Pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek (SNN) muszą być leczeni nerkozastępczo, gdy jest to hemodializa, wykonuję się ją trzy razy w tygodniu po cztery godziny. Hemodializa to zabieg ratujący życie, który osoby chore odbywają zwykle w stacji dializ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Ponieważ wielu Ukraińców ucieka ze swoich domów, osoby hemodializowane muszą szukać alternatywnych opcji leczenia. Kilkudniowe czekanie na przejściu granicznym może spowodować znaczące pogorszenie stanu zdrowia takich pacjentów, a nawet śmierć.

„Docierają do nas informacje o przypadkach rezygnacji z przekroczenia granicy przez osoby dializowane. Chorzy ze SNN nie mogą pozwolić sobie na kilkudniowy brak dostępu do dializy, w trakcie podróży w takich warunkach mogą umrzeć. Jednocześnie stacje dializ na Ukrainie informują o kończących się zasobach niezbędnych do prowadzenia leczenia” – mówi dr hab. n. med. Szymon Brzósko, dyrektor medyczny DaVita Polska. „Dlatego dializowani pacjenci z Ukrainy, którzy decydują się szukać schronienia w Polsce, powinni zostać objęci szczególną ochroną i być traktowani priorytetowo, nie ma ich wielu w kolejce do przekroczenia granicy” – dodaje.

W ubiegłym tygodniu DaVita ogłosiła gotowość do przyjęcia w Polsce pacjentów z chorobą nerek, którzy nie są w stanie uzyskać opieki w swoim kraju z powodu eskalacji przemocy. Pełna mapa wszystkich 65 placówek DaVita w Polsce dostępna jest pod tym adresem. Jednocześnie DaVita deklaruje chęć udzielenia pomocy dla osób przewlekle chorych w zakresie współzorganizowania (sfinansowania) transportu, zapewnienia zakwaterowania (razem z wyżywieniem), zapewnienia niezbędnych lekarstw czy – w razie potrzeby – przejęcia osoby potrzebującej i jej przetransportowania do najbliższej stacji dializ.

Stacje DaVita są dostępne również w innych miejscach w Europie i na Bliskim Wschodzie, w tym: w Niemczech, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Arabii Saudyjskiej. Informacje o leczeniu w innych krajach można znaleźć na tej stronie.

O DaVita

DaVita sp. z o.o. jest oddziałem DaVita Inc., czołowego dostawcy usług dializacyjnych w Stanach Zjednoczonych, opiekującym się na macierzystym rynku ponad 205 tys. pacjentów. W Polsce DaVita jest drugą największą niepubliczną siecią stacji dializ, prowadzącą 65 placówek w dużych i mniejszych miejscowościach, w których leczy ponad 3500 pacjentów. Diagnostyka i konsultacje w kierunku chorób nerek oraz ich leczenie prowadzone są w 44 poradniach nefrologicznych DaVita w całym kraju. DaVita w Polsce zatrudnia ponad 1500 osób. Na całym świecie firma prowadzi prawie 3100 stacji dializ, z czego 91 proc. zlokalizowanych jest w USA. DaVita działa zgodnie z misją: budujemy wspólnotę, w której troszczymy się o siebie nawzajem oraz w której pacjent i jego potrzeby stoją zawsze na pierwszym miejscu. Od ponad 20 lat firma jest liderem pod względem jakości opieki klinicznej i innowacyjności w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i schyłkową niewydolnością nerek. Więcej informacji o DaVita – www.DaVita.pl.

Źródło informacji: DaVita

 


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *