Sejm obecnie czyta projekt ustawy, który reguluje kwestię refundacji leków. Niestety, nie obejmuje on leków weterynaryjnych, przez co opiekunowie zwierząt muszą za nie płacić w pełnej cenie. Pomimo tego, projekt ustawy zawiera zmiany, które mogą ograniczyć dostępność leków dla zwierząt.

SZANGHAJ, 11 lipca 2023 r./PRNewswire/ — Podczas ostatniej wizyty członków wyższego kierownictwa Siemens Healthineers i Siemens Energy, Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) („Spółka”) podpisała umowę współpracy w długoterminowym horyzoncie, mającą na celu wsparcie innowacji technologicznych w dziedzinie opieki zdrowotnej i energetyki. Umowa ta odzwierciedla wspólne zaangażowanie obu stron w poprawę stanu zdrowia i jakości środowiska w Chinach, wykorzystując do tego szersze wykorzystanie wzajemnych zalet Chin i Niemiec oraz kompleksowe podejście do współpracy klimatycznej, aby zapewnić zrównoważony rozwój i innowacyjność w różnych sektorach.

5 lipca Elisabeth Staudinger oraz Karim Amin, członkowie zarządu Siemens Healthineers i Siemens Energy, odwiedzili siedzibę Shanghai Electric, gdzie zostali przyjęci przez Leng Weiqing, prezeską zarządu Shanghai Electric. Podczas spotkań omówiono owocne wyniki długoterminowej współpracy między firmami, która przyczynia się do rozwoju innowacji w chińskim sektorze opieki zdrowotnej oraz do zwiększenia synergii między podmiotami na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań w zakresie magazynowania energii oraz nowych źródeł energii.

„Współpraca między Shanghai Electric a Siemensem umożliwiła nam pełne wykorzystanie wiedzy specjalistycznej i możliwości w różnych branżach, na różnych rynkach i z wykorzystaniem zróżnicowanych technologii, aby rozwijać badania i rozwój oraz innowacje dotyczące produktów, a zespoły z obydwu spółek dokonały wielu imponujących osiągnięć w ciągu ostatnich dekad. Oczekujemy dalszego wzmocnienia partnerstwa z Siemensem, aby przyspieszyć innowacje związane ze sprzętem medycznym w kraju, oddolnie podnieść jakość placówek opieki zdrowotnej w Chinach oraz umożliwić Chinom budowanie bezpiecznego, niskoemisyjnego i wydajnego systemu energetycznego z korzyścią dla większej liczby obywateli Chin dzięki wspólnemu zapewnianiu wyższej jakości opieki zdrowotnej i zrównoważonych rozwiązań energetycznych” – powiedziała Leng Weiqing.

Elisabeth Staudinger uwypukliła fakt, że wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi opieki zdrowotnej w Chinach, 14. Plan Pięcioletni pomoże w realizacji strategii ulepszenia krajowej produkcji sprzętu medycznego, a także stworzy nowe możliwości współpracy dla firm.

Chińska polityka zdrowotna została udoskonalona przez 14. Plan Pięcioletni, który poprzez optymalizację produkcji sprzętu medycznego i technologicznych innowacji, otwiera nowe horyzonty dla współpracy spółek z Chinami. Elisabeth Staudinger zaznaczyła, że to zwiększy możliwości współpracy biznesowej.

„Siemens Healthineers chce ściśle współpracować z Shanghai Electric nad przyspieszeniem rozwoju chińskiego sektora medycznego i poprawą standardów zdrowia i higieny w Chinach oraz przyczynić się do realizacji wizji >>Zdrowe Chiny 2030<<” – stwierdziła.

„Siemens Energy ma na celu pogłębienie współpracy strategicznej z Shanghai Electric, aby wspierać działania Chin w zakresie transformacji energetycznej. Oznacza to, że podniesiemy poziom inwestycji w B+R, będziemy aktywnie badać nowe zastosowania nowych technologii i oferować produkty i usługi wyższej jakości. Zwiększając wsparcie techniczne Chin w przyspieszeniu realizacji ich podwójnego celu emisyjnego, zamierzamy również wspólnie z Shanghai Electric dokonać kolejnych przełomowych osiągnięć w sektorze nowych źródeł energii” – powiedział.

Karim Amin wyraził swoje uznanie dla wyjątkowych sukcesów współpracy między Shanghai Electric i Siemensem oraz zaproponował nowe możliwości rozwoju działalności Siemens Energy. Po tym, jak chiński urzędnik wysokiego szczebla odbył pierwsze bezpośrednie konsultacje rządowe z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, obie strony wyraziły chęć wzmocnienia współpracy w celu ograniczenia emisji i przyspieszenia przejścia na gospodarkę bardziej przyjazną dla klimatu.

Shanghai Electric i Siemens mają teraz nowe możliwości wykorzystania swojego dwudziestoletniego partnerstwa, aby promować i stymulować innowacje w dziedzinie technologii odnawialnych i opieki zdrowotnej. Karim Amin uznał wyjątkowe efekty tej współpracy i zachęcił obie firmy do dalszych inwestycji w niskoemisyjne technologie.

Zarówno Pekin, jak i Berlin nadal pracują nad dekarbonizacją procesów przemysłowych, wzmocnieniem polityki przejścia na przyjazne dla klimatu środki transportu oraz budowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Siemens i Shanghai Electric mogą wykonać kroki w tym kierunku, aby wspierać te cele, korzystając z wiedzy i doświadczenia zdobytego w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Karim Amin podkreślił rosnącą potrzebę współpracy między Shanghai Electric i Siemensem, aby przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, zachęcając obie firmy do wykorzystania ich zasobów, wiedzy i doświadczenia w dziedzinie niskoemisyjnych technologii.

Od momentu przejęcia Westinghouse Electric przez Siemensa, obydwie spółki współpracują ze sobą, aby opracować innowacyjne, wydajne i czyste rozwiązania energetyczne w ramach Shanghai Electric Power Generation Equipment. Udział firmy w rynku wynosi obecnie 40%, a jej przychód z urządzeń do energetyki węglowej przekroczył 150 mld RMB. Nowe technologie charakteryzują się wysoką efektywnością, zdolnością produkcyjną i niską emisyjnością, które wielokrotnie przebijają rekordy w tym sektorze.

2022 rok będzie pamiętny dla Shanghai Electric i Siemens Healthineers, które połączyły swoje siły, aby wspierać innowacje w zakresie sprzętu medycznego i poprawiać dostęp do wysokiej jakości zasobów medycznych dla instytucji opieki zdrowotnej w Chinach. Partnerstwo obu spółek polegać będzie na współpracy w różnych obszarach, m.in. systemy biznesowe, rozwój produktów i obsługa posprzedażowa, które wspomogą dynamiczny rozwój firmy Shanghai Electric na rynku medycznym Chin.

Shanghai Electric jest zaangażowany w zrównoważony rozwój i wdraża strategię przemysłową opartą na społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma wierzy, że wykorzystanie zaawansowanych technologii i rozwiązań może pomóc w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju w dziedzinie energii, produkcji i cyfryzacji. Dzięki swojej wytrwałości, Shanghai Electric zapewnia doskonałe usługi i produkty dla klientów na całym świecie, wykorzystując potencjał w zakresie innowacji i technologii.

Shanghai Electric jest wiodącą firmą w dziedzinie ekologicznych rozwiązań systemowych na skalę światową. Wdrożenie inteligentnej energii, inteligentnej produkcji i integracji inteligencji cyfrowej pozwala im na zapewnienie klientom wysokiej wydajności, wyjątkowej jakości i bezpieczeństwa. Wykorzystanie innowacyjnych technologii pozwoliło firmie na osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie niskoemisyjnego rozwoju, transformacji cyfrowej i ochrony środowiska. Co więcej, dzięki swojemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, firma stale wprowadza innowacje w zakresie produkcji i produktów, oferując swoim klientom maksymalną wartość.

Shanghai Electric jest globalnym liderem w dziedzinie ekologicznych rozwiązań systemowych. Firma wprowadza nowe technologie, aby zapewnić swoim klientom najwyższą wydajność, bezpieczeństwo i jakość. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna są kluczowymi elementami w strategii firmy i będą wspierać firmę w osiąganiu celów dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla przed 2030 r. oraz neutralności węglowej przed 2060 r. Shanghai Electric wykorzystuje swoje globalne partnerstwa, aby zapewnić najlepsze innowacje, produkty i usługi dla swoich klientów na całym świecie.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *