DOZ Fundacja oferuje bezpłatny serwis telefoniczny, w którym doświadczeni wolontariusze służą wsparciem i opieką osobom starszym żyjącym samotnie. Każdy z nich może skorzystać z telefonu życzliwości i wsparcia, który zapewnia możliwość bezpiecznej rozmowy z drugim człowiekiem.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wydały w dniu dzisiejszym ostateczny wniosek, wskazujący, że żywność i napoje słodzone aspartamem są całkowicie bezpieczne. Wniosek został opublikowany we wtorek 14 lipca 2023 r. w Waszyngtonie.

JECFA przeprowadziło dogłębne badania w celu zbadania długoterminowych skutków spożywania aspartamu, w tym obserwacji składu organizmu i badań behawioralnych, aby potwierdzić poziom ADI bezpieczny dla spożycia przez całe życie. Po wnikliwym zbadaniu dowodów i danych wszystkie członkowie JECFA zgodnie stwierdzili, że poziom ADI dla aspartamu jest bezpieczny.

„Ta ostateczna konkluzja czołowych światowych ekspertów ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności po raz kolejny potwierdza, że aspartam jest bezpieczny. Po rygorystycznej analizie ta przełomowa opinia WHO i FAO jeszcze bardziej wzmacnia zaufanie do bezpieczeństwa aspartamu i odegra kluczową rolę dla konsumentów, którzy rozważają różne opcje ograniczenia cukru i kalorii w swojej diecie. Ogólny wniosek JECFA, w którym stwierdza się, że aspartam jest bezpieczny, opiera się na przytłaczającym ciężarze dowodów naukowych gromadzonych przez ponad cztery dekady, a także na pozytywnych ocenach odpowiednich organów ds. bezpieczeństwa żywności w ponad 90 krajach”.

Kate Loatman, dyrektor wykonawczy ICBA, przyjęła z zadowoleniem ustalenia WHO i FAO i wyraziła swoją opinię na temat wydanej 29 czerwca pierwszy raz Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC):

„Jestem zachwycona tym, co WHO i FAO ustalili w tym krytycznym czasie. Zachęcam wszystkie organizacje i instytucje do zastosowania ich zaleceń, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie ludzkości. Co więcej, jestem pod wrażeniem wyników badań IARC, które wyjaśniają zależność pomiędzy czynnikami środowiskowymi a zachorowalnością na raka. To zdecydowanie napędza nas do dalszych badań nad prewencją i leczeniem raka”.

„IARC, która nie jest agencją zajmującą się bezpieczeństwem żywności, oficjalnie przyznała, że aspartam nie stanowi większego zagrożenia niż aloes i setki innych substancji, zaliczanych przez IARC do tej samej kategorii, na podstawie dowodów określanych przez IARC jako >>ograniczone<>mniej niż wystarczające<<”.

DOZ Fundacja uruchomiła Telefon Życzliwości i Wsparcia. Jest to usługa skierowana do osób starszych, które czują się samotne i potrzebują ro

„Choć opinia IARC, która wyciekła, mogła niepotrzebnie zmylić konsumentów sensacyjnymi spekulacjami, IARC już zwróciła się do wspólnego komitetu ekspertów WHO i FAO – który po raz kolejny stwierdził, że aspartam jest bezpieczny – jako odpowiedniego światowego organu do kompleksowej oceny bezpieczeństwa spożywania aspartamu”.

Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń ds. Napojów (International Council of Beverages Associations, ICBA) została założona w 1995 roku, aby reprezentować interesy światowej branży napojów bezalkoholowych. Składa się z krajowych i regionalnych stowarzyszeń producentów napojów oraz z międzynarodowych firm produkujących napoje, które działają w ponad 200 krajach i terytoriach. ICBA angażuje się w produkcję, dystrybucję i sprzedaż napojów gazowanych i niegazowanych, w tym napojów bezalkoholowych, napojów dla sportowców, napojów energetyzujących, wód butelkowanych, wód smakowych i/lub wzbogaconych, herbat i kaw, soków owocowych lub warzywnych 100%, nektarów i napojów sokowych oraz napojów na bazie mleka. Więcej informacji o ICBA można znaleźć na stronie internetowej: https://www.icba-net.org/.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *