Pandemia COVID-19 przypomniała nam, jak niebezpieczne dla ludzi i systemów ochrony zdrowia są zakaźne choroby układu oddechowego. Choroby płuc należą do najczęstszych przyczyn zgonów oraz kosztownych hospitalizacji. Problem zdrowotny jest więc poważny, a dodatkowo będzie narastać w związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz możliwymi kolejnymi epidemiami. Równocześnie wiele tych chorób możemy stosunkowo niskim kosztem złagodzić lub wyeliminować za pomocą szczepień ochronnych (np. przeciw grypie, pneumokokom, krztuścowi, COVID-19).

O podjęcie strategicznych działań na rzecz walki z zakaźnymi chorobami układu oddechowego, którym można zapobiegać, zaapelowały na Forum Ekonomicznym w Karpaczu organizacje pacjentów oraz eksperci. Podczas wydarzenia zaprezentowano wypracowaną przez organizacje Deklarację Karpacką dla Zdrowia, zawierającą sześć głównych rekomendacji.

Autorzy Deklaracji są przekonani, że należy nadać wysoki priorytet profilaktyce, która oprócz szczepień obejmuje m.in. wczesne wykrywanie chorób i umożliwia szybkie rozpoczęcie leczenia (tzw. szybka ścieżka pacjenta). Programy szczepień – skupiające się obecnie na dzieciach – powinny zostać rozszerzone na wszystkie etapy życia. Szczególną ochroną należy objąć osoby z grup ryzyka, m.in. chorych przewlekle oraz seniorów. Kluczową rolę w budowaniu bezpiecznego systemu ochrony zdrowia odgrywa także komunikacja i edukacja, które są skutecznymi narzędziami w walce z dezinformacją. Sygnatariusze Deklaracji zdają sobie sprawę z ograniczonych zasobów opieki zdrowotnej, dlatego apelują, by pilnie rozszerzyć farmaceutom możliwość wykonywania szczepień przeciw chorobom układu oddechowego.

Deklarację podpisały organizacje pacjenckie skupione w Sojuszu Na Rzecz Zwalczania Chorób Zakaźnych Układu Oddechowego „Polska Zdrowo Oddycha”: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc.

Pełna treść Deklaracji Karpackiej dla Zdrowia dostępna jest tutaj.

Rekomendacje zawarte w Deklaracji będą w najbliższych miesiącach przedmiotem dyskusji i dalszych prac ze środowiskiem medycznym i ekspertami.

Źródło informacji: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

 


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *