Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu uczestnicy debaty dotyczącej profilaktyki pierwotnej zgodnie stwierdzili, że Polska wciąż posiada ogromny potencjał, jeśli chodzi o upowszechnienie szczepień wśród dorosłych. Dotychczas wykonana została ogromna praca w zakresie wyszczepiania dzieci i młodzieży, jednak teraz konieczne jest przekonanie pozostałych grup do szczepień ochronnych.

Prelegenci spotkania „Nowoczesne podejście do profilaktyki zdrowotnej – rola szczepień w XXI wieku” obejmowali: Macieja Miłkowskiego (wiceminister zdrowia), Krzysztofa Kępińskiego (członek zarządu, dyrektor relacji zewnętrznych GSK w Polsce), prof. Marcina Czecha (prezesa Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego), Kamilę Malinowską (dyrektor biura prezesa w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji), Magdalenę Kołodziej (prezesa zarządu Fundacji My Pacjenci), Krzysztofa Łandę (przewodniczącego Komisji Zdrowia BCC), Danielę Dutę (dyrektor generalną Vaccines Sanofi Polska) oraz Magdalenę Władysiuk (wiceprezydenta w spółce HTA Consulting).

Badanie Komisji Europejskiej oraz ankieta Fundacji My Pacjenci i Rzecznika Praw Pacjenta w 2021 r. wskazują, że większość dorosłych mieszkańców Europy uważa szczepionki za bezpieczną i skuteczną formę profilaktyki. Wyniki te potwierdzają, że aż 70 proc. respondentów wyraziło pozytywny stosunek do szczepień dla dorosłych.

„Na pytanie, skąd pozyskali taką wiedzę, zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała, że z gabinetu lekarza rodzinnego w swoim ośrodku POZ” – poinformowała Magdalena Kołodziej, prezes zarządu Fundacji My Pacjenci. 

Szczepionki są bez wątpienia jednym z najważniejszych osiągnięć medycyny. Dzięki ich powszechnemu stosowaniu w całym świecie udało się całkowicie wyeliminować niektóre choroby, takie jak polio, które niegdyś zbierały ogromne żniwo.

Szczepionki są bez wątpienia jednym z najbardziej skutecznych narzędzi medycyny. Ich powszechne stosowanie w wielu krajach o wysokim poziomie rozwoju umożliwiło całkowitą eliminację licznych chorób, w tym polio, które wcześniej zbierały ogromne żniwo.

„Nie możemy jednak spoczywać na laurach. W porównaniu z 1990 rokiem kobiety i mężczyźni w Polsce żyją średnio o sześć i osiem lat dłużej, a nasz układ immunologiczny z wiekiem słabnie. Nie jesteśmy odporni na choroby jak dzieci, więc warto stale się szczepić i doszczepiać. Na polskim rynku istnieją nowe szczepionki chroniące przed wieloma chorobami zakaźnymi, mogącymi mieć poważne konsekwencje” – przekonywał Krzysztof Kępiński z GSK.  

W Polsce obecna jest globalna, biotechnologiczna firma od 45 lat, której przedstawiciel porównał promowanie szczepień wśród dorosłych do procedury bezpieczeństwa w samolotach. Według niej, dorośli powinni założyć maski najpierw, a dopiero potem pomóc w tym dzieciom. Program obowiązkowych szczepień dla najmłodszych jest powszechnie zaakceptowany i wdrożony, jednak poziom wyszczepialności dorosłych wciąż pozostawia wiele do życzenia.

Firma biotechnologiczna od 45 lat działa na terenie Polski, a jej przedstawiciel porównał promowanie szczepień wśród dorosłych do procedury bezpieczeństwa w samolotach. W zależności od tego, dorośli powinni założyć maski jako pierwsi, a dopiero potem dzieci. Mimo wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla najmłodszych, poziom wyszczepialności dorosłych wciąż pozostawia wiele do życzenia.

„Musimy zacząć mówić o wadze szczepień w kontekście całego życia człowieka. Nie jest bowiem tak, że w 18. czy 19. roku życia, kiedy mamy ostatnie szczepienie w kalendarzu, kończy się życie wszystkich czynników, które powodują choroby zakaźne” – zaznaczył prof. Marcin Czech.

Polska znacząco różni się od wielu krajów zachodnioeuropejskich pod względem promowania profilaktyki pierwotnej. Chociaż u nas system opiera się głównie na „zalecaniu”, w krajach takich jak Niemcy czy Holandia, wysoki odsetek osób poddających się regularnym szczepieniom jest wspierany przez ułatwianie dostępu do szczepionek w aptekach, skracanie procedur pozwalających na uzyskanie recepty, budowanie świadomości społecznej oraz tworzenie kampanii edukacyjnych szczególnie skierowanych do grup wysokiego ryzyka.

Polska słabo wypada na tle wielu państw zachodnioeuropejskich, jeśli chodzi o promowanie profilaktyki pierwotnej. Jesteśmy w dużej odległości od wysokiego odsetka osób szczepiących się regularnie, dlatego konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań. Wielu krajom zachodnioeuropejskim udaje się osiągnąć to dzięki ułatwianiu dostępu do szczepionek w aptekach, skracaniu procedur wymaganych do otrzymania recepty, tworzeniu kampanii edukacyjnych oraz budowaniu świadomości społecznej, zwłaszcza w grupach wysokiego ryzyka.

„To skomplikowany, złożony proces, na który składają się m.in. transport i przechowywanie szczepionki czy odpowiednia klasyfikacja pacjenta, aby mógł przyjąć ją z minimalizacją niekorzystnych działań poszczepiennych” – podkreślała.

Kamila Malinowska, dyrektor biura prezesa AOTMiT, podkreśliła, że skuteczna profilaktyka pierwotna nie ogranicza się do samych szczepień. Powinna ona również zawierać szereg działań prewencyjnych, takich jak edukacja, właściwa higiena i leczenie chorób.

Podczas dyskusji poruszono także kwestię wprowadzenia w przyszłości kalendarza szczepień dla osób dorosłych, zbliżonego do obowiązującego dla dzieci i młodzieży.

Kamila Malinowska dodała, że profilaktyka pierwotna powinna opierać się na szczepieniach oraz edukacji, właściwej higienie i leczeniu chorób. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby zakaźne.

„Koncentrujemy się na przekonywaniu pacjentów, wierząc, że są oni odpowiedzialni. Nie chcemy robić nic na siłę, nic przeciwko pacjentowi. Jeśli np. pacjent nie chce się operować, to nikt nie może mu tego narzucić, tak samo, jak udziału w programach lekowych. Dlatego kierujemy się zasadą >>my zalecamy, a pacjent decyduje<<” – podkreślił Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia.

Środowisko medyczne, producenci szczepionek oraz organizacje pacjentów wyrażają silną potrzebę ciągłego dialogu z Ministerstwem Zdrowia przy tworzeniu skutecznych strategii wprowadzania szczepień dla dorosłych. Wszyscy muszą wykonać współpracę, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność szczepień osobom dorosłym.

Rozmowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, środowiskiem medycznym, producentami szczepionek i organizacjami pacjentów są kluczem do opracowania skutecznych strategii szczepień dla dorosłych. Współpraca tych wszystkich grup jest niezbędna, aby zagwarantować bezpieczeństwo i skuteczność szczepień dla osobom dorosłym.

„Dzięki temu możemy łączyć naukę, technologię, prawodawstwo i utalentowanych ludzi, żeby dostarczać innowacyjne leki i szczepionki wszystkim, którzy tego potrzebują” – zaznaczył Krzysztof Kępiński z GSK.   

Nowe technologie stanowią klucz do poprawy obecnych wyników związanych ze szczepieniami. Dzięki stosowaniu nowatorskich narzędzi producenci będą w stanie opracować i wprowadzić na rynek nowe szczepionki, które będą cieszyć się społecznym zaufaniem.

Wykorzystanie nowych technologii pozwoli na szybsze i efektywniejsze wytwarzanie szczepionek, co z kolei zapewni lepszy dostęp do nich dla całej populacji. Przyczyni się to do lepszego wykorzystania istniejących zasobów i zmniejszenia nierówności w dostępie do szczepień.

„W trosce o zdrowie i życie Polaków stale rozszerzamy nasze portfolio produktowe, wzbogacone ostatnio o dwie nowe szczepionki skierowane do pacjentów w dojrzałym wieku. Pierwsza z nich przeznaczona jest do stosowania w profilaktyce półpaśca oraz neuralgii półpaścowej dla osób 50 lat i starszych oraz 18 lat i starszych o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec, druga zaś, przeciw RSV, skierowana jest do osób w wieku 60 lat i starszych” – tłumaczył Krzysztof Kępiński. 

Karpacz w dniach 5-7 września gościło XXXII Forum Ekonomiczne. To jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie, gromadzące wybitnych przedstawicieli polityki, gospodarki, samorządu, kultury oraz nauki z całego świata. Goście dyskutowali o wyzwaniach, przed jakimi stoi Polska oraz inne państwa kontynentu.


Źródło: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *