Apteki w miastach o liczbie mieszkańców do 40 tysięcy, które pracują w godzinach nocnych i dniach wolnych, otrzymają już niebawem 140 złotych za godzinę dyżuru – wynika z zapisów nowelizacji ustawy refundacyjnej procedowanej aktualnie przez Senat. Finansowanie to stanowić będzie dodatkowe wsparcie dla placówek w tych okolicznościach.

Nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą finansowanie dyżurów aptek ogólnodostępnych będzie się odbywało w postaci wynagrodzenia ryczałtowego. Stawka będzie ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wyniesie 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia na jedną godzinę przeprowadzonego dyżuru.

Prawo.pl informuje, że od 1 stycznia obowiązująca płaca minimalna wyniesie 4242 zł brutto, co oznacza wyższą stawkę niż obecnie obowiązująca – 126 zł za godzinę dyżuru. To stanowi wzrost o 22,5%, który ma poprawić warunki pracy w aptekach.

„Czekaliśmy na finansowanie nocnych i świątecznych dyżurów aptek ponad 20 lat, a nowelizacja w proponowanym kształcie to rozsądny, wypracowany kompromis” – przekonuje Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA).

Zgodnie z nowymi regulacjami, dyżur określony w uchwale zarządu powiatu będzie finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie 4 godzin między 10 a 18 (w dniu wolnym od pracy), albo 2 godzin między 19 a 23 (dyżur w porze nocnej).

Dzięki nowym zasadom, dyżury pełnione na podstawie uchwały zarządu powiatu będą sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a ich czas trwania wynosić będzie od 4 do 2 godzin w zależności od pory dnia. W dniu wolnym od pracy dyżur będzie trwał 4 godziny, zaś w porze nocnej – 2 godziny.

„W ustawie doprecyzowano, że jeśli powiat będzie chciał, aby apteka pełniła dyżur dłużej, to będzie obowiązywała go ta sama stawka minimalna, co Narodowy Fundusz Zdrowia. Korzystnym rozwiązaniem jest także to, że zgodnie z ustawą będzie ona waloryzowana wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia” – mówi Marek Tomków w rozmowie z Prawo.pl.

Aby podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną mógł zawrzeć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, spełniony musi być jeden warunek – placówka musi być zlokalizowana w mieście liczącym nie więcej niż 40 tys. mieszkańców, a jednocześnie stanowić siedzibę władz powiatu.

Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia podmiotom prowadzącym aptekę ogólnodostępną zawarcie umowy. Warunkiem jest jednak działalność w mieście, które liczy nie więcej niż 40 tys. mieszkańców i jest siedzibą władz powiatu.

Aby zapewnić pacjentom dostęp do leków w godzinach nocnych i świątecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wprowadza system wynagradzania aptek za dyżury. Więcej szczegółów dotyczących tego inicjatywy można znaleźć pod adresem: https://www.prawo.pl/zdrowie/nfz-zaplaci-za-dyzury-aptek-w-swieta-i-w-nocy,515713.html. NFZ będzie wypłacać aptekom rekompensaty za dyżury w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, a także w dni świąteczne.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *