Pilna potrzeba regulacji

Dlatego potrzebujemy szybkiego i pilnego działania. Chodzi o ustalenie jasnych i konkretnych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w medycynie, wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Postulowane jest, aby wszelkie algorytmy i modele SI, które służą do interpretacji danych medycznych, zostały wyraźnie zatwierdzone przez organy nadzoru, a następnie regularnie monitorowane, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i skuteczność.

Niezależnie od tego, jakie regulacje są wprowadzane, ważne jest, aby wszystkie osoby, które je wdrażają, miały wystarczającą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie sztucznej inteligencji. Powinny być one również skłonne do wypracowywania rozwiązań, które zapewniłyby właściwy balans między skutecznością, bezpieczeństwem i prawami pacjentów.

Kontrola błędów w sztucznej inteligencji

Mogę powiedzieć, że w przypadku sztucznej inteligencji w medycynie nie możemy sobie pozwolić na absolutny margines błędu – musimy zapewnić jak najwyższą dokładność. To oznacza, że musimy mieć stały nadzór nad algorytmami SI i zbiorami danych, które wykorzystujemy do ich trenowania.

Niezależnie od tego, jakie algorytmy są wykorzystywane, ważne jest, aby można było wyciągać wnioski na ich podstawie oraz śledzić i kontrolować błędy, które mogą się pojawiać. W tym celu konieczne jest stosowanie narzędzi do monitorowania systemu często przez cały cykl życia algorytmu. Dzięki temu możemy zbierać informacje na temat jego wydajności, a także wykrywać nieprawidłowości w danych i przeprowadzać szybkie coraz to nowe testy.

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność sztucznej inteligencji w medycynie, musimy wprowadzić jasne i konkretne regulacje oraz zapewnić stały nadzór nad algorytmami i zbiorami danych. W tym celu powinny być również stosowane narzędzia do monitorowania systemu. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że wykorzystywane algorytmy będą wysoce wydajne i bezpieczne oraz służyć do polepszania jakości życia pacjentów.

Czy da się udzielać świadomej zgody?

Owszem, można to zrobić, ale trzeba zmienić prawo. W pierwszej kolejności musimy zmienić sposób komunikacji między firmami a obywatelami. Firmom trzeba nadać obowiązek wyjaśniania obywatelom, czym są dane, kto je używa i jakie są ich prawa. Muszą też udzielać informacji na temat tego, jak będą przetwarzać dane oraz wyjaśnić, jak obywatelowi może się to przysłużyć.

Następnie, trzeba zmienić same procedury udzielania zgody. Musimy zmienić narzędzia, których używamy do udzielania zgody. Powinniśmy skorzystać z technologii Blockchain, która pozwala ludziom podpisywać umowy w sposób ciągły i niezaprzeczalny.

Wreszcie, trzeba umożliwić ludziom wyrażenie własnego zdania na temat tego, co zrobimy z ich danymi. Możemy to zrobić poprzez wprowadzenie systemu głosowania, w którym ludzie mogą głosować nad tym, komu i w jakim celu powinny być przekazane ich dane. Możemy też wprowadzić system wynagradzania za udzielenie zgody, w którym obywatele otrzymują nagrody finansowe za wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych.

Jakie są korzyści?

 • Możliwość lepszego zrozumienia działania firm w zakresie danych
 • Łatwiejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
 • Głosowanie, które pozwala ludziom na wyrażenie swojego zdania na temat tego, co zrobimy z ich danymi
 • System wynagradzania za udzielenie zgody, w którym obywatele otrzymują nagrody finansowe za wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych

Udzielanie świadomej zgody jest ważne, ponieważ pozwala nam kontrolować nasze dane i chronić naszą prywatność. Jednak wymaga to zmian w prawie i narzędzi umożliwiających lepszą komunikację między firmami a obywatelami. To ważne, aby obywatele wiedzieli, co się z nimi dzieje i mieli możliwość wyrażenia swojego zdania w zakresie obchodzenia się z ich danymi.

Aby umożliwić ludziom udzielanie świadomej zgody, musimy wprowadzić lepsze narzędzia, które pozwolą nam na lepszą komunikację i głosowanie, a także system wynagradzania za udzielenie zgody. Dzięki temu będziemy mieć większą kontrolę nad naszymi danymi i będziemy mieć pewność, że są one wykorzystywane w sposób, na który wyraziliśmy zgodę.

Udzielanie świadomej zgody to ważny krok w stronę ochrony naszych danych osobowych, ale wymaga to od nas wszystkich lepszego zrozumienia, jak działają firmy i jak nasze dane są przetwarzane. Musimy zrozumieć, jakie są nasze prawa i jak możemy wykorzystać je do ochrony naszej prywatności. Kiedy to zrozumiemy, będziemy w stanie lepiej chronić nasze dane i wyrażać świadomą zgodę na ich przetwarzanie.

Jak wybrnąć z tego impasu?

 • Polska powinna zacząć od edukacji i świadomości społecznej, aby ludzie byli świadomi wagi danych i ich wpływu na ich życie.
 • Państwo powinno stworzyć silne instytucje państwowe, które będą wystarczająco silne, aby chronić dane użytkowników.
 • Rząd powinien wprowadzić przepisy prawne dotyczące ochrony danych, aby zapewnić, że dane użytkowników są bezpieczne i nie są wykorzystywane do celów niezgodnych z ich wolą.
 • Uczelnie i instytucje powinny wykorzystać dane w celu tworzenia innowacji społecznych i technologicznych, aby wesprzeć postęp technologiczny i społeczny.
 • Organizacje biznesowe powinny korzystać z danych w celu tworzenia nowych, wydajnych i etycznych produktów i usług.

Dlatego musimy zacząć od stworzenia bezpiecznego środowiska, odpowiedzialnego i bezpiecznego, w którym ludzie będą mogli czuć się bezpiecznie i wygodnie w trakcie udostępniania danych. Ważne jest, aby zapewnić, że dane są wykorzystywane wyłącznie w celu tworzenia postępu i rozwoju społecznego. Tylko wtedy będziemy w stanie w pełni wykorzystać potencjał danych do tworzenia innowacji.

Wierzę, że jeżeli Polska będzie miała odpowiednie przepisy i ustawy dotyczące ochrony danych, w połączeniu z wysokim poziomem edukacji społeczeństwa, to będziemy w stanie zbudować bezpieczne, zaawansowane technologicznie i przyjazne dla użytkownika środowisko, które zapewni nam wyjątkowe możliwości wykorzystania danych do tworzenia innowacji, a jednocześnie będzie chronić naszą prywatność i suwerenność. To pozwoli nam budować postęp cywilizacyjny i tworzyć lepsze jutro dla nas wszystkich.

Komisja zdrowia i sprawiedliwości

Komisja zdrowia i sprawiedliwości ma na celu:

 • Ustanowienie zasad dotyczących bezpiecznego i uczciwego wykorzystywania sztucznej inteligencji w systemie ochrony zdrowia
 • Stworzenie środowiska, w którym sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do rozwiązywania problemów zdrowotnych, bez krzywdzenia ludzi
 • Ustalenie zasad dotyczących odpowiedzialności za błędy popełniane przez sztuczną inteligencję

Jednym ze sposobów, aby zapewnić lepsze zdrowie i sprawiedliwość, jest stworzenie odpowiednich ram prawnych i regulacji wokół wykorzystania sztucznej inteligencji w systemie ochrony zdrowia. Przyczyni się to do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa systemu opieki zdrowotnej, a także do poprawy jakości życia pacjentów. W ten sposób sztuczna inteligencja może działać jako narzędzie wspomagające lekarzy w wykrywaniu, diagnozowaniu i leczeniu chorób.

Dlatego konferencja, którą organizujemy, ma na celu zapewnienie, aby sztuczna inteligencja w systemie ochrony zdrowia była wykorzystywana w sposób odpowiedzialny i uczciwy. Wierzymy, że ta konferencja otworzy nowe perspektywy w zakresie wdrażania tej technologii w systemie ochrony zdrowia i da nam odpowiedzi na nasze pytania dotyczące odpowiedzialności, bezpieczeństwa i skuteczności sztucznej inteligencji.

Podsumowując, jesteśmy świadomi, że sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w systemie ochrony zdrowia w pozytywny sposób. Jednak wymaga to odpowiednich regulacji i nadzoru, aby zapewnić bezpieczeństwo i sprawiedliwość pacjentom. Dlatego chcemy, aby ta konferencja była okazją do omówienia tego tematu i wypracowania wspólnego rozwiązania.

Jak w takim razie mamy przygotować się na te wyzwania?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy uznać, że mamy bardzo dużo do zrobienia w zakresie zmian w naszych instytucjach, w naszych zasadach, w naszych zwyczajach, w naszym myśleniu. Musimy mieć świadomość, że mamy do czynienia z procesem, a nie z produktem. Musimy zrozumieć, że nie ma jednego rozwiązania. Musimy pracować nad stworzeniem elastycznego systemu, który pozwoli nam wykorzystać wszystkie narzędzia jakie mamy do dyspozycji, a następnie skalować, dostosowywać i wdrażać je w oparciu o nasze potrzeby.

Następnie możemy wdrożyć następujące kroki:

 • Utworzyć struktury regulacyjne, które będą promować i wspierać rozwój uczenia maszynowego;
 • Zadbać o zgodność z RODO i innymi przepisami;
 • Zwiększyć przejrzystość w zakresie wpływu na jakość świadczeń medycznych;
 • Stworzyć strukturę kontroli, która będzie monitorować, w jaki sposób lekarze korzystają z AI w swojej praktyce;
 • Ustanowić mechanizm wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie stosowania i wpływu AI.

Jednak najważniejszym aspektem jest tutaj współpraca. Jeśli chcemy się dostosować do nowych trendów w AI, musimy współpracować z pacjentami, lekarzami, naukowcami, przedsiębiorcami i władzami, aby stworzyć konstruktywne i pozytywne środowisko dla AI w medycynie.

Tym samym, wspólnym wysiłkiem wszystkich zainteresowanych stron możemy opracować system odpowiedzialnego stosowania AI w medycynie, który pozwoli nam skutecznie wykorzystać najnowsze technologie i osiągnąć optymalne korzyści z AI w medycynie.

Korzyści z tworzenia spółdzielni danych

Spółdzielnie danych mają jednak wiele zalet:

 • Pomagają w zrzeszaniu ludzi o podobnych interesach w celu współdziałania.
 • Umożliwiają tworzenie i udostępnianie danych, które mogą służyć do budowania innowacji.
 • Dostarczają możliwości tworzenia środowisk sprzyjających współpracy.
 • Mogą wytworzyć nowe prawa do dóbr publicznych.

Moim zdaniem uczenie się od innych, wymiana doświadczeń i współpraca międzynarodowa w tym obszarze są naszymi najlepszymi narzędziami do rozwiązania problemu. Dlatego potrzebna jest większa współpraca między różnymi krajami, abyśmy mogli wzajemnie się uczyć i współpracować w zakresie tworzenia spółdzielni danych. Ponadto, ważne jest, abyśmy wszyscy wierzyli w potencjał, jaki dają spółdzielnie danych – i wykorzystali go do budowania lepszego świata.

Porozumienia w sprawie przepływu danych

Na poziomie UE mamy porozumienie w sprawie przepływu danych, zwane „Tarczą Prywatności”, które zostało przyjęte w 2018 roku i zastąpiło porozumienie Safe Harbor z 2000 roku. Tarcza Prywatności ma chronić prywatność Europejskich obywateli w przypadku, gdy dane są przesyłane poza Unię Europejską. Głównym celem tego porozumienia jest zapewnienie, że dane obywateli UE będą objęte odpowiednim poziomem ochrony, jeśli zostaną przetwarzane poza granicami UE.

W ramach Tarczy Prywatności firmy muszą spełniać określone wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym przechowywania, przekazywania i wykorzystywania danych osobowych. Ponadto, firmy muszą przestrzegać wszystkich wymogów prawnych UE dotyczących ochrony danych osobowych.

Ustanowienie praw i obowiązków

Tarcza Prywatności wprowadza również szereg praw i obowiązków dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych. Ustanawia ona również mechanizmy nadzoru i odpowiedzialności, które mają zapewnić, że firmy przestrzegają wszystkich zasad zawartych w porozumieniu.

Firmy są zobowiązane do wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w Tarczy Prywatności. Firma musi również określić odpowiedzialnego w sprawach ochrony danych osobowych i tworzyć procedury dotyczące przetwarzania danych.

Tarcza Prywatności jest ważnym krokiem w kierunku ochrony danych osobowych. Jest to ważne, ponieważ dane osobowe mogą być wykorzystywane w wielu różnych sposobów, a jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy dane są przesyłane pomiędzy różnymi krajami z całego świata. Jednak aby ochrona danych osobowych była skuteczna, firmy muszą wdrażać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

 • Ustanowienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do przetwarzania danych osobowych.
 • Określenie odpowiedzialnego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • Tworzenie procedur dotyczących przetwarzania danych.
 • Ustanowienie mechanizmów nadzoru i odpowiedzialności.

Tarcza Prywatności wymaga wysiłku ze strony firm w celu skutecznego wdrożenia. Przestrzeganie wszystkich przepisów gwarantuje, że dane osobowe będą bezpiecznie przetwarzane i chronione. Jednak aby zapewnić skuteczną ochronę, firmy muszą wdrażać środki techniczne i organizacyjne, które zagwarantują, że dane osobowe będą traktowane z należytą starannością. Dzięki temu dane te będą w pełni chronione.

Tarcza Prywatności to ważne porozumienie, które umożliwia przesyłanie danych między różnymi krajami. Pozwala to firmom na międzynarodową współpracę, zapewniając jednocześnie, że dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z wszystkimi wymogami prawnymi. Jest to krok w kierunku zapewnienia, że dane osobowe będą chronione i wykorzystywane w bezpieczny sposób.

Tarcza Prywatności to ważny krok w kierunku ochrony danych osobowych, ale aby skutecznie chronić te dane, firmy muszą wdrażać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Przestrzeganie wszystkich przepisów gwarantuje, że dane osobowe będą bezpiecznie przetwarzane i chronione, co jest niezbędne w dzisiejszych czasach, w których dane są przesyłane z całego świata.

Odpowiedzialność społeczeństwa wobec TRIPS

Kwestia zmiany polityki patentowej jest niezwykle ważna dla zdrowia i dobrobytu ludzi na całym świecie. Negocjowanie, wyłączanie lub wycofywanie patentów to tylko krótkoterminowe rozwiązania. Społeczeństwo musi podjąć odpowiedzialność i zaangażować się w kształtowanie międzynarodowych porozumień w celu wykorzystania nowych technologii do tworzenia produktów, które są dostępne dla wszystkich. To właśnie wtedy TRIPS zacznie przynosić korzyści nie tylko bogatym, ale również tym, którzy potrzebują wsparcia, aby móc czerpać korzyści z postępu technologicznego.

Warto również wspomnieć o rosnącym znaczeniu wolnej wymiany wiedzy. Przy współpracy między podmiotami, zaczynając od poziomu lokalnego aż po międzynarodowy, możemy nie tylko zapobiegać i leczyć choroby, ale również wspierać edukację i wymianę wiedzy, co jest niezbędne w dzisiejszych czasach. Dzięki temu możemy zapewnić, że wszyscy ludzie na świecie będą mieli dostęp do technologii, która pomoże im w dążeniu do lepszego życia.

Udział społeczeństwa w kształtowaniu polityki patentowej jest niezbędny, aby zapewnić, że TRIPS naprawdę chroni interesy wszystkich stron. Jeśli wszyscy dążymy do wspólnego celu, będziemy w stanie osiągnąć prawdziwy postęp i zapewnić lepszą przyszłość dla nas wszystkich.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *