ERGO Hestia i Fundacja Artystyczna Podróż zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Programie Dotacyjnym Artystycznej Podróży Hestii w 2024 roku. Program przeznaczy środki finansowe na produkcję, wynagrodzenia dla artystów i artystek, działania edukacyjne i promocyjne dla 7 wybranych wystaw. Całkowita kwota dotacji wynosi 500 000 zł, a nabór wniosków rozpocznie się 15 listopada 2023 roku.

Realizacja Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na 2024 rok pozwala nam na odkrycie i wsparcie projektów wystaw indywidualnych i zbiorowych, które mogą wpłynąć na nasze postrzeganie oraz zrozumienie wyzwań teraźniejszości, przyczyniając się do stworzenia nowych wizji przyszłości. Program ten ma na celu rozszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiskowego, a także wspieranie działań na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności i tworzenia sieci współpracy w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

ERGO Hestia jest jedną z czołowych firm w polskim sektorze ubezpieczeniowym, która aktywnie wspiera sztukę. Fundacja Artystyczna Podróż Hestii i jej Ogólnopolski Program Dotacyjny APH, to projekty stworzone w celu umożliwienia najbardziej aktywnym artystom i artystkom możliwości rozwoju swoich inicjatyw i wyrażania siebie poprzez sztukę. Maria Rosa, prezeska Fundacji i dyrektorka Biura Marketingu i PR w ERGO Hestii, podkreśla: „Tworzymy platformy do artystycznego dialogu, które pozwolą artystom i artystkom prezentować swoje prace i realizować swoje pasje”.

ERGO Hestia i Fundacja Artystyczna Podróży Hestii wykorzystują język sztuki od ponad dwóch dekad, tworząc platformę do dialogu społecznego i wspierając jednocześnie rozwój polskiej sceny artystycznej. Ta praca była podstawą do stworzenia Ogólnopolskiego Programu Artystycznej Podróży Hestii na 2024 rok, zgodnie z przekonaniem o szczególnej roli sztuki w życiu społecznym.

Sztuka współczesna ma wyjątkową zdolność tworzenia i wywierania wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, gdyż jej aktualność daje możliwość intelektualnego i twórczego wpływania na zmiany, których teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy. Wykorzystując krytyczne i kreatywne myślenie artystów, kuratorów i animatorów kultury, będziemy mogli skutecznie angażować się w edukację i świadomość, wyzwań i potrzeb, jakie współcześnie mamy do przezwyciężenia. Program Artystyczna Podróż Hestii czyni to możliwym, wspierając ich w twórczych poszukiwaniach rozwiązań najważniejszych problemów.

Kto może wziąć udział?

Do Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na 2024 rok mogą zgłaszać się wszyscy zainteresowani, zarówno instytucje kultury, jak i artyści oraz artystki indywidualnie. Osoby te powinny spełnić określone wymogi, takie jak szczegółowe przedstawienie koncepcji wystawy, w tym opisu i terminu jej realizacji, uzasadnienia zgodności z celami Programu APH, wskazanie kuratora/kuratorki, programu działań edukacyjnych. Uczestnicy zakwalifikowani w dotychczasowych edycjach konkursu APH w latach 2002-2022 będą mieli dodatkowe atuty. Natomiast zgłoszenia indywidualne powinny zawierać: CV, portfolio artystyczne, koncepcję wystawy zgodną z celami Programu APH oraz list intencyjny instytucji w sprawie realizacji wystawy wraz ze wskazaniem terminu.

W ramach Programu APH przyznane zostaną do 7 dotacji, w tym maksymalnie 5 dotacji instytucjonalnych oraz 2 dotacje indywidualne. Instytucje kultury będą mogły liczyć na dofinansowanie swoich projektów do kwoty 80 000 zł, natomiast artyści i artystki na dofinansowanie do wysokości 50 000 zł.

Kwota dotacji na rok 2024 wynosi 500 000 zł, a osoby zainteresowane jej uzyskaniem mogą składać swoje wnioski od 15 listopada 2024 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://artystycznapodrozhestii.pl/

Grupa ERGO Hestia działa na rynku ubezpieczeniowym od ponad 30 lat, oferując klientom zarówno produkty, jak i usługi najwyższej jakości. W ciągu roku ubezpieczenia i ochrona są zapewnione ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Aby uzyskać dostęp do dotacji na rok 2024, zainteresowane osoby muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: https://artystycznapodrozhestii.pl/ i przesłać go do 15 listopada 2024 r.

Grupa ERGO Hestia zachęca swoich klientów do korzystania z wyjątkowych produktów i usług, dzięki którym każdy może zapewnić sobie wyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa. Wszystkie produkty i usługi są dostępne dla ponad 3 milionów klientów indywidualnych oraz kilkuset tysięcy firm i przedsiębiorstw.

Grupa ERGO Hestia składa się z dwóch spółek ubezpieczeniowych: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów dla klientów indywidualnych i firm, w zakresie ochrony majątku i życia. Oferujemy ubezpieczenia pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive, aby zapewnić klientom optymalne rozwiązania i usługi.

ERGO Hestia to Towarzystwo Ubezpieczeń powstałe w 1991 roku. Z racji dynamicznego rozwoju, wypracowało ono sobie pozycję lidera na rynku firm ubezpieczeniowych w Polsce. Głównym akcjonariuszem Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG, należący do największej na świecie firmy reasekuracyjnej, Munich Re.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *