Miasto Częstochowa kontynuuje tradycję dofinansowywania letnich zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez współpracę z PTTK, klubami sportowymi oraz organizacjami pożytku publicznego. Dodatkowo, szkoły również przygotowują swoje letnie propozycje dla uczniów.

W Częstochowie w okresie letnim odbywają się zajęcia żeglarskie dla młodzieży, pomimo braku dostępu do Bałtyku czy Mazur. Park Lisiniec oferuje akweny, na których organizowane są zajęcia. Częstochowski Okręgowy Związek Żeglarski zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat, natomiast Uczniowski Klub Sportowy Morka oferuje naukę ,,żeglarskiego ABC” w pobliskim Poraju.

Podczas wydarzenia ,,Wakacje z rakietą” zorganizowanego przez UKS Gem, dzieci będą miały okazję do zaprzyjaźnienia się z kortem tenisowym. Akademia Sportu i Rekreacji Scout oraz AZS Częstochowa przygotowały swoje zajęcia sportowe, a Fundacja Kolorowa zorganizuje intrygującą imprezę ,,Przygoda bez smartfona”. Planowane lokalizacje zajęć wskazują na dużo ruchu na świeżym powietrzu, gdzie dzieci będą spędzać czas bez smartfonów w parku linowym, parku rozrywki czy parku tematycznym.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) przygotowało bogaty wakacyjny program, który rozpocznie się 21 czerwca od Sobótkowych Nocnych Marszy na Orientację. Przez ponad dwa miesiące będzie można wybrać się na jurajskie i górskie wycieczki, autokarowe wycieczki krajoznawcze oraz uczestniczyć w obozach wędrownych, takich jak ,,Bieszczady i okolice” w Ustrzykach Górnych czy obóz w rejonie Karkonoszy w Karpaczu. Oferta PTTK wykracza poza granice makroregionu, obejmując wyjazdy do Opola, Krakowa, Warszawy i Beskidu Śląskiego.

Wszystkie propozycje są dostępne dla wszystkich. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z konkretnym organizatorem. Część zajęć jest bezpłatna, a inne są płatne.

Znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące dat, miejsc zbiórek, ewentualnej opłaty oraz dane kontaktowe organizatorów w załączniku poniżej. Dodatkowo, możesz kliknąć na baner „Lato w Mieście” na stronie głównej miasta. Prosimy pamiętać, że w letnim harmonogramie mogą wystąpić zmiany, za które odpowiedzialni są organizatorzy.

23 szkoły w Częstochowie przygotowały swoje programy letniego wypoczynku pod nazwą „Lato w Mieście 2024”. Dzięki dofinansowaniu przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta, oferują one różnorodne zajęcia, takie jak jednodniowe wycieczki, półkolonie i dni otwarte. Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrekcji szkół-organizatorów, a ogólny program znajduje się także w załączniku poniżej.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *