Prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podkreśla, że onkologia może być pozytywnie kojarzona dzięki postępowi w leczeniu, w tym immunoterapii, leczeniu molekularnie ukierunkowanym i leczeniu skojarzonym. Dzięki tym zmianom, szansa na wyleczenie pacjenta jest nawet kilkadziesiąt razy większa niż 20 lat temu.

Uczestnicy konferencji podkreślili, że współczesna onkologia to dziedzina pełna nadziei, postępu i sukcesów. Czas odczarować negatywne konotacje związane z rakiem i badaniami profilaktycznymi, pokazywać postępy w diagnostyce, skuteczne metody leczenia oraz inspirujące historie osób, które cieszą się życiem pomimo diagnozy. Światowy Dzień Walki z Rakiem, obchodzony 4 lutego, daje nam okazję do podkreślenia tych pozytywnych aspektów onkologii. #WorldCancerDay

Profilaktyka – klucz do zdrowia

Mimo że profilaktyka jest najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie raka, a dostęp do badań profilaktycznych w Polsce cały czas się zwiększa, to wciąż zbyt mało osób z nich korzysta. Mamy świadomość konieczności regularnych badań, ale często brakuje nam motywacji, by zrobić ten konkretny krok i umówić się na badanie.

„Chciałbym, żeby ludzie nie bali się badać i nie bali się odbierać badań. Byłam świadkiem kiedy osoby, które stały przy recepcji szpitalnej prosiły, żeby nie odbierać badań, tylko aby wysłano je do domu, a tutaj czas ma bardzo duże znaczenie” – mówiła Katarzyna Zielińska, aktorka, ambasadorka kampanii „Rak. To Się Leczy”.

Niskodawkowa tomografia komputerowa ma ogromny potencjał w wykrywaniu nowotworów płuc, ale także innych schorzeń, takich jak POChP czy choroby serca i naczyń. Prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy ds. onkologii, podkreśla, że jest to bardzo czułe narzędzie diagnostyczne, które może znacznie poprawić skuteczność profilaktyki.

Wykorzystanie niskodawkowej tomografii komputerowej w profilaktyce raka płuca może przynieść korzyści nie tylko poprzez wykrywanie nowotworów, ale także innych chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Prof. Maciej Krzakowski zachęca do promowania tego rodzaju badań przesiewowych, które mogą znacząco poprawić skuteczność profilaktyki zdrowotnej.

Osoby z historią chorób onkologicznych w rodzinie powinny wziąć pod uwagę badania genetyczne, aby określić ryzyko zachorowania. Skierowanie do poradni genetycznej może wystawić lekarz rodzinny, co umożliwi pacjentowi stałą opiekę specjalistów.

Aby zwiększyć liczbę osób przystępujących do badań profilaktycznych, proponujemy aktywne wysyłanie „alertów zdrowotnych”, podobnie jak ostrzeżenia pogodowe. Ważne jest również uwzględnienie osób nadal wykluczonych komunikacyjnie, dlatego lekarz pierwszego kontaktu powinien odgrywać kluczową rolę w tym procesie.

„Nareszcie mamy nowe możliwości w ramach opieki koordynowanej, aby spokojnie porozmawiać z pacjentem o jego stanie zdrowia i nawykach jak np. palenie tytoniu” – dr Janusz Krupa.

„Niestety zdarza się nadal, że lekarze nie wiedzą o tych możliwościach, a pacjenci są odsyłani z kwitkiem” – zauważyła Aleksandra Wilk z Fundacji TO SIĘ LECZY. Dlatego kluczem jest edukacja zarówno pacjentów jak i kadr medycznych. „Postawmy na współpracę między specjalistami, ośrodkami, instytucjami publicznymi i środowiskiem pacjentów” – apelowali uczestnicy spotkania.

Lekarze POZ mają obecnie możliwość zlecania większej liczby badań diagnostycznych, takich jak np. tomografia komputerowa, bez konieczności skierowania pacjenta do specjalisty.

Rzecznik Praw Pacjenta postuluje już od 2019 roku wprowadzenie lekcji o zdrowiu w ramach edukacji zdrowotnej od najmłodszych lat. Trwają obecnie rozmowy na temat wprowadzenia tego rozwiązania z nowym kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„W kampanii „Rak. To Się Leczy” mówimy o tym, że pomimo tego, że się boimy, to patrzymy odważnie na wyniki, patrzymy odważnie na swój stan zdrowia i podejmujemy działania. Dajemy, szansę sobie i swoim bliskim na dłuższe życie, na życie w lepszej jakości, dlatego, że się przede wszystkim badamy, żyjemy zdrowo i świadomie, podejmujemy leczenie” – mówił Marek Kustosz, prezes Fundacji TO SIĘ LECZY.

„Ważne jest to, że w ustalenie planu postępowania i sam przebieg leczenia są zaangażowani różni specjaliści medyczni i około medyczni, przede wszystkim chirurg, onkolog kliniczny, radioterapeuta, ale również patomorfolog, biolog molekularny, radiolog, fizjoterapeuta i in. Wszyscy razem pracują, żeby pacjent miał jak największe szanse na wyleczenie, ale również jak największe szanse powrotu do normalnego życia” – mówił prof. Rutkowski.

1. Leczenie skojarzone

Leczenie skojarzone jest standardem w leczeniu nowotworów płuca, jelita grubego, piersi, czerniaka i innych.

2. Onkologia dobrze się kojarzy

Onkologia to dziedzina pełna nadziei, postępu i sukcesów. Prof. Piotr Rutkowski podkreśla ogromny postęp w onkologii, który daje pacjentom szansę na wyleczenie.

3. Profilaktyka – to dar

Profilaktyka raka jest kluczowa, ale nadal zbyt mało osób korzysta z badań profilaktycznych. Dlatego potrzebna jest większa świadomość i edukacja.

4. Leczenie skojarzone

Leczenie skojarzone jest ważne dla pacjentów onkologicznych, którzy powinni mieć zapewniony dostęp do diagnostyki molekularnej i kompleksowej opieki.

5. Spot kampanii „Rak. To Się Leczy!” 2024

Zapoznaj się z najnowszym spotem kampanii „Rak. To Się Leczy!” z 2024 roku.

„Jednym z warunków jego zastosowania jest kompleksowa diagnostyka molekularna, która jest finansowana w Polsce, ale nadal wykonywana zbyt rzadko. Obecnie dąży się do powszechnego stosowania testów wielogenowych, które oszczędzają czas, tak ważny w przypadku pacjentów onkologicznych” – podkreślił dr Andrzej Tysarowski.

Onkologia dobrze się kojarzy? To możliwe. Warunkiem jest nasza świadomość oraz dalsze zmiany systemowe w onkologii. Prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podkreśla, że postęp, jaki dokonał się zarówno w immunoterapii, leczeniu ukierunkowanym molekularnie, czyli celowanym, jak i w leczeniu skojarzonym, jest niebywały. Uczestnicy konferencji „Onkologia – dobrze się kojarzy” z okazji nadchodzącego Światowego Dnia Walki z Rakiem podkreślili, że współczesna onkologia to dziedzina pełna nadziei, postępu i sukcesów.

Profilaktyka – to dar

Choć profilaktyka jest najskuteczniejszym sposobem na „pokonanie” raka, to korzysta z nich nadal zbyt mało osób. Katarzyna Zielińska, aktorka, ambasadorka kampanii „Rak. To Się Leczy”, apeluje o niepoddawanie się strachowi przed badaniami profilaktycznymi. Przykładem bardzo czułych badań przesiewowych jest niskodawkowa tomografia komputerowa w profilaktyce raka płuca. Prof. Maciej Krzakowski zaznaczył, że warto promować korzyści z tego typu profilaktyki.

Należy zwiększyć zgłaszalność na badania profilaktyczne, poprzez aktywne wysyłanie „alertów zdrowotnych” i edukację zdrowotną od najmłodszych lat. Marek Kustosz, prezes Fundacji TO SIĘ LECZY, podkreśla, że warto patrzeć odważnie na swoje stan zdrowia i podejmować działania.

Leczenie skojarzone

Leczenie skojarzone odpowiada za wiele sukcesów w onkologii, to standard leczenia m.in. nowotworów płuca, jelita grubego, piersi, czerniaka i wielu innych. Prof. Rutkowski podkreśla, że kompleksowa diagnostyka molekularna jest warunkiem zastosowania leczenia skojarzonego. Warto postawić na kompleksową opiekę onkologiczną i krajową sieć onkologiczną.

Innowacyjne leczenie, w tym postępowanie skojarzone, daje pacjentowi szansę na dłuższe życie w dobrej jakości, zachowanie aktywności społecznej i często też zawodowej. Postawienie na profilaktykę, powoływanie kolejnych „cancer unitów”, rozliczenia świadczeń oparte na jakości opieki z odejściem od ryczałtowego finasowania oraz poprawa sytuacji kadrowej w medycynie – to główne postulaty ekspertów na rok 2024.

Spot kampanii „Rak. To Się Leczy!” 2024: https://youtu.be/j4IX2YiT9C4?si=fDFWgXomjT1vdfAo

Relacja z konferencji „Onkologia – dobrze się kojarzy”: https://www.youtube.com/live/KDs_dWrW3cA?si=1rPN0FhLRu94y-2Z

Źródło informacji: Fundacja TO SIĘ LECZY

Powinna być ona warunkiem rozliczenia podjętych interwencji medycznych, jako gwarant jakości. „Nadal potencjał programów lekowych, które dają dostęp do wielu nowych terapii, jest niewykorzystany, ze względu na niewykonywanie standardowo badań molekularnych. Tego nikt nie sprawdza i nie kontroluje. Wymaga to zmian” – dodał prof. Krzakowski

„Jej celem jest połączenie obecnie “dryfujących wysp” (ośrodków medycznych), tak aby usprawnić ścieżkę pacjenta i poprawić jakość opieki onkologicznej. W ramach Krajowej Sieci Onkologicznej opracowano szczegółowe wskaźniki i wytyczne, które pozwoliłyby na wdrożenie tego rozwiązania” – zaznaczył prof. Adam Maciejczyk, przewodniczący Krajowej Rady Onkologicznej. „Niezbędnym elementem są wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, które zagwarantują podobny standard opieki w całym kraju. Powstają one w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej” – dodał prof. Krzakowski.

Pacjent powinien mieć zapewnioną kompleksową opiekę onkologiczną, aby uniknąć błądzenia po systemie opieki zdrowotnej.

Onkologia to dziedzina pełna nadziei, postępu i sukcesów, które warto promować i odczarować negatywne konotacje związane z rakiem.

Profilaktyka jest kluczowa w walce z rakiem, dlatego ważne jest zwiększenie świadomości społecznej i zachęcenie do regularnych badań.

„Każdy pacjent, nawet z małego miasteczka, powinien mieć zapewnione leczenie i dostęp do diagnostyki molekularnej, dlatego tak ważna byłaby systemowa współpraca między ośrodkami” – dodała dr hab. Beata Jagielska, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii – PIB w Warszawie. Każdy pacjent powinien trafić na konsylium.

Dzięki nowoczesnym metodom leczenia, takim jak terapia skojarzona, pacjenci mają możliwość przedłużenia życia przy zachowaniu dobrej jakości, aktywności społecznej i zawodowej, co pozwala uniknąć wykluczenia społecznego.

Według Aleksandry Sienkiewicz, dyrektora Forum Zdrowia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pacjenci aktywni zawodowo są bardziej zmotywowani do walki z chorobą, ponieważ czują się potrzebni i praca stanowi dla nich rodzaj terapii. Dodatkowo, pracodawcy zyskują lojalnych i zmotywowanych pracowników, dla których praca jest niezwykle ważna.

„Zdecydowanie jesteśmy zwolennikami wprowadzenia kolejnych ośrodków kompleksowej opieki jak np. Lung Cancer Units, ponieważ takie ośrodki, mają odpowiednich ludzi i odpowiednie narzędzia. Pacjent będzie kompleksowo zdiagnozowany, szybciej trafi do leczenia, co daje szansę u części chorych na resekcję guza i wyleczenia, a u innych leczenia przewlekłego, czyli życia pomimo zaawansowanej choroby. W Fundacji mamy wielu podopiecznych, którzy żyją już wiele lat w stadium rozsianym i są leczeni kolejnymi innowacyjnymi terapiami” – powiedziała Aleksandra Wilk.

Ważne działania na rzecz profilaktyki, utworzenie nowych jednostek onkologicznych, zmiana sposobu finansowania opieki zdrowotnej na opartej na jakości świadczeń oraz poprawa sytuacji kadrowej w medycynie – to główne cele ekspertów na rok 2024.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".