Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem z Wczesnym Zapaleniem Stawów (KOWZS) ma zapewnić pomoc pacjentom chorującym na to schorzenie. W 2023 roku program zostanie uruchomiony w 15 ośrodkach, do których zgłosi się 4,5 tys. pacjentów, z których 2,5 tys. będzie poddawanych diagnostyce i opiece. Prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii, zaznaczyła, że program ma na celu skrócenie opóźnień diagnostycznych wśród pacjentów chorujących krótko.

Prof. Kwiatkowska w swoim raporcie „Reumatologia – raport otwarcia” wskazuje, że pacjenci odczuwają coraz większe ograniczenia w dostępie do ambulatoryjnych i szpitalnych usług reumatologicznych. Jest to spowodowane m.in. niską wyceną procedur reumatologicznych, a także przekształcaniem klinik i oddziałów reumatologicznych w oddziały chorób wewnętrznych. Ten trend został zaostrzony w czasie pandemii, w wyniku przekształcania oddziałów reumatologicznych w jednostki covidowe.

Ta polityka okazała się szkodliwa dla zdrowia i samopoczucia pacjentów, gdyż wykorzystano wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarską w niewłaściwy sposób, co zwiększyło ryzyko zakażeń szpitalnych oraz wydłużyło czas oczekiwania na pierwszorazowe porady ambulatoryjne, hospitalizacje i kontynuowanie terapii dla ciężko chorych pacjentów.

KOWZS, dzięki któremu chorzy na wczesne zapalenie stawów będą mieli dostęp do diagnostyki i leczenia w specjalistycznych ośrodkach, jest odpowiedzią na ich potrzeby. Program pozwoli na zgromadzenie danych, które staną się podstawą do stworzenia ogólnopolskiego aktywnego rejestru chorych. Umożliwi on pacjentom pierwszorazowym postawienie podejrzenia wczesnego zapalenia stawów i skorzystanie z odpowiedniego leczenia.

„Chcemy przesunąć do opieki ambulatoryjnej, odciążając jednocześnie lecznictwo szpitalne, takie choroby, które spokojnie mogą być diagnozowane w warunkach ambulatoryjnych, a więc reumatoidalne zapalenie stawów czy całą grupę spondyloartropatii, do której zalicza się m.in. zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów i nieradiograficzną spondyloartropatię. Pacjenci z tymi schorzeniami będą mieli szybką ścieżkę pozakolejkową” – wyjaśnia prof. Brygida Kwiatkowska.

„Jesteśmy już prawie na finiszu przygotowania pilotażu. Właśnie skończyły się konsultacje projektu, więc pozostaje tylko dokonać zmian uwzględniających uwagi i uruchomić program” – zaznacza prof. Kwiatkowska.

Szacunki Ministerstwa Zdrowia wskazują, że z modułu diagnostycznego skorzysta nawet 4,5 tys. pacjentów, a 2,5 tys. z modułu opieki. Program pilotażowy KOWZS obejmuje pacjentów cierpiących na obrzęk i ból przynajmniej jednego stawu, niebędący wynikiem urazu, o czasie trwania nie dłuższym niż 6 tygodni lub ból kręgosłupa trwający minimum od 3 miesięcy. Osoby uczestniczące w programie otrzymają zintegrowane wsparcie diagnostyczne, aby wykryć chorobę na jej wczesnym etapie.

Ministerstwo Zdrowia szacuje, że 4,5 tys. pacjentów skorzysta z modułu diagnostycznego, a 2,5 tys. z modułu opieki. W ramach programu pilotażowego KOWZS, będzie możliwość skorzystania z kompleksowej opieki dla pacjentów z obrzękiem i bólem stawów lub kręgosłupa, które nie są wynikiem urazu, o trwaniu nie dłuższym niż 6 tygodni lub 3 miesiące. Udział w programie umożliwi wczesne wykrycie i rozpoznanie choroby.

Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, z programu skorzysta nawet 4,5 tys. pacjentów z modułu diagnostycznego i 2,5 tys. z modułu opieki. W ramach KOWZS będą kwalifikowane osoby z dolegliwościami, które nie są wynikiem urazu i trwają nie dłużej niż 6 tygodni lub 3 miesiące. Program dostarczy pacjentom kompleksowe wsparcie diagnostyczne, aby wykryć chorobę na wczesnym etapie.

Szacunki Ministerstwa Zdrowia wskazują, że 4,5 tys. pacjentów skorzysta z modułu diagnostycznego, a 2,5 tys. z modułu opieki. Program pilotażowy KOWZS ma na celu zapewnienie wczesnego wykrycia i rozpoznania choroby, obejmując pacjentów z obrzękiem i bólem przynajmniej jednego stawu, niebędącym wynikiem urazu, o czasie trwania nie dłuższym niż 6 tygodni lub ból kręgosłupa trwający minimum od 3 miesięcy. Ze wsparcia skorzystają pacjenci, którzy otrzymają kompleksową opiekę diagnostyczną.

„Dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie odpowiedniej terapii, jak również monitorowanie jej skuteczności i wpływu na stan zdrowia pacjenta przez okres 12 miesięcy co przełoży się na większą skuteczność leczenia i uzyskanie remisji lub małej aktywności choroby u większości pacjentów” – podkreśla prof. Kwiatkowska.

Zapalenie stawów jest początkowym symptomem wielu chorób reumatycznych, w tym takich jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, nieradiograficzna spondyloartopatia, reaktywne zapalenie stawów, zapalenie stawów towarzyszące zapalnym chorobom jelit, dnie moczanowej, tocznia rumieniowatego układowego, zespół Sjögrena, zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe, twardzina układowa oraz inne układowe zajęcia tkanki łącznej. Osoby te mogą skorzystać z wizyty przesiewowej.

Choroby reumatyczne są często związane z objawami zapalenia stawów. Do najczęściej występujących zaliczamy: RZS, ŁZS, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, nieradiograficzną spondyloartropatię, reaktywne zapalenie stawów, zapalenie stawów towarzyszące zapalnym chorobom jelit, dnie moczanowej, tocznia rumieniowatego układowego, zespół Sjögrena, zapalenie skórno-mięśniowe lub wielomięśniowe, twardzinę układową oraz inne układowe zajęcia tkanki łącznej. Na pierwszą wizytę przesiewową mogą się zgłaszać pacjenci, u których występuje podejrzenie lub rozpoznanie którejkolwiek z tych chorób.

Program pilotażowy ma na celu skrócenie czasu powrotu pacjentów do aktywności zawodowej, obniżenie ryzyka niepełnosprawności oraz hospitalizacji, co w efekcie pozwoli na oszczędność środków dla państwa, pacjentów i ich rodzin.

Dla Violetty Zajk, leczenie pacjenta z wczesnym zapaleniem stawów jest priorytetem, które powinno być wdrożone w określonym oknie terapeutycznym pomiędzy diagnozą a przełomowymi metodami leczenia.

„Doświadczenie pokazuje nam, że diagnoza często stawiana jest pacjentom z już zaawansowaną chorobą. Dlatego ważne jest, aby leczenie było wdrożone jak najszybciej, by zapobiec dalszym zmianom, które mogą prowadzić do niepełnosprawności” – zaznacza Violetta Zajk.

Kompleksowe podejście do zapalenia stawów zakłada wieloaspektowe leczenie, w którym uwzględniane są wszystkie komponenty związane z chorobą oraz życiem pacjenta.

Zastosowanie kompleksowego podejścia pozwala pacjentom z zapaleniem stawów osiągnąć lepsze wyniki i szybszy powrót do zdrowia.

Terapia kompleksowa obejmuje wszystkie aspekty związane z chorobą i jej skutkami, w tym leczenie medyczne, psychologiczne, edukacyjne, społeczne i rehabilitacyjne.

Leczenie wielodyscyplinarne pacjentów z zapaleniem stawów pomaga w zarządzaniu objawami, zmniejszeniu dolegliwości i poprawie jakości życia.

Kompleksowe podejście do zapalenia stawów wymaga współpracy wielu specjalistów, takich jak ortopedzi, reumatolodzy, fizjoterapeuci, psychologowie i dietetycy.

Kompleksowe leczenie zapalenia stawów opiera się na wzajemnej współpracy, wspólnym zrozumieniu i współdziałaniu wszystkich zaangażowanych w proces leczenia.

Kompleksowe podejście do terapii zapalenia stawów wymaga współpracy wielu specjalistów, aby pozwolić pacjentowi osiągnąć pełny potencjał zdrowia i dobrego samopoczucia.

Kompleksowe leczenie obejmuje zarówno farmakoterapię, jak i leczenie niefarmakologiczne, uwzględniające komponenty fizyczne, psychologiczne, społeczne i rehabilitacyjne.

Kompleksowa terapia zapalenia stawów zapewnia pacjentom optymalne wyniki, poprawiając jakość ich życia i zmniejszając ryzyko nawrotów.

Kompleksowe leczenie zapalenia stawów obejmuje indywidualnie dobrane leczenie medyczne, psychologiczne i rehabilitacyjne w połączeniu z edukacją pacjenta i wsparciem społecznym.

Kompleksowe podejście do terapii zapalenia stawów opiera się na wykorzystaniu wszystkich dostępnych form leczenia, zgodnych z indywidualnymi potrzebami pacjenta.

Kompleksowy program leczenia zapalenia stawów wymaga współpracy wielu specjalistów w celu zapewnienia pacjentom wszechstronnej opieki i wsparcia.

Kompleksowa opieka nad pacjentami z zapaleniem stawów obejmuje zarówno leczenie medyczne, jak i wsparcie psychologiczne, edukację oraz rehabilitację.

Kompleksowe podejście do leczenia zapalenia stawów pomaga pacjentom w zarządzaniu objawami, zmniejszaniu dolegliwości i poprawie jakości życia.

Kompleksowe leczenie zapalenia stawów pozwala pacjentom na uzyskanie lepszych wyników i szybszy powrót do zdrowia przy minimalizacji ryzyka nawrotów.

Kompleksowa terapia zapalenia stawów wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny, którzy wspólnie opracują optymalny program leczenia dla danego pacjenta.

Kompleksowe podejście do zapalenia stawów zapewnia pacjentom zindywidualizowaną opiekę i wsparcie, uwzględniające ich potrzeby i oczekiwania.

Kompleksowe leczenie zapalenia stawów wymaga współpracy wielu specjalistów, którzy służą pacjentom wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i wsparciem.

„Przy naszych jednostkach chorobowych często dochodzą do listy inne dodatkowe problemy: kardiologiczne, diabetologiczne, pulmonologiczne, nefrologiczne itp. Poza tym choroby autoimmunologiczne, zwłaszcza w reumatologii często idą w parze z depresją czy fibriomialgią. Dlatego ważna jest terapia psychologiczna, przede wszystkim dla pacjentów, którzy od lat mierzą się z bólem. Holistyczne podejście do pacjenta jest podstawą do jego leczenia” – podkreśla Violetta Zajk.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".