Ponad połowa rodziców, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Brainlab dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej, odpowiedziała, że ich dzieci w wieku 6-18 lat regularnie uprawiają sport w czasie wolnym, nawet kilka razy w tygodniu. Ponadto, co trzeci rodzic stwierdził, że jego dziecko jest zainteresowane kulturą i sztuką, odwiedzając kina, muzea, wystawy i teatry.

Badania wykazały, że lekcje WF-u są najpopularniejszym rodzajem zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży. Aktywności w gronie rodzinnym i wśród znajomych są wskazywane odpowiednio przez 64 proc. i 59 proc. ankietowanych. Według rodziców, szkoła powinna zająć się promocją sportu i aktywnego stylu życia oraz dostosować zajęcia do zainteresowań młodych, aby wzmocnić ich motywację do działania.

Rodzice w badaniu wskazali, że to właśnie oni mają zasadniczy wpływ na to, w jakim stopniu ich dzieci interesują się kulturą i sztuką. 35% z nich stwierdziło, że ich dzieci mają takie zainteresowania, podczas gdy 31% stwierdziło, że nie. Co czwarty rodzic chodził z dziećmi do kina, a pozostałe dziedziny sztuki, takie jak muzea, galerie, teatry cieszyły się mniejszym zainteresowaniem. Najmniej popularne okazały się opery i filharmonie, co odnotowało nawet 66% i 74% rodziców.

Badanie wykazało, że rodzice, którzy sami nie korzystają z dostępnych zasobów kultury, mają mniejszą skłonność do zapewnienia swoim dzieciom dostępu do wydarzeń czy obiektów kulturalnych. Często taka sytuacja wynika z faktu, że w ich okolicy nie ma dostępnych żadnych zasobów, które mogłyby zaspokoić ich potrzeby kulturalne.

„Wyniki badania jasno wskazują na potrzebę popularyzacji zróżnicowanych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież, a co za tym idzie rozwijanie w nich pasji do sportu oraz zainteresowania kulturą i sztuką. Istotnym wsparciem jest w tym przypadku sponsoring, edukacja i zachęcanie do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Dlatego w PGE w ramach naszej działalności sponsoringowej szczególną wagę przykładamy do rozwijania zainteresowań sportowych i kulturalnych wśród najmłodszych. Tylko w zeszłym roku co czwarty uczeń w Polsce wziął udział w projektach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych bądź wspieranych przez PGE, a 18 tysięcy dzieci uczestniczyło w zajęciach sportowych organizowanych przez podmioty sponsorowane przez PGE. Liczymy, że poprzez nasze zaangażowanie coraz więcej młodych ludzi będzie miało dostęp do tego typu wydarzeń” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Polacy są zdecydowanymi zwolennikami wsparcia sportu i kultury przez przedsiębiorstwa. Z ankiety wynika, że 90 proc. z nas jest za tym, aby firmy i przedsiębiorstwa wspierały tę sferę. Najpopularniejszą formą sponsoringu jest wsparcie materialne – połowa ankietowanych wskazała dopłaty do biletów, a 43 proc. doceniło współorganizowanie przez sponsora wydarzeń. Ponadto 38 proc. Polaków uznało promocję oferty instytucji kultury, a 30 proc. organizację konkursów i kampanii edukacyjnych.

Wielu z nas dostrzega potencjał w wspieraniu sportu i kultury ze strony firm. Dlatego też, wsparcie materialne, jak również współorganizacja wydarzeń i promocja oferty instytucji kultury cieszą się dużym uznaniem. Co więcej, ponad 30 proc. Polaków uważa, że sponsowanie konkursów i kampanii edukacyjnych jest bardzo potrzebne i ważne. Wniosek z tego jest jeden – Polacy zdecydowanie popierają wspieranie sportu i kultury przez przedsiębiorstwa.

„Jednym z najważniejszych elementów strategii sponsoringowej jest wspieranie najmłodszych i zachęcanie ich do uprawiania sportu, zarówno w wymiarze amatorskim, jak i bardziej profesjonalnym. Dzieci i młodzież to wymagająca grupa, która łatwo rezygnuje z aktywności fizycznej na rzecz innych sposobów spędzania wolnego czasu – tłumaczy Aleksandra Marciniak ze Stowarzyszenia Sport Biznes Polska – PGE Polska Grupa Energetyczna rozwija zamiłowanie do sportu wśród najmłodszych – najlepszym dowodem jest zawrotna liczba 17.800 dzieci objętych szkoleniem w ramach sportowych programów sponsoringowych. To bardzo skuteczne podejście, wyróżniające markę PGE na tle większości innych sponsorów. A także dowód na to, że dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej w sponsoringu najważniejsza nie jest prosta ekspozycja marki, lecz realne działania zmieniające zachowania najmłodszych na lepsze i bardziej zdrowe” – dodaje Aleksandra Marciniak.

Agencja Badawcza Brainlab przeprowadziła badanie, którego głównym celem było zbadanie kultury i sportu w życiu dorosłych Polaków. Badanie realizowane było w dniach 1-6 czerwca 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1221 osób. Zleceniodawcą badania była PGE Polska Grupa Energetyczna.

PGE jest jedną z najbardziej aktywnych firm wspierających polskie zespoły sportowe, szczególnie w dziedzinie piłki nożnej i siatkówki. Wspiera także wiele innych dyscyplin sportu, w tym narciarstwo, lekkoatletykę, żeglarstwo i kolarstwo. Ponadto, PGE jest mecenasem kultury wysokiej, wspierając różne wydarzenia, w tym koncerty, festiwale, teatry i projekty edukacyjne.

PGE słusznie zasłynęło z wsparcia polskiego sportu i kultury. Świadczy o tym wiele inicjatyw, w których firma aktywnie bierze udział. Programy wsparcia obejmują między innymi autorskie programy PGE, wspierające najbardziej znane zespoły piłkarskie oraz inne dyscypliny sportu, jak również koncerty, festiwale i projekty edukacyjne.

PGE wychodzi naprzeciw potrzebom sportu i kultury w Polsce i jest jednym z najbardziej aktywnych sponsorów. Swoje wsparcie wyraża poprzez autorskie programy, w tym programy wspierające piłkę nożną i siatkówkę, a także inne dyscypliny sportu, takie jak narciarstwo, lekkoatletyka, żeglarstwo i kolarstwo. Ponadto, PGE wspiera wiele wydarzeń kulturalnych, w tym koncerty, festiwale i projekty edukacyjne.

PGE pragnie wspierać kulturę na wielu płaszczyznach, nie tylko poprzez bezpośrednie wsparcie wydarzeń i instytucji kulturalnych. Chcemy inspirować wszystkich do obcowania ze sztuką i kulturą, dlatego jako część naszej działalności kulturalnej szczególnie wspieramy inicjatywy edukacyjne, których celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do sztuki. Tę inicjatywę realizujemy poprzez program „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna”.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *