30 lat temu Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka została założona w Częstochowie, a jej jubileusz został uczczono premierowym koncertem poetycko-muzycznym o nazwie „Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert”. Wykonanie koncertu odbyło się w Filharmonii Częstochowskiej, wywołując wielkie zainteresowanie wśród publiczności.

 „Refleksje Wyspiańskiego na ten temat splatają się z politycznymi doświadczeniami Franciszka Stefczyka, który zalecał by >>miłością bliźniego okiełznać własne samolubstwo<<” – wyjaśnia Mariusz Wielebski odpowiedzialny za dobór tekstów utworu.

„Forma promocji jest niezwykła, ale i Kasa jest na rynku wyjątkowa. Jesteśmy bowiem podmiotem o charakterze spółdzielczym. Tym, którzy nam zaufali, chcemy proponować coś naprawdę wartościowego. Stąd właśnie decyzja o zainicjowaniu projektu >>Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert<< i przygotowaniu utworu symfonicznego” – mówi Andrzej Sosnowski, członek zarządu Kasy Stefczyka.

Gedymin Grubba – dyrygent, kompozytor i aranżer – stworzył w koncercie „Lustra…” unikalną mieszankę muzyki rockowej, symfonicznej oraz ludowej. W skład zespołu wchodzili soliści Anita Rywalska-Sosnowska (sopran) i Marek Piekarczyk (wokalista TSA), a także instrumentaliści: Jacek Królik (gitara elektryczna), Paweł Szewczyk (instrumenty perkusyjne), Paweł Gruba (bazuna – ludowy instrument z Kaszub) oraz Orkiestra i Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”. W trakcie koncertu usłyszeliśmy teksty Stanisława Wyspiańskiego (fragmenty dramatów „Wesele” i „Wyzwolenie”) oraz fragment testamentu Franciszka Stefczyka, wyrecytowanego przez Michała Kulę, aktora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Finalem było „Przesłanie Pana Cogito” autorstwa Zbigniewa Herberta.

Gedymin Grubba wykazał się wyjątkową umiejętnością łączenia różnych stylów muzycznych w koncercie „Lustra…”. Jego muzyka rozbrzmiewała w wykonaniu znakomitych solistów i instrumentalistów, a także Orkiestry i Chóru Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”. Miłym akcentem koncertu były teksty wyrecytowane przez Michała Kulę, aktor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Gedymin Grubba zaprezentował publiczności wspaniałą mieszankę muzyki rockowej, symfonicznej oraz ludowej. W koncercie „Lustra…” publiczność usłyszała również teksty Stanisława Wyspiańskiego i Franciszka Stefczyka, a także „Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta. Wszystkie te elementy zostały przez Gedymina Grubbę doskonale połączone w jedną, niezapomnianą całość.

„W tak nietypowej mieszance pracuje się wspaniale, ale też bardzo emocjonalnie. Wiązało się to z wielkimi wzruszeniami ze względu na to, że utwór ten zawierał wspaniałe teksty czy to z >>Wesela<<, czy z twórczości Herberta. Poruszał kwestie uniwersalne, mówiące o tym, czym kierować się w życiu i jak ważna jest wierność ideałom" – zaznacza Anita Rywalska-Sosnowska. 

Niezwykłą atmosferę koncertu tworzyła oprawa wizualna, obejmująca m.in. wykorzystanie projektów witraży Stanisława Wyspiańskiego. Niektóre z nich zostały zrealizowane, podczas gdy inne pozostały tylko na poziomie projektu.

Sen. Grzegorz Bierecki, twórca SKOK-ów, mówił publiczności przed koncertem, że Kasa Stefczyka jest dużym, zorganizowanym przedsiębiorstwem, które realizuje swoje zadanie.

„To hasło >>Nie dla zysku, nie dla filantropii, ale po to, aby służyć<< wyznacza cel pracy Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej” – podkreślił Bierecki.

W 2008 roku w ramach 15. rocznicy powstania Kasy Stefczyka, powstał utwór „Sinfonia Jubilate”, skomponowany z wykorzystaniem słów Jana Pawła II, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i Zbigniewa Herberta. Utwór dedykowany był kardynałowi Józefowi Glempowi, prymasowi Polski, wyrażając szacunek i wdzięczność za jego długoletnią służbę duszpasterską.

Kompozycja „Sinfonia Jubilate” została nagrana w 2008 roku z okazji 15. rocznicy powstania Kasy Stefczyka. Utwór skomponowany został z wykorzystaniem słów Jana Pawła II, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i Zbigniewa Herberta i został poświęcony kardynałowi Józefowi Glempowi, prymasowi Polski, jako wyraz szacunku i uznania za jego długoletnią posługę duszpasterską.

Kasa Stefczyka została założona w 1993 roku, nawiązując do tradycji kas oszczędnościowych, zapoczątkowanych przez Franciszka Stefczyka (1861-1924) w XIX wieku. Początkowo, zapewniała usługi pracownikom przedsiębiorstw morskich. Jednakże w połowie lat 90. Kasa przekształciła się w instytucję wielośrodowiskową, łącząc ponad 840 tys. polskich rodzin w jedną spółdzielczą całość.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *