W 2023 roku odnotowano alarmujący wzrost zachorowań na odrę w Europejskim Regionie WHO, z ponad 42 200 przypadków. Wiele krajów również zanotowało wzrost wskaźników hospitalizacji.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP-PZH-PIB) w 2023 roku odnotowano 36 przypadków odry w Polsce, głównie wśród dzieci do dziesiątego roku życia. Ze względu na wysoką zakaźność odry, wirus może szybko rozprzestrzeniać się w danej społeczności.

Skuteczne szczepienia są kluczowe w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się odry, a populacja powinna osiągnąć co najmniej 95% odporność, aby skutecznie zatrzymać wirusa. Niestety, istnieją grupy osób w każdym kraju, w tym dzieci, młodzież i dorośli, którzy nie są zaszczepieni lub nie otrzymali wystarczającej liczby dawek szczepionki, co stwarza ryzyko wystąpienia ognisk epidemicznych po kontakcie z wirusem odry.

W 2022 r. wskaźnik wyszczepialności w Polsce pierwszą dawką skojarzonej szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR1) wśród dzieci przed ukończeniem 3 roku życia wyniósł 90,9%, co oznacza spadek o 1,7 punktu procentowego w porównaniu do 2019 r. W 16 województwach w kraju wskaźnik wyszczepialności wynosił od 85,7% do 96,9%. Natomiast wskaźnik wyszczepialności drugą dawką (MMR2), istotną dla uzyskania odporności populacyjnej u dzieci przed ukończeniem 7 roku życia, wyniósł 77,4% i wahał się od 64,5% do 95% w poszczególnych województwach. Dane wskazują na istnienie województw o suboptymalnym poziomie wyszczepialności i z lukami odporności, co stwarza realne zagrożenie epidemiczne.

Ważne jest, aby nie zwlekać z szczepieniem, ponieważ zwiększa to ryzyko zakażenia się wirusem, który może prowadzić do śmiertelnej choroby. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań w celu uzupełnienia pominiętych dawek i osiągnięcia optymalnej wyszczepialności, aby zatrzymać transmisję wirusa i zapobiec ogniskom epidemicznym. Ważne jest również zidentyfikowanie podatnych grup i społeczności oraz zrozumienie konkretnych barier, na które napotykają niezaszczepione i niedostatecznie zaszczepione populacje, aby dostosować polityki i strategie programów szczepień do lokalnych potrzeb. Chociaż szczepienie przeciwko odrze jest priorytetem, niezbędne jest także rozwiązanie problemu pominiętych dawek innych szczepionek objętych krajowym programem szczepień ochronnych.

Biuro Krajowe WHO w Polsce, Biuro Regionalne WHO dla Europy oraz Amerykańskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) w ścisłej współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS) oraz NIZP-PZH-PIB, wspierają Polskę w eliminacji odry i różyczki. Obecnie skupiają się na opracowaniu krajowego planu eliminacji odry i różyczki oraz planu reakcji na wystąpienie ogniska zachorowań. Te działania mają służyć osiągnięciu celu eliminacji odry oraz zapewnieniu wytycznych operacyjnych dotyczących reakcji na wystąpienie ogniska zachorowań na odrę.

Dr Nino Berdzuli, przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz specjalny wysłannik WHO ds. działań na rzecz uchodźców z Ukrainy w państwach przyjmujących.

Źródło:

Zgodnie z informacjami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny-Państwowego Instytutu Badawczego, w 2023 roku odnotowano dane dotyczące zachorowań na choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: https://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2023/index_mp.html

Link do informacji o szczepieniach ochronnych w Polsce: https://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2022/Sz_2022.pdf

WHO zaleca wdrożenie krajowych planów działania na rzecz wyeliminowania odry i różyczki oraz reagowania na ogniska zachorowań na odrę.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".