Osoby chorujące na leginellozę lub bliskie osoby zmarłe w wyniku zakażenia bakterią legionella mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Czasem trudno jednak ustalić, kto jest odpowiedzialny za źródło infekcji. Na szczęście istnieją wyroki sądowe, które wskazują, że w podobnych sprawach i w sytuacjach związanych z zanieczyszczeniem wody, odpowiedzialność ponosi spółka wodociągowo-kanalizacyjna.

Według danych zebranych przez Prawo.pl, najwięcej przypadków legionellozy, czyli infekcji układu oddechowego, zostało dotychczas zarejestrowanych na Podkarpaciu (środowy bilans to 104 zachorowań, w tym 16 zgonów). Przyczyną tej choroby jest legionella, bakteria, która – zgodnie z informacjami sanepidu – może występować w wodzie i rozmnażać się w temperaturach między 20 a 50 stopni Celsjusza.

Mateusz Karciarz z Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy wskazuje na łamach Prawo.pl, że odpowiedzialność za zakażenie bakterią legionella może być ustalona i wynikające z niej roszczenia dochodzone za pośrednictwem sądu.

„Bez tego wiemy tylko, że ktoś jest zakażony. Nie wiemy więc, do kogo kierować roszczenia odszkodowawcze” – podkreśla Mateusz Karciarz w artykule Prawo.pl.

Według Prawo.pl, wyniki dochodzenia epidemiologicznego nie są jeszcze znane. Jednakże, rury doprowadzające wodę są uważane za pierwszych podejrzanych w kwestii zakażenia legionellą.

Nie ma jeszcze jasnych wyników dotyczących zakażenia legionellą, które ustaliłyby źródło choroby. Prawo.pl wskazuje rury, czyli sieć doprowadzająca wodę, jako pierwszych podejrzanych w tej sprawie.

„Odpowiedzialność cywilnoprawna firm wodociągowo-kanalizacyjnych funkcjonuje na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność tych przedsiębiorstw jest więc bardziej rygorystyczna. Oznacza to, że przedsiębiorstwo odpowiada za zdarzenie, chyba, że jest w stanie udowodnić, że dana szkoda powstała wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności” – wyjaśnia na łamach Prawo.pl Mateusz Faron z Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy.

„W tym wypadku zatem to, że zakażenie skutkowało określoną szkodą, dana bakteria spowodowała zakażenie u konkretnej osoby, a nadto że bakteria pojawiła się wskutek doprowadzenia wody z sieci wodociągowej” – doprecyzowuje Mateusz Faron na łamach Prawo.pl.

Aby uzyskać odszkodowanie za zakażenie legionella, osoba poszkodowana musi wykazać, że jej szkoda jest wynikiem działalności przedsiębiorstwa.

Należy zerknąć na przepisy o ochronie ubezpieczeniowej, by określić, jakie kryteria są niezbędne do uzyskania odszkodowania za zakażenie legionella.

Udowodnienie szkody i związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zdarzeniem (działalnością przedsiębiorstwa) jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie za zakażenie legionella.

Rozważając możliwość uzyskania odszkodowania za zakażenie legionella, należy sprawdzić, czy przypadek poszkodowanego spełnia kryteria określone w ustawie o ochronie ubezpieczeniowej.

Konieczna jest również weryfikacja, czy podmiot odpowiedzialny za szkodę ma obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Przy staraniach o uzyskanie odszkodowania za zakażenie legionella trzeba pamiętać, że konieczne jest udowodnienie szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy szkodą a działalnością danego przedsiębiorstwa.

Warto sprawdzić, czy w sądowych sporach dotyczących zakażenia legionella sądy przyznawały poszkodowanym odszkodowanie od Zakładu Usług Komunalnych.

Aby mieć pewność, że wniosek o odszkodowanie za zakażenie legionella będzie skuteczny, należy wykazać jego związek z działalnością przedsiębiorstwa.

Kryteria ubiegania się o odszkodowanie za zakażenie legionella są wyraźnie określone w ustawie o ochronie ubezpieczeniowej.

Aby uzyskać odszkodowanie za zakażenie legionella, należy wykazać, że szkoda jest bezpośrednio związana z działalnością przedsiębiorstwa.

Zanim przystąpi się do wnioskowania o odszkodowanie za zakażenie legionella, należy pamiętać o określonych w ustawie o ochronie ubezpieczeniowej wymogach.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *