Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wspólnie z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych realizuje projekt pt. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”, którego celem jest przeszkolenie 35 000 pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych z całej Polski, czyli aż 10 procent stanu pielęgniarskiego. W ofercie jest szesnaście kursów: trzynaście specjalistycznych i trzy kwalifikacyjne. Można wybrać spośród m.in.: komunikowania interpersonalnego w pielęgniarstwie, resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie. Każdy z kursów zawiera także moduł covidowy.

Już 19 stycznia w czasie konferencji „Kwalifikacje pielęgniarek i położnych a bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów” organizowanej przez Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych z województwa pomorskiego będziemy mogli w gronie przedstawicieli m.in. NIPiP porozmawiać o doświadczeniach kadry biorącej udział w szkoleniach i zmieniającej się wizji zawodu pielęgniarki, pielęgniarza i położnych.

W konferencji udział wezmą: dr n. med. Kazimiera Hebel z Katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego w Instytucie Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr n. med. Jolanta Olszewska z Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

O właściwym wykorzystaniu kadr pielęgniarek i położnych w aspekcie dostępności do świadczeń zdrowotnych – zwłaszcza w kontekście zagrożenia epidemicznego mówić będzie dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska z Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po prelekcjach ekspertów odbędzie się debata, w której udział wezmą: Krystyna Danilecka – Wojewódzka – prezydent miasta Słupsk, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Kamila Zielińska – Departament Zdrowia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Andrzej Sapiński – prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, Mariola Łodzińska – wiceprezes NRPiP, prof. Aleksandra Śnieg – Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, Marzena Olszewska – Fryc – wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku, Sebastian Irzykowski – przewodniczący ORPiP w Słupsku.

Podczas Konferencji przewidziany jest również briefing dla mediów ogólnopolskich i lokalnych (12.30-13.00).

KONTAKT:
Sebastian Irzykowski
Koordynator Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych z województwa pomorskiego
tel. kom.: (+48) 508 372 777
e-mail: biuro@oipip.slupsk.pl 

Rejestracja redakcji do udziału w konferencji
Ewelina Kurdel
tel. kom.: (+48) 501 941 073
e-mail: ewelina.kurdel@słuzbazdrowia.com.pl  

Szczegóły dotyczące projektu pt. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” dostępne są na stronie: www.nipip.pl.

Źródło informacji: Instytut Ochrony Zdrowia

 


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *