Prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, ostrzegł podczas debaty „Aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce” z cyklu „Onkologia – Wspólna Sprawa”, że tylko około 20% pacjentów korzysta z programu lekowego raka płuca, co powinno wynosić przynajmniej 40-50%. Oznacza to, że wciąż jest wiele do zrobienia w usprawnieniu ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej pacjenta, biorąc pod uwagę największe przełomy w leczeniu raka płuca ostatnich lat.

„Karta DILO przez kilka lat funkcjonowała bardzo dobrze, ale teraz niestety motywacja lekarzy POZ do kierowania chorych na szybką diagnostykę trochę spadła i tych chorych w poradni, chociażby w poradni przyszpitalnej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, jest mniej niż jeszcze kilka lat temu” – podkreślał dr Mateusz Polaczek. Kiedy chory trafi w końcu do pulmonologa lub chirurga, to często mamy już do czynienia z rozsianym nowotworem.

Kolejną barierą jest brak dostępu do odpowiednich leków dla pacjentów z rakiem płuca. Chociaż istnieją nowe leki, które często stosuje się w leczeniu tego rodzaju nowotworu, nie są one dostępne dla wszystkich pacjentów w Polsce.

Kolejną barierą jest ograniczony dostęp do usług opieki paliatywnej, które oferują wsparcie i wskazówki dotyczące leczenia osób z rakiem płuca i innymi chorobami nowotworowymi.

Ponadto, istnieje bariera psychologiczna, która może spowalniać lub zapobiegać wstępnej diagnostyce i leczeniu raka płuca. Lęk przed wynikami, obawa przed leczeniem i strach przed śmiercią są częsta przyczyną opóźnienia w diagnostyce i leczeniu nowotworu.

Bariery te ograniczają dostęp do skutecznego leczenia i diagnostyki raka płuca, dlatego ważne jest, aby zapewnić wszystkim pacjentom pełny dostęp do usług leczniczych.

W celu poprawy dostępności do wstępnej diagnostyki i leczenia raka płuca, konieczne jest ułatwienie dostępu do nowoczesnych technik diagnostycznych oraz dostarczenie odpowiednich leków.

W celu zmniejszenia barier psychologicznych, konieczna jest edukacja społeczeństwa w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów raka płuca oraz zapewnienie dostępu do opieki psychologicznej i opieki paliatywnej.

Ponadto, konieczne jest ułatwienie dostępu do informacji dotyczących raka płuca i zapewnienie lekarzom i pacjentom dostępu do najnowszych osiągnięć w leczeniu tego nowotworu.

„Jeśli pacjent do pulmonologa czy torakochirurga trafi już z wynikiem takiego badania, to zdecydowanie o kilka tygodni przyspieszy całą ścieżkę diagnostyczną” – dodał dr Polaczek.

„Pacjenci często docierają do nas z bardzo dużymi brakami w diagnostyce i niejednokrotnie musimy ponownie tę diagnostykę rozpoczynać albo, co gorsze, z powodu upływu czasu musimy decyzje podejmować na podstawie diagnostyki niepełnej. Badanie PET jest istotnym elementem, który limituje diagnostykę szczegółową i niestety często pacjenci trafiają na konsylia bez tego badania, a z kolei konsylium nie ma możliwości kierowania chorych na kolejne etapy diagnostyczne” – zauważył dr Andrzej Badzio.

„Są ośrodki pneumonologiczne, które są wyposażone w bardzo dobry sprzęt do diagnostyki endoskopowej, ale wykonują rocznie od kilku do kilkunastu badań. Diagnostyka może zostać bardzo szybko przeprowadzona, ale nie będzie efektywna. A uzyskanie odpowiedniej ilości i jakości materiału tkanki nowotworowej to w chwili obecnej dla chorego praktycznie być albo nie być” – podkreślał prof. Dariusz Kowalski, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca.

1. Ograniczenia w dostępie do wysokiej jakości badań endoskopowych stanowią duży problem, ponieważ bez nowoczesnego sprzętu trudno jest zdobyć wymaganą wiedzę i doświadczenie.

2. Profesor Piotr Rutkowski wskazał, że współczesne leczenie raka płuca wymaga właściwej diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej, aby określić najlepszą dostosowaną terapię.

3. Aby zapewnić skuteczne leczenie, konieczne jest dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych, których zakres jest coraz bogatszy.

4. Chociaż dostęp do nowoczesnych rozwiązań jest niezbędny, trzeba również zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

5. W celu zapewnienia skutecznego leczenia raka płuca, potrzebne jest zintegrowanie nowoczesnych metod diagnostycznych z wymaganą wiedzą i doświadczeniem.

6. Aby skutecznie leczyć raka płuca, konieczne jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych metod diagnostycznych i podniesienie poziomu wiedzy i doświadczenia.

Badania molekularne wykorzystujące technologię NGS pozwalają na szybkie i precyzyjne oznaczenie zaburzeń molekularnych, w tym i tych, dla których są dostępne leki w refundacji. Taka metoda wymaga jednak niewielkiej ilości tkanki, przez co nie możemy wykonać jednocześnie wszystkich badań. Około 30% przypadków nie pozwala na kompleksową ocenę molekularną, włącznie z immunohistochemią.

„Badania molekularne wykonywane sekwencyjnie trwają często nawet ok 1-2 miesiące, najczęściej są wykonywane w różnych laboratoriach, tymczasem badanie technologią NGS trwa ok. 14 dni, nie powinno przekraczać 20 dni roboczych. Dlatego powinno stać się ono się standardem” – mówił dr Andrzej Tysarowski.

Aby przeciwdziałać tym problemom, ważne jest, aby dążyć do standaryzacji leczenia zgodnie z ogólnokrajowymi zaleceniami. Ponadto, specjaliści powinni współpracować ze sobą w celu wypracowania wspólnego planu leczenia, który będzie optymalny dla danego pacjenta.

Dlatego ważne jest, aby zapewnić lekarzom dostęp do aktualnych, sprawdzonych danych dotyczących leczenia, a także wsparcie w postaci współpracy i wymiany doświadczeń. Dzięki temu mogą oni skorzystać z najlepszych praktyk i procedur w celu uzyskania optymalnych wyników dla każdego pacjenta.

Konieczne jest również wprowadzenie systemu wymiany danych, który pozwoli zintegrować ogólnokrajowe zalecenia z danymi dotyczącymi leczenia zgromadzonymi przez specjalistów i ośrodki. W ten sposób specjaliści i ośrodki będą w stanie wypracować optymalny plan leczenia w oparciu o najnowsze informacje medyczne.

Aby poprawić jakość leczenia, ważne jest, aby lekarze i ośrodki zapewnili sobie i swoim pacjentom dostęp do konsyliowanych, standaryzowanych planów leczenia, które będą dostosowane do potrzeb każdego pacjenta. Ponadto, dane dotyczące leczenia powinny być regularnie aktualizowane i dostępne dla wszystkich specjalistów i ośrodków, aby zapewnić optymalną opiekę medyczną.

Ważne jest, aby umożliwić specjalistom i ośrodkom współpracę, wymianę doświadczeń i danych w odniesieniu do leczenia pacjentów zgodnie z ogólnokrajowymi zaleceniami. Tylko wtedy będzie możliwe uzyskanie optymalnych wyników leczenia i zapewnienie pacjentom najwyższej jakości opieki medycznej.

„Myślę, że utworzenie ośrodków, które mogłyby diagnostykę prowadzić w sposób zgodny ze standardami, obowiązującymi w całym kraju, bardzo usprawniłoby ścieżkę pacjenta, który trafiałby na konsylium już z pełną informacją, co pozwoliłoby podjąć decyzję o właściwym leczeniu” – mówił prof. Kowalski.

„Żyjemy w całkowicie innym świecie, w którym dokonał się skokowy postęp w leczeniu nowotworów tego obszaru, w szczególności niedrobnokomórkowego raka płuca i jego typów. Stało się to za sprawą nowych klas leków terapeutycznych – leków ukierunkowane molekularnie – i tu mamy ich już kilkanaście – oraz leków immunokompetentnych, które przearanżowują układ immunologiczny, aby ten sam niszczył komórki nowotworowe – mówił prof. Kowalski. – Obecnie mamy 17 wskazań w programie lekowym raka płuca zarówno w NDRP i DRP i nowe wskazanie międzybłoniaka opłucnej”.

Nowoczesne leczenie raka płuca to okazja do lepszego wykorzystania możliwości medycyny. Leczenie polega na wykonywaniu szczegółowych badań molekularnych, a następnie na wybraniu konkretnego spersonalizowanego planu leczenia, który może obejmować chemioterapię, immunoterapię lub terapię celowaną. Pozwala to na zwiększenie skuteczności leczenia, zmniejszenie skutków ubocznych oraz poprawę jakości życia chorych.

W celu wykorzystania możliwości nowoczesnych metod leczenia raka płuca, ważna jest edukacja pacjentów, lekarzy i innych osób zaangażowanych w opiekę nad chorymi. Konieczne jest również lepsze wykorzystanie nowych technologii, takich jak technologia wykrywania guza oraz systemy informatyczne, które ułatwią śledzenie postępu leczenia.

Nowoczesna medycyna ma duży potencjał, pomagając chorym na raka płuca osiągnąć lepszą jakość życia i większe szanse na wyleczenie. Ważne jest, aby wykorzystać te możliwości w celu poprawy jakości opieki zdrowotnej i zwiększenia szans na wyleczenie.

Chorzy na raka płuca powinni mieć dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia raka, aby móc skorzystać z jak najlepszych możliwości leczenia. Przez wspólne wysiłki pacjentów, lekarzy i wszystkich osób zaangażowanych w opiekę nad pacjentami, możemy wykorzystać nowoczesne możliwości leczenia, aby zwiększyć szanse na wyzdrowienie.

„Potrzebna jest lepsza współpraca między torakochirurgami a onkologami, jak również chemioterapeutami i radioterapeutami, co pozwoli wykorzystać możliwości, jakie daje już obecnie program lekowy” – zauważył prof. Piotr Rutkowski.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *