Uczestnicy XIX Forum Rynku Zdrowia zwrócili uwagę na zwiększenie refundacji dla substancji do leków recepturowych, występujących w ramach postulatów zgłoszonych do ministra. W trakcie debaty zaznaczono, że ważne jest również, by wykorzystać przyszłą prezydencję Polski w UE do opracowania nowego aktu prawnego dotyczącego produkcji substancji czynnych w Unii Europejskiej.

Podczas debaty Magdalena Bogucka, prezes Zakładu Farmaceutycznego AMARA, przypomniała o rządowej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Uchwalona autopoprawka wprowadziła dramatyczne zmiany w zasadach finansowania leków recepturowych, które wywołały wiele wątpliwości wśród farmaceutów i pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia rozumie znaczenie regulacji rynku leków recepturowych i dąży do wypracowania odpowiednich zasad przepisywania i realizacji leków recepturowych oraz gotowych. W celu wsparcia tego procesu powołano zespół ekspertów, który zebrał się już na dwóch spotkaniach, a kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższym czasie.

Magdalena Bogucka, która jest członkiem zespołu specjalistów, zaznaczyła, że zostało przedstawionych około 15 postulatów dotyczących recept na leki recepturowe, które powinny zostać rozpatrzone przez wspomniany zespół.

Rozważania ekspertki o uzależnieniu wytwarzania substancji do leków recepturowych od wysokości refundacji mogą być uzasadnione. Obecnie refundacja wynosi 15 percentyl, ale jeśli jej wysokość nie zostanie zwiększona, istnieje ryzyko, że niektóre surowce nie będą opłacalne do wytwarzania, a co za tym idzie, wystąpi ich niedobór na rynku.

Receptury apteczne są obecnie jednym z głównych składników farmakoterapii. Magdalena Bogucka wskazuje, że udział leków recepturowych w rynku farmaceutycznym całego świata systematycznie wzrasta. Według prognoz, do 2026 roku dynamika wzrostu na terenie Wielkiej Brytanii i USA wynosić będzie aż 5 proc. rocznie, a podobne tendencje dotyczą również innych krajów Europy.

Farmaceuci i lekarze z całego świata wykorzystują recepturę do wytwarzania skutecznych leków. Apteki specjalizujące się w lekach recepturowych są szczególnie popularne w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie wykorzystuje się bogaty zestaw składników, narzędzi i oprogramowania komputerowego. Ma to na celu usprawnienie przygotowywania leków i ograniczenie ryzyka popełnienia błędu przez farmaceutę.

Receptura apteczna umożliwia dostosowanie składu leku do indywidualnych potrzeb pacjenta, włączając w to jego wiek, płeć i stopień nasilenia stanu chorobowego. Preparaty recepturowe nie zawierają dodatkowych substancji konserwujących, aromatycznych ani barwników, a ich stosowanie może być konieczne w przypadkach, w których nie ma innych skutecznych leków dostępnych na rynku.

„Musimy zacząć myśleć o budowie systemu od początku – skąd sprowadzać, gdzie produkować substancje czynne, jak dystrybuować, jak magazynować leki”- wyliczała Aneta Grzegorzewska, dyrektor ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych, Gedeon Richter Polska.

Aby zapewnić bezpieczeństwo lekowe, ważne jest wprowadzenie odpowiednich środków, od identyfikacji i monitorowania produktów farmaceutycznych do wzmocnienia systemów dystrybucji leków.

Bezpieczeństwo lekowe jest wspierane przez szereg czynników, w tym przez zrozumienie i monitorowanie składników leków, właściwe leczenie i leczenie pacjentów, wybór właściwych leków, wykrywanie zagrożeń i szybkie reagowanie.

Aby w pełni zapewnić bezpieczeństwo lekowe, wymagana jest współpraca między wszystkimi stronami zaangażowanymi w leczenie pacjentów, w tym regulatorami, producentami, dostawcami i lekarzami.

Aby zapewnić bezpieczeństwo lekowe, konieczne jest zrozumienie i monitorowanie składników leków, a także wprowadzenie odpowiednich środków, w tym identyfikacji i monitorowania produktów farmaceutycznych oraz wzmocnienia systemów dystrybucji leków.

Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo lekowe powinny obejmować właściwą edukację personelu medycznego, wybór odpowiednich leków, wykrywanie zagrożeń i szybkie reagowanie, jak również wspieranie odpowiedzialnych praktyk dystrybucji leków.

Ponadto wszystkie zaangażowane strony powinny współpracować ze sobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa lekowego, w tym regulatorzy, producenci, dostawcy i lekarze.

Zapewnienie bezpieczeństwa lekowego wymaga również wprowadzenia odpowiednich procedur, takich jak edukacja personelu medycznego i wybór odpowiednich leków, a także ustalenia procedur wykrywania zagrożeń i wdrażania szybkich reakcji.

Aby zapewnić bezpieczeństwo lekowe, wszystkie zaangażowane strony muszą współpracować, aby zapewnić odpowiednią edukację personelu medycznego, identyfikację składników leków, monitorowanie produktów farmaceutycznych i wzmacnianie systemów dystrybucji leków.

Konieczne jest również wprowadzenie odpowiednich procedur w zakresie wykrywania zagrożeń i wdrażania szybkich reakcji, a także wsparcie prawidłowych praktyk dystrybucji leków.

„Ważne jest, żeby cele były osiągnięte w strategii win-win. Dobry dialog ze wszystkimi uczestnikami rynku to moja rekomendacja na przyszłość” – dodała Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, ESG i ekonomiki zdrowia Adamed Pharma.

„Musimy wspólnie zbudować strategię. Określić cel, przyjąć plan, mierzyć wskaźniki realizacji” – powiedziała Barbara Misiewicz-Jagielak.

Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych firmy Polpharma, podkreśliła konieczność zaangażowania się w projekty biznesowe.

Grzegorz Rychwalski wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, wskazał na fakt, że Polska pełnić będzie w I połowie 2025 r. prezydencję Unii Europejskiej.

Barbara Misiewicz-Jagielak, właścicielka firmy Polpharma, nakłoniła do tego, aby zaangażować się w realizację projektów biznesowych.

Grzegorz Rychwalski, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, zaznaczył, że Polska będzie pełnić w pierwszej połowie 2025 roku prezydencję w Unii Europejskiej.

„To byłby dobry czas na rozpoczęcie prac nad zapewnieniem bezpieczeństwa lekowego w skali europejskiej. Polska mogłaby zacząć prace na nowym aktem prawnym regulującym zasady produkcji substancji aktywnych leków na terenie UE” – powiedział.

Łukasz Szmulski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, podziękował firmom farmaceutycznym za ich zaangażowanie w czasie, gdy brakowało leków z importu. W trakcie debaty zaznaczył, że wszystkie strony powinny dążyć do wypracowania modelu rynkowego, który zaspokoi potrzeby zarówno Ministerstwa Zdrowia, jak i producentów.

Łukasz Szmulski, występując jako dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, podziękował firmom farmaceutycznym za ich wkład w trudnym okresie braku leków z importu. Przypomniał, że wypracowanie systemu bezpieczeństwa lekowego wymaga szacunku dla głosu każdej ze stron i wypracowania wspólnego modelu rynkowego, który zaspokoi potrzeby obydwu stron.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *