Pięć najbardziej znaczących firm telemedycyny w Polsce – Rapiomed Group, Erecept, Medicept, Telemedika.net oraz Easymed – podjęło współpracę w kwietniu, w celu dostarczenia optymalnych rozwiązań w zakresie telemedycyny i zapewnienia pacjentom łatwego i bezpiecznego dostępu do opieki zdrowotnej oraz najwyższej jakości usług.

Digitalizacja jest niezbędna w dzisiejszych czasach, szczególnie w systemie ochrony zdrowia. Polska nie tylko jest przywódcą w wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań, ale również stawia sobie za cel dalszy rozwój z zastosowaniem technologii cyfrowych. System e-zdrowia i e-recepty są wygodne i bezpieczne dla pacjentów, lekarzy i farmaceutów. Ponadto, telemedycyna daje możliwość lekarzom pracować wydajnie, a pacjentom udostępnia dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, bez względu na miejsce zamieszkania.

Telemedycyna i e-recepty okazały się niezwykle cenne, gdy pandemia COVID-19 dotknęła nas wszystkich. Umożliwienie bezpiecznego kontaktu z lekarzem pozwoliło milionom ludzi na skorzystanie z potrzebnej im pomocy medycznej bez ryzyka zakażenia. Tego typu rozwiązania pomogły uniknąć ogromnych długów zdrowotnych, które mogłyby powstać w trakcie pandemii w przeciwnym wypadku.

Świadomi zagrożeń związanych z nowymi technologiami, polskie firmy oferujące systemy telemedyczne postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i wspólnie walczyć z nadużyciami w wystawianiu e-recept. Zorganizowana przez nich koalicja skoncentrowała się na wypracowywaniu nowych rozwiązań, które zapewnią pacjentom optymalny poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwolą na dalszy rozwój usług telemedycznych w naszym kraju. Koalicja jest otwarta na dialog z Ministerstwem Zdrowia, aby wypracować skuteczne i przystępne dla wszystkich rozwiązania.

„Telemedycyna w Polsce jest na wysokim poziomie zaawansowania, co przekłada się na szeroki dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że wprowadzenie nowych regulacji może pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i efektywność naszych usług, a co za tym idzie przysłużyć się dobru pacjentów. Dlatego zawiązaliśmy koalicję firm działających w obszarze telemedycyny – jesteśmy otwarci na dialog z przedstawicielami instytucji publicznych, aby wypracować optymalne rozwiązania” – powiedział Sławomir Stankiewicz, współwłaściciel Rapiomed Group.

„Wiele osób nie musi planować stacjonarnej wizyty u lekarza, aby uzyskać pomoc. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów kontynuujących leczenie i potrzebujących kolejnej recepty na potrzebne im leki. Jeśli osoby te miałby każdorazowo udawać się do gabinetu lekarskiego, to dramatycznie wzrosłyby kolejki, a system ochrony zdrowia stałby się niewydolny. Dlatego chcemy współpracować wraz z instytucjami publicznymi, aby stworzyć system zwiększający efektywność opieki zdrowotnej – system, który stanowi merytoryczne i technologiczne wsparcie dla lekarzy, a nie ich zamiennik” – powiedział Krzysztof Żuralski, lekarz i członek zarządu oraz współzałożyciel Erecept.

Przedstawiciele firm zrzeszonych w koalicji zauważają, że źle skonstruowane regulacje mogą mieć ujemny wpływ na dostęp do opieki zdrowotnej dla pacjentów. Wyrazili również swoje obawy dotyczące wpływu braku możliwości odbycia wizyty w placówce medycznej dla osób, które ze względu na stan zdrowia lub wykluczenie transportowe są zmuszone do korzystania z telemedycyny.

Dlatego też postulują oni, aby wprowadzone regulacje umożliwiły pacjentom pełny dostęp do opieki medycznej. Przeciwdziałałoby to wykluczeniu pacjentów, a także zagwarantowało dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych.

Koalicja zwraca uwagę, że odpowiednio wyważone regulacje powinny zapewnić pacjentom pełny dostęp do opieki zdrowotnej, w tym dostęp do usług telemedycznych. Umożliwiłoby to pacjentom z różnych grup wiekowych i z różnych środowisk korzystanie z opieki medycznej.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i jednocześnie zachować ich dostęp do telemedycyny, koalicja zaleca udostępnienie lekarzom dostępu do Internetowych Kont Pacjentów. Uzyskana z nich informacja pozwoli na sprawdzenie, czy pacjent przestrzega zaleceń lekarskich, czy nie nadużywa leków. Ponadto, koalicja postuluje wprowadzenie szczegółowych regulacji i kryteriów, dotyczących wystawiania recept na leki uzależniające i psychoaktywne. Żaden z jej członków nie przepisuje tego typu leków, gdyż uważa to za zbyt ryzykowne.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".