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *