Ministerstwo Zdrowia informuje:

Ministerstwo Zdrowia startuje z projektem e-Gabinet+. Jego celem jest wyposażenie placówek POZ w sprzęt komputerowy oraz udostępnienie aplikacji e-Gabinet+, która ułatwia obsługę pacjentów i raportowanie do NFZ. Wnioski można składać do 31 października 2022 r. lub wyczerpania puli 95 mln zł.

Nabór wniosków jest otwarty. Aby skorzystać ze wsparcia nie jest wymagany wkład własny. Maksymalna wartość wsparcia rzeczowego dla każdej placówki POZ wynosi 68 000 zł. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI): https://e-inwestycje.mz.gov.pl (nabór „Integracja Placówki POZ z e-Gabinet+”). Na Platformie POPI dostępne są szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące naboru. Można je również znaleźć na stronie dotyczącej projektu e-Gabinet+: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html.

Nabór jest realizowany w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego (e-Gabinet+)”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś XI: REACT-EU, działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, projekt nr: POIS.11.03.00-00-0073/22. Celem unijnej inicjatywy REACT-EU jest aktywne przeciwdziałanie skutkom COVID-19 przez wprowadzanie mechanizmów cyfrowej odbudowy gospodarki i zwiększania jej odporności.

– Informatyzacja gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej to sprawniejsza obsługa pacjentów i brak papierowej biurokracji związanej choćby z ordynacją leków czy wypisywaniem skierowań. Polska jest w czołówce państw, które zwiększają zakres realizacji projektów szeroko pojętego e-zdrowia. Ten projekt to często wsparcie dla małych gabinetów, poza dużymi miastami, których nie stać na sprzęt komputerowy – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ joz/


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *