Każdego 5 maja obchodzimy Światowy Dzień Nadciśnienia Płucnego, aby zwrócić uwagę na opóźnienia w rozpoznawaniu tej choroby. Niestety, w przypadku zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) może to trwać nawet cztery lata, a w przypadku tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) kilka lub kilkanaście miesięcy. Dlatego tak ważne jest, aby uświadomić społeczeństwu, jak szybko i skutecznie można zidentyfikować symptomy i zapewnić odpowiednią opiekę medyczną.

Nadciśnienie płucne to stan patologiczny, w którym dochodzi do wzrostu ciśnienia w tętnicy płucnej. Może być skutkiem różnych chorób serca, płuc bądź naczyń płucnych. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne wyróżnia pięć grup tego schorzenia, są to m.in. CTEPH oraz TNP.

„Obecnie CTEPH traktujemy jako część przewlekłej zakrzepowo-zatorowej choroby płuc – zaznacza w rozmowie z MP.PL prof. Piotr Pruszczyk, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej UCK WUM. – U 3–4% pacjentów, którzy przeszli ostrą zatorowość płucną, nie dochodzi do rozpuszczenia się wszystkich skrzeplin. Może wówczas dojść do zwiększenia oporu płucnego i rozwoju CTEPH”. 

Według szacunków specjalistów, w Polsce rocznie przybywa od 200 do 300 pacjentów chorujących na CTEPH. Objawy występujące na początku choroby to przede wszystkim trudności w oddychaniu oraz spadek wytrzymałości fizycznej. Jeśli choroba nie zostanie w porę wyleczona, może to prowadzić do rozwoju poważnej niewydolności serca, której wynikiem są obrzęki kończyn dolnych.

Pacjenci cierpiący na choroby serca w Polsce mają do wyboru trzy uznane metody leczenia – leczenie kardiochirurgiczne, balonowe plastyki tętnic płucnych oraz farmakoterapię riocyguatem, która pozwala na naprawę upośledzonych tętnic. Niezależnie od wybranej techniki, wszyscy chorzy muszą przyjmować leki przeciwkrzepliwe.

„Jakość leczenia plastykami tętnic płucnych czy riocyguatem w Polsce jest bardzo wysoka” – podkreśla prof. Pruszczyk.

„Mało kto wiąże przyczyny duszności z CTEPH. Opóźnienie rozpoznania może wynosić nawet cztery lata” – zaznacza.

Współczesna diagnostyka chorób płucnych wymaga wnikliwej analizy i starannego wykonania wszelkich wymaganych zabiegów.

Konieczne jest zatem, by lekarze starannie przeanalizowali objawy chorych i wykonali wszelkie wymagane badania diagnostyczne, aby ocenić stan pacjenta i ustalić odpowiednią terapię.

Specjaliści zwracają się z prośbą do lekarzy, aby wszystkich pacjentów z objawami duszności po ostrym epizodzie zatorowości płucnej, u których echokardiografia wykazała cechy nadciśnienia płucnego, kierowali do wyspecjalizowanych ośrodków referencyjnych, w których będą leczeni przynajmniej przez trzy miesiące przeciwkrzepliwie.

Aby skutecznie leczyć choroby płuc, konieczne jest wdrożenie odpowiednich wytycznych postępowania i wczesne wykrywanie choroby.

Dlatego lekarze muszą dokładnie diagnozować objawy i wykonywać wszelkie wymagane procedury diagnostyczne, aby ocenić stan pacjenta i zalecić odpowiednie leczenie.

Specjaliści zalecają, aby wszyscy pacjenci z dusznością po ostrym epizodzie zatorowości płucnej, u których wykryto nadciśnienie płucne w echokardiografii, byli przekserowani do wyspecjalizowanych ośrodków referencyjnych, gdzie będą leczeni przeciwkrzepliwie przez okres trzech miesięcy.

Dobrze zdiagnozowane i wcześnie wykryte choroby płuc są kluczem do skutecznego leczenia.

Według najnowszych szacunków, w Polsce obecnie cierpi na TNP około 1200 osób. Choroba polega na zwężaniu i zamykaniu tętniczek płucnych, które jest spowodowane skurczem oraz nadmiernym rozrostem komórek ściany tętnicy płucnej.

„Czasem choroba dotyczy także żyłek płucnych, wtedy odpowiedź na leczenie jest zwykle znacznie gorsza” – mówi MP.PL prof. Grzegorz Kopeć, kierownik Ośrodka Chorób Krążenia Płucnego UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Badania wskazują, że pacjenci cierpiący na TNP często muszą przeczekać kilka lub kilkanaście miesięcy, zanim uzyskają właściwe rozpoznanie. Wynika to z tego, że objawy tej choroby są bardzo nieswoiste, obejmując męczliwość, zadyszkę i osłabienie, nawet przy niewielkim wysiłku fizycznym. 

Inne badania wykazały, że TNP może mieć również długoterminowe skutki w postaci trwałego uszkodzenia mięśnia sercowego, co prowadzi do niewydolności serca. Dlatego ważne jest, aby wczesne rozpoznanie i leczenie choroby były najbardziej skuteczne. 

„Bez leczenia chorzy przeżywają średnio około 3 lata. Jeśli zostanie wdrożone odpowiednie leczenie, życie chorego można przedłużyć, ale ostatnie statystyki pokazują, że 3 lata przeżywa jedynie 70% chorych” – podkreśla prof. Kopeć.

„Mamy dostęp do wszystkich niezbędnych terapii, ale brakuje pewnej swobody przy ich łączeniu – dodaje prof. Kopeć i podkreśla, że zmienia się perspektywa dla chorych z TNP: – Niedawno opublikowane zostały wyniki wieloośrodkowego badania STELLAR, w którym oceniano skuteczność i bezpieczeństwo nowego leku w postaci zastrzyku podawanego co 3 tygodnie, który okazał się niezwykle skuteczny i bezpieczny”.

Istnieje cztery grupy leków, które są wykorzystywane w terapii TNP. Zazwyczaj stosuje się połączenie dwóch lub trzech z nich, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Profesorowie Piotr Pruszczyk i Grzegorz Kopiec przeprowadzili wywiady, które omawiają schemat leczenia TNP. Linki do ich wywiadów można znaleźć w tym artykule.

Istotne jest, aby wybrać odpowiednią kombinację leków w leczeniu TNP. Skuteczność zależy od dobrze dobranego schematu leczenia.

Lekarze zalecają, aby pacjenci z TNP poznali dostępne leki i rozważyli wszystkie możliwości w celu uzyskania optymalnej terapii.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *