Rodzice, których dzieci rosną wolniej od swoich rówieśników, często obawiają się, że ich dziecko nie poradzi sobie w społeczeństwie. Niektórzy rozważają terapię hormonalną, uważając, że może to pomóc. Niemniej jednak badania sugerują, że niski wzrost może nie stanowić tak wielkiego problemu, jak się wydaje.

Chociaż wzrost może czasami stanowić wyzwanie dla dzieci i nastolatków, to kluczową rolę odgrywa wsparcie najbliższego otoczenia. Badacze z CHOP podkreślają, że skupianie się na zwiększaniu wzrostu u dzieci i młodzieży może mieć mniejszy pozytywny wpływ na ich samoocenę, niż zapewnienie im sieci wsparcia i strategii pozwalających im radzić sobie z problemem. Stworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska oraz wypracowanie właściwych strategii adaptacyjnych może przynieść dzieciom i młodzieży o niskim wzroście lepsze rezultaty, niż leczenie hormonalne.

Badacze Children’s Hosptial of Philadelphia uważają, że wsparcie najbliższego otoczenia i zdrowa atmosfera mogą mieć o wiele większy wpływ na samoocenę dzieci i młodzieży o niskim wzroście, niż leczenie hormonalne. Uspokajający wpływ rodziny i właściwe strategie adaptacyjne pozwalają dzieciom i młodzieży w sposób naturalny nauczyć się radzić sobie z problemem. Wsparcie otoczenia i odpowiednie strategie mogą przynieść lepsze rezultaty, niż leczenie hormonalne.

Wyniki wskazały na istotny wpływ wsparcia i integracji rodzicielskiej na samoocenę młodych osób. Uczestnicy eksperymentu, którzy otrzymywali wsparcie od swoich rodziców i mieli silne więzi z nimi, wykazywali wyższy poziom samooceny, a ich jakość życia była lepsza. Wskazuje to, że potrzebne jest większe wsparcie i integracja rodziców w proces wzrastania dzieci, aby zapewnić im lepszą samoocenę i jakość życia.

Współczesne rodzicielstwo wymaga wielu umiejętności, aby skutecznie wzmacniać i wspierać dzieci. Ważne jest, aby rodzice byli świadomi, jak wielki wpływ na samoocenę i jakość życia ich dzieci mają ich wsparcie i integracja. Dzieci, które otrzymują wsparcie rodziców, są bardziej pewne siebie i podejmują lepsze decyzje, co wpływa na ich poczucie dobrego samopoczucia.

Badania wskazują, że wspieranie i integrowanie rodziców z dziećmi jest kluczem do sukcesu. W sytuacjach, w których dziecko wymaga wsparcia, rodzice powinni być tam dla nich, aby pomóc w zachowaniu ich poczucia własnej wartości i jakości życia.

Naukowcy uważają, że wsparcie i integracja rodziców są kluczowymi czynnikami wpływającymi na rozwój dziecka. Wspieranie i włączanie rodziców w życie swoich dzieci wpływa pozytywnie na ich samoocenę oraz jakość życia. Rodzice mają wyjątkową rolę do odegrania w zapewnianiu swoim dzieciom wsparcia, aby mogły osiągnąć sukces i dobre samopoczucie.

„Badanie to wskazuje, że u ogólnie zdrowych dzieci wzrost nie jest problemem, chyba że sami tak go przedstawimy” – podsumowuje dr Grimberg. „Zamiast tego powinniśmy skupić się na wzmacnianiu więzi społecznych dzieci i wsparcia, jakie otrzymują. Społeczna integracja z siecią znaczących relacji nie tylko pomaga dzieciom i nastolatkom skutecznie radzić sobie z trudnościami życia, ale również zachęca ich do rozwoju i wzrostu życiowego” – dodaje specjalistka.

Specjalne programy mogą zapewnić szczególną pomoc dzieciom o niskim wzroście. Po przeprowadzonym badaniu, 38 dzieci o niskim wzroście oraz ich matki, naukowcy zauważyli, że postrzeganie własnego ciała oraz zachowanie było bardziej zróżnicowane wśród tych dzieci. Te, które miały pozytywne nastawienie do własnego wyglądu, cechowała wyższa samoocena i zdrowsze zachowanie. Z tego względu, specjaliści zalecają stworzenie odpowiednich programów, skupionych na wsparciu psychologicznym, które pomogą w szkolnych warunkach. Programy takie mogą uczyć dzieci o właściwego podejścia do własnego wyglądu oraz zachęcić do pozytywnego nastawienia do siebie.

Badacze z Kyungpook National University wykazali, że dzieci o niskim wzroście, które mają pozytywne nastawienie do własnego wyglądu, cechuje wyższa samoocena i zdrowsze zachowanie. Dlatego też, ważne jest, aby tworzyć programy, które będą wspierać dzieci w szkolnych warunkach. Programy te powinny uczyć młodych ludzi jak rozpoznać i przezwyciężyć trudności związane z wizerunkiem ciała i samooceną. Takie wsparcie może pomóc dzieciom w osiągnięciu właściwego poczucia własnej wartości.

Hormonalna terapia może być dla niektórych korzystna, jednakże wymaga to najpierw indywidualnego i kompleksowego podejścia. Dr Linda D Voss z Peninsula Medical School wskazuje, że terapia stymulująca wzrost powinna być zastosowana tylko wtedy, gdy istnieją stricte medyczne wskazania, takie jak zaburzenia hormonalne. Z drugiej strony, w przypadku problemów psychologicznych, nawet bez fizjologicznych przesłanek, terapia może być uzasadniona. Badania wykazały, że niski wzrost niekoniecznie wiąże się z problemami, a postępy dzieci z takim wzrostem normalnie się rozwijają. Rodzice powinni jednak zwracać uwagę na to, że przy nienaturalnym wzroście dziecka, potrzebna jest konsultacja ze specjalistą.

Ponadto, presja, jaką czasami odczuwają rodzice niskich dzieci, może prowadzić do zastosowania nieuzasadnionej terapii. Przy takim podejściu leczenie staje się kosmetyczne, a nie medyczne. Aby uniknąć tego błędnego koła, badaczka zaleca, aby najpierw skupić się na odpowiedzi na pytanie, czy dane dziecko faktycznie potrzebuje leczenia.

Doświadczenia związane z wsparciem społecznym, wzrostem i samooceną, postrzeganiem ciała i zachowaniem oraz prawidłowym rozwojem dzieci o niskim wzroście są tematami, które zostały szeroko opisane w wielu publikacjach naukowych. W szczególności, doniesienie o znaczeniu wsparcia społecznego, praca naukowa na temat wzrostu i samooceny, postrzegania ciała i zachowania oraz praca naukowa na temat prawidłowego rozwoju dzieci o niskim wzroście stanowią ważne źródła informacji.

Środowisko, w którym dzieci i młodzież podlegają wpływowi, może mieć istotny wpływ na ich zachowanie, samoocenę i postrzeganie własnego ciała. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie mieli świadomość tego, jak wywierać pozytywny wpływ na dzieci i jak kształtować ich postrzeganie siebie.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *