Psychoterapia to nowo powstała specjalizacja medyczna, którą uzyskać może nie tylko lekarz. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które wejdzie w życie pod koniec czerwca, wprowadza wymagania dotyczące m.in. powołania konsultanta krajowego, opracowania programu kształcenia oraz wytypowania ośrodków kształcących. Pytanie brzmi, czy nowe regulacje dadzą odpowiedź na ogromne wyzwania związane z psychoterapią. Pomimo tego, rynek psychoterapii, także tej nieformalnej, rozwija się w szybkim tempie.

Dlatego, jeśli szukasz pomocy, ważne jest, aby upewnić się, że szukasz pomocy u specjalisty godnego zaufania. Dr Sławomir Murawiec, psychiatryk i psychoterapeuta z certyfikatem uzyskanym ponad 20 lat temu, twierdzi, że coraz więcej pacjentów trafia do jego gabinetu, którzy latami nie widzą u siebie poprawy, bez wglądu w swoje zaburzenia, a niepokojące objawy trwają.

Psychoterapeuci i lekarze opowiadają też o pacjentach, którzy do nich zgłaszają się z konkretną, aktualną potrzebą (np. mobbing w pracy, utrata bliskiej osoby) i nie otrzymują odpowiedzi na swoje pytania lub nie trafiają na takiego terapeutę, który zająłby się ich aktualnym problemem, a zamiast tego skupia się na przeszłości pacjenta.

Zdarzają się sytuacje, gdy pacjenci z diagnozą schizofrenii lub padaczki są zalecani przez „psychoterapeutów” do odstawienia lekarstw. Jest to bardzo niebezpieczne, gdyż skutki takiego postępowania mogą być tragiczne. Prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opowiada o przypadku pacjenta, który został przywieziony do szpitala w trybie pilnym z powodu urazu głowy wywołanego atakiem padaczki. Gdyby lekarstwa nie zostały odstawione, możliwe, że do takiego wypadku nie doszłoby.

„Pacjent może teraz trafić do osoby, która zgrabnie się w internecie reklamuje” – podsumowuje prof. Bogdan De Barbaro, psychiatra i psychoterapeuta z Collegium Medicum UJ. 

Reklama może być złudzeniem, lecz z pewnością nie zastąpi doświadczonego psychoterapeuty, który jest w stanie pomóc pacjentowi. Uczciwy i doświadczony psychoterapeuta musi posiadać niezbędne kompetencje, by móc skutecznie wesprzeć swojego pacjenta. Musi on mieć wiedzę, by móc zdiagnozować zaburzenie psychiczne lub osobowościowe i wybrać odpowiednią metodę postępowania. Powinien także zadbać o swoją dyscyplinę, czyli kontrolować własne reakcje i własną psychikę. Wsparciem dla takiego specjalisty powinna być superwizja, poufność i przymierze terapeutyczne.

Kompetencje i postawa doświadczonego psychoterapeuty są niezwykle istotne, gdyż to od nich zależy efektywność terapii. Najlepszym wsparciem dla specjalisty jest doświadczenie, wiedza i zdolność do wyciągania wniosków. Ponadto doświadczony psychoterapeuta powinien umieć panować nad własnymi emocjami i uważać na poufność informacji uzyskanych od pacjenta.

Niewątpliwie, ukończenie szkolenia specjalizacyjnego da psychoterapeutom szansę na zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia. Jednakże, aby uzyskać certyfikat specjalizacji, trzeba spełnić odpowiednie wymagania i poświęcić wiele czasu na doskonalenie swoich umiejętności.

W celu uzyskania certyfikatu specjalizacji w psychoterapii, kandydaci muszą skutecznie ukończyć szkolenie przewidziane do tego programem. Kurs obejmuje wykłady, ćwiczenia, seminaria, superwizję, a także praktykę kliniczną i indywidualną.

Kandydaci, którzy ukończą szkolenie specjalizacyjne, będą w stanie skutecznie korzystać ze swojej wiedzy w praktyce. Dodatkowo, będą mogli zdobyć nowe umiejętności z zakresu psychoterapii i pracować z różnymi rodzajami pacjentów. Będą to psychoterapeuci z ogromnym doświadczeniem, którzy z powodzeniem będą świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Uzyskanie certyfikatu specjalizacji w psychoterapii wymaga wielu wyrzeczeń i ciężkiej pracy. Jednak korzyści, jakie przynosi, są nieocenione. Psychoterapeuci, którzy ukończą szkolenie, będą w stanie zapewnić pacjentom skuteczną terapię, co przyczyni się do ich dobrostanu i samopoczucia.

„Zgodnie z ustawą z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego powoła zespół ekspertów, którzy opracują program szkolenia specjalizacyjnego. Dyrektor CMKP powoła także drugi zespół ekspertów ds. wyrażenia opinii w sprawie spełniania przez dany podmiot warunków akredytacji. Ten zespół rozpocznie prace, gdy program specjalizacji będzie już gotowy i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia oraz opublikowany na stronie CMKP i w SMK” – opowiada rzeczniczka CMKP Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska.

Aby wdrożyć specjalizację w psychoterapii, konieczne jest przygotowanie odpowiednich zasad jej realizacji. Pojawiła się więc potrzeba wprowadzenia aktów prawnych, które określą warunki i zasady uzyskania tej specjalizacji.

Minister Zdrowia postanowił więc powołać konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii, który zajmie się przygotowaniem projektu ustawy dotyczącej tej specjalizacji. Celem konsultanta będzie przygotowanie projektu ustawy, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Konsultant powołany przez Ministra Zdrowia będzie miał za zadanie zbadać i ustalić wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia, które muszą być spełnione przez psychoterapeutę ubiegającego się o specjalizację w psychoterapii.

Konsultant będzie musiał również zbadać i wybrać odpowiednie miejsca, w których będzie można wykonywać specjalizację w psychoterapii. Przygotowany przez niego projekt ustawy zostanie poddany ocenie przez Radę Ministrów, a następnie przedłożony Sejmowi do zatwierdzenia.

Wprowadzenie specjalizacji w psychoterapii to ważny krok naprzód w zapewnieniu pacjentom dostępu do profesjonalnych usług psychoterapeutycznych. Projekt ustawy, którego powstanie będzie miało na celu określenie warunków i zasad uzyskania specjalizacji, zmieni oblicze polskiego systemu opieki zdrowotnej.

„Nasze stanowisko nie zmieniło się w tej sprawie” – mówi prezeska Polskiej Rady Psychoterapii Renata Mizerska.

9 czerwca projekt ustawy dotyczącej zawodu psychoterapeuty został publicznie udostępniony. Aby przygotować spójny program regulujący ten zawód, został powołany zespół parlamentarny. Struktura tego programu jest bardzo złożona, ponieważ istnieje wiele nurtów psychoterapii z różnymi metodami pracy z pacjentem. Obejmuje to psychodynamiczny, humanistyczny, poznawczo-behawioralny, integratywny i systemowy nurt.

Funkcjonowanie zawodu psychoterapeuty wymaga wypracowania skutecznego systemu regulacji. Aby zapewnić spójność, uwzględnione muszą zostać różne albo wybrane podejścia terapeutyczne. Mimo wyzwań, jakie to stwarza, zespół parlamentarny ma za zadanie opracować odpowiedni akt prawny, który to umożliwi.

Ustawa dotycząca zawodu psychoterapeuty została po raz pierwszy publicznie udostępniona 9 czerwca. Aby ją wprowadzić, powołano zespół parlamentarny ds. ustawowego uregulowania. Problem polega na tym, że istnieje wiele różnych nurtów psychoterapii, które muszą zostać uwzględnione w ustawie. Wśród nich są psychodynamiczny, humanistyczny, poznawczo-behawioralny, integratywny i systemowy nurt.

Realizacja tego projektu wymaga od zespołu parlamentarnego opracowania skutecznego systemu regulacji, który uwzględnia różne albo wybrane podejścia terapeutyczne. Opracowanie spójnego programu, który będzie dopasowany do wszystkich nurtów psychoterapii, stanowi wyzwanie, któremu musi zespół sprostać.

Dr hab. Agnieszka Popiel, kierownik Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, wskazuje, że państwo powinno zagwarantować dostęp do skutecznej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, w tym dostęp do różnych form psychoterapii, które są poparte solidnymi dowodami naukowymi. Zauważa, że jedna metoda może być skuteczna w leczeniu jednego zaburzenia, ale inna może być bardziej odpowiednia w przypadku innej dolegliwości.

Ustawa może zawierać przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej, takie jak w regulacjach dotyczących zawodów medycznych, które dają pacjentom możliwość zgłaszania skarg na zaniedbania lub błędy. Te odpowiednie organy odpowiedzialności zawodowej mają do wyboru szeroki zakres sankcji.

„Psychoterapia jest jedną z ważnych form leczenia.  Pacjenci mają prawo mieć specjalistów z państwowym dyplomem po państwowym egzaminie. Rozporządzenie  nie wyklucza tego, by ustawy nie było, prace nad nią mogą trwać. Rozporządzenie w niczym nie przeszkadza” – mówi prof. Gałecki.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *