Beneficjentami konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, a także organizacje pozarządowe, organizacje działające w sferze pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o darowiznę w wysokości od 50 000,00 zł do 200 000,00 zł.
Udział własny musi wynosić co najmniej 20% kosztów całego projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *